Öğretmen Diyarı

MEB\'den Önemli Bilgilendirme

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının Merkez ve İlçe MEM AR-GE birimlerine ilişkin bilgilendirme e-postası

 

 

Stratejik planlama, iç kontrol, eğitim araştırmaları ve proje geliştirme faaliyetleri gibi

Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin niteliğini artırma amaçlı birçok çalışma

“25/06/2010 tarihli Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda

görev yapan il millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri tarafından yürütülmektedir.

 

            Bakanlığımızın yeniden yapılanması kapsamında teşkilatı ve yapıyı düzenleyen mevzuatta önemli

değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda AR-GE birimlerinin de yeniden yapılanması gündeme gelmiş ve

katılımcı yöntemlerle Taslak Yönerge hazırlanmıştır. Ancak il millî eğitim müdürlüklerimizden,

taslak Yönerge onaylanana kadar çalışmaların yürütülmesinde uyulacak mevzuata

(Yönerge veya talimatlar) ilişkin çok sayıda yazılı (resmi yazışma, e-posta, BİMER, Alo 147)

,veya sözlü soru gelmekte ve AR-GE birimlerinin koordinatörlüğü görevini yürüten birimimiz görüşü istenmektedir.

 

            Hazırlanan taslağın onaylanması sürecinde, AR-GE birimlerimiz tarafından yürütülen önemli

 faaliyetlerin aksatılmaması ve MEB 2015-2019 Stratejik Planı çalışmalarına ilişkin olarak çıkarılan

“16/09/2013 tarihli 2013/26 sayılı Genelge ve eki Hazırlık Programı” hükümlerinin uygulanmasının

sağlanması büyük önem arz etmektedir.

 

Ayrıca, Eğitim öğretim döneminin bitmemiş olması ve şu anda yapılacak Yönerge değişikliğinin ilçelerde  

görevden ayrılmalara neden olacağı düşünülerek; Makam tarafından Taslak Yönergenin onaylanarak yürürlüğe

girme sürecinin eğitim-öğretim yılı sonuna erteleme ihtimali söz konusudur.

 

Bir anlamda geçiş süreci de sayılabilecek bu süre zarfında (Mart-Temmuz),

Taslak Yönergeye de hazırlık yapılması açısından;

 

ü İlçe millî eğitim müdürlüklerimizde yeni AR-GE birimleri kurulmaması veya Yönerge kapsamında olan

çalışmalarla ilgili tam zamanlı olarak yeni görevlendirme yapılmaması veya var olan görevlendirmelerin

Haziran ayı sonunu geçecek şekilde uzatılmaması,

           

ü İl millî eğitim müdürlüklerimizde ise ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, başta stratejik planlama çalışmaları olmak üzere

AR-GE birimlerinin konusuna giren çalışmaların, yürürlükte bulunan “AR-GE Birimleri Yönergesi” ve “2013/26

sayılı Stratejik Planlama Genelgesi”hükümleri doğrultusunda  yapılması

 

gerekmektedir.

 

Not: Konu hakkında iliniz İl Millî Eğitim Müdürü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin AR-GE Birimi Yöneticisi

(Strateji Geliştirme Şube Müdürü) tarafından bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

----------------------------------------

Fatih İŞLEK

Mali Hizmetler Uzmanı

 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

Stratejik Yönetim ve Planlama Grup Başkanlığı 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol