Öğretmen Diyarı

MEB'den yargı kararları için açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yargı kararları uygulanması açıklaması
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/45.02/10486335 16.10.2015

Konu: Yargı kararının uygulanması.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik,

b) Hukuk Müşavirliğinin 01/07/2015 tarihli ve 70693175/45.02/-E.6825421 sayılı yazısı,

c) 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik,

d) Hukuk Müşavirliğinin 12/10/2015 tarihli ve 70693175/45.02E./10243648 sayılı yazısı. Bilindiği üzere, ilgi (a) Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhine açılan idari dava hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/02/2015 tarihli ve YD. İtiraz No:2014/1151 sayılı Kararda; Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 23'üncü maddesinin birinci fıkrası ile Ek-1 Değerlendirme Formunun "Açıklama" başlıklı bölümünün 3'üncü maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Yargı kararlarının uygulanması hususunda bazı valiliklere gönderilen ilgi (b) yazı benzeri Hukuk Müşavirliğinin görüşlerinde; idarece yapılacak bir düzenlemenin beklenilmesinin uygun olacağı değerlendirilmişti. Diğer taraftan, yargı kararları dikkate alınarak hazırlanan ilgi (c) Yönetmelik 06/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi ile de ilgi (a) Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda, ilgi (a) Yönetmelik ve uygulamasına yönelik daha önce verilen ve Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda bu güne kadar uygulanmayıp yeni düzenlemeye kadar bekletilen yargı kararları hakkında nasıl işlem tesis edileceğine ilişkin Hukuk Müşavirliğinin ilgi (d) görüş yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Fethi Fahri KAYA
Bakan a.
Genel Müdür V.

Yargı kararlarının uygulanması hakkındaki ikinci açıklama için

Memurlar.Net
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim