Öğretmen Diyarı

MTSK, SINAVLARINDA GÖREV ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
MTSK sınav sorumlusu kursunda sorun var  Uygulama ( Direksiyon ) sınavlarında  kimler görev alabilir? Bu  sınavlarda  görev alma şartları nedir?
29.05. 2013   tarihli  ve 28661 sayılı  Resmi Gazetede Yayınlanan  Millî  Eğitim  Bakanlığı Özel  Motorlu Taşıt   Sürücüleri   Kursu  Yönetmeliğinin;“ Direksiyon   eğitimi   dersi   sınavı   uygulama  ve değerlendirme  komisyonu” başlıklı 31. maddesinde “(Değişik: 20.06. 2013 /28683 RG) Direksiyon   eğitimi   dersi   sınavı   uygulama  ve değerlendirme  komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve  üye ; en az  yüksekokul   mezunu  ve en az üç  yıl  önce alınmış “B”  sınıfı sürücü   belgesi  bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.” hükümleri bulunmaktadır.
 
Millî  Eğitim  Bakanlığı Özel  Öğretim   Kurumları  Genel Müdürlüğünün 26.08. 2013   tarihli  ve 2203655 sayılı“Yönetmelik ve Yönerge ile  İlgili   Açıklamalar .” konulu resmi yazılarının 6.maddesinde ise; “6- Direksiyon   eğitimi   dersi   sınavı   uygulama  ve  değerlendirme  komisyonunda başkan veya  üye olarak görev alacakların;  yüksekokul   mezunu , en az üç  yıl  önce alınmış “B”  sınıfı   sürücü belgesine  ve 2918 sayılı Karayolları  Trafik  Kanununun 42’nci maddesi hükmü gereği “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” ne sahip olmaları gerekmektedir. “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” olmayanlara Kanun gereği kesinlikle bu sınavlarda görev verilmeyecektir.” açıklamaları ve aynı yazının 18. maddesinde; “18- Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personelin büyük çoğunluğu daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” alanlardan oluşmaktadır. Yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istendiğinden “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” olan bütün sınav sorumlularının Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kurslar, en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde Valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınav sorumlusu görevlendirmeleri yapılırken öncelikle 120 saatlik eğitim sonucunda belge alan kişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısı yeterli olması halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.
 
Direksiyon uygulama sınavlarında kimlerin görev alacaklar Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Sınav Kurulları ve Sınav Esasları bölümünün 2. Maddesinde ise ; “Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurullarının başkan ve üyeleri; yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış olmak üzere; “A1”/“A2” sınıfı sertifika sınavı için “A1”/“A2” sınıfı, diğer sınıf sertifikaların sınavı için en az “B” sınıfı sürücü belgesi ve bu sürede araç kullanarak pratik kazanan ve “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” sahibi olanlar arasından sınav yürütme kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen üyeler arasında “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olan üyelerin bulunması hâlinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir. Başkan ve üyelerin tespitinde ayrıca öncelik sırasına göre;
 
Trafik ve Çevre Bilgisi dersinden eğitim görmüş ve belgesi bulunanlar,
 
Sürücü belgesini önceden almış olup uzun yıllar araç kullanarak pratik kazananlar tercih edilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.
 
Bu yönetmelik hükümlerine ve açıklamalara göre Uygulama (Direksiyon) sınavlarında kimler görev alabilmek için “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” sahip olmak gerekmektedir.
 
“Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ne sahip olmak için ise yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış olmak üzere; “A1”/“A2” sınıfı sertifika sınavı için “A1”/“A2” sınıfı, diğer sınıf sertifikaların sınavı için en az “B” sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak gerekmektedir.
 
“Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ni Halk Eğitim Merkezleri açılan kurslarla vermektedir.
 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ vermek için hazırlamış olduğu “Öğretmenlik Ve Öğretim Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)”na göre ise “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ kursuna başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
 
“Giriş Koşulları
 
1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan öğretmenleri,
 
2. Dört yıllık eğitim veren yükseköğretim programlarından mezun olmak.”
 
Görüleceği üzere yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri açıkça yüksekokul mezunu şartı getirmesine rağmen kursa başvurmada, dört yıllık eğitim veren yükseköğretim programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Yönetmeliğe aykırı bu işlemin acilen düzeltilmesi gerekmektedir.
kamudan.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim