Öğretmen Diyarı

Meslek liseleri yıllık planları hakkında açıklama

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 59917357/101.03/2277581

Konu: Öğretim Programlarının Uygulanması.

 

 

 

 

 

................... ..VALİLİĞİNE

 

(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

 

Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında iş piyasası ihtiyaç analizlerine ve meslek standartlarına göre modüler öğretim programlarının uygulandığı

 

bilinmektedir. _ _ _

 

Söz konusu modüler öğretim programlarının uygulanması ve öğrencilerimizin bireysel öğretimleri için hazırlanan öğretim materyali olan modüllerin kullanımı aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

 

1. Bakanlığımızca gönderilen/yayımlanan çerçeve öğretim programları, uygulama esasları ve program dokümanlarında yapılan değişiklik ve güncellemeler zümre öğretmenler kurul toplantılarında İncelenecektir.

 

2. Çerçeve öğretim programlarındaki alan/dal dersleri, program dokümanları (Ders Bilgi Formları ve Yeterlik Tabloları) doğrultusunda uygulanacaktır.

 

~ 3. Zümre öğretmenlerince, bir dala ait ders/seçmeli derslerin belirlenmesinde o dala

 

ait yeterlik tablosunda yer alan yeterliklerin dikkate alınması esastır.

 

4. Alan ortak dersler ve başarılması zorunlu derslerin içerikleri ve saatleri değiştirilmeden uygulanacaktır. Diğer alan/dal dersleri ve ders saatleri zümre öğretmenler kurulunca belirlenecektir.

 

5. Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12 nci sınıflarda daim seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile işbirliği içinde; birbirine temel teşkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koşullan, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Ancak dersin altındaki tüm modüller başka bir dersin altına alınamaz.

 

6. İşletmelerde beceri eğitimi dersi içeriği; dala ait modüllerden, çeşitli nedenlerle verilemeyen modüllerden, pekiştirme amacıyla yeniden verilmesi gereken modüllerden ve diğer alan/dalların uygun modüllerinden seçilerek oluşturulur.

 

7. Bakanlığımıza bağlı örgün mesleki ve teknik orta öğretim okullarında uygulanan çerçeve ' öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri ve modüllerin tamamı yalnızca http://megep.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır. Adı geçen web sitesinde yayınlanan haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve diğer dokümanların okul müdürlükleri ve öğretmenler tarafından takip edilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

 

8. Modüller (öğretim materyali), öğretim müfredatı olmayıp asıl olan çerçeve öğretim programında yer alan yeterliklerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bakanlığımızca hazırlanan modüller esas olarak Öğrencilerimizin bireysel öğrenmeleri için hazırlanmış olup öğretmenlerimiz modüllerin dışında da kendi ders notlarından ve diğer dokümanlardan da öğrencilerimizin yararlanmasını sağlayacaklardır.

 

~ 9. Okullarımızda kullanılan modüllerin içeriği hakkında zümre Öğretmenlerince ya da

 

bireysel olarak öğretmenlerimizce bir öneri olması durumunda bu ^ öneri http://megep.meb.gov.tr adresinde yer alan modüllerin isimlerinin karşısında yer alan “modül değerlendir” linkine girilerek modülle ilgili geri bildirim yapılabilecektir.

 

10 Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizin başarıları ölçülürken çerçeve öğretim programında yer alan yeterlikleri ölçen ölçme araçları geliştirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Her yeterliği de ölçecek ölçme araçları kullanılacaktır.( Omek: A dersinde dört adet yeterlik var ise öğretmen bu dört yeterliği / modülleri ölçen ölçme araçları

 

geliştirecektir.)

 

11. Dala ait yeterliklerin öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılamadığı değerlendirilecek, yeterliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanamayan öğrenciler ile

 

ilgili gerekli önlemler alınacaktır.

 

12. Okul yöneticileri uygulamaların yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda

 

yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol edecektir.

 

13. Yapılan bu açıklamalar 2013-2014 eğitim-öğretim yılının başında yapılacak öğretmenler kurulu toplantısında/zümre toplantılarında öğretmenlere okul müdürleri tarafından okunacak uygulamanın bu hususlar doğrultusunda yapılması sağlanacaktır.

 

Bilgilerinizi ve konunun ilinizde Bakanlığımıza bağlı örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Zübeyir YILMAZ 

Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim