Öğretmen Diyarı

MEB\'DEN İL, İLÇE VE OKUL YÖNETİCİLERİNE ÇOK SERT UYARI

........ KAYMAKAMLIĞINA 

 

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) TÜM ŞUBEMÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” ballıklı 40'ıncı maddesinde, Devletin, izlemlerinde, ilgili kimilerin hangi kanun yollan ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu, “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74'üncü maddesinde de, dilekçe sahiplerine başvuru sonuçlarının yazılı olarak bildirilmesi hükme bağlanmıştır.

 

 

Anayasamızda yer alan bu hükümlere uygulama kabiliyeti kazandırmak üzere, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7'nci maddesinde, "Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan İşlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine cn geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alman sonuç ayrıca bildirilir." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İle de kişilerin bilgi edinme hakkım kullanmalarına ilişkin esas vc usuller düzenlenmiştir.

 

 

Ancak, söz konusu Anayasa ve Kanun hükümlerinin uygulanmasında gerekli hassasiyetingösterilmediği, dilekçeyle yapılan başvurulara bazen cevap verilmediği veya yasal süresinden sonra cevap verildiği, dolayısıyla dilekçe hakkının etkin şekilde kullanımının gerçekleşmediği yolunda duyumlar alınmaktadır.

 

 

Bu bağlamda, bireylerin ve tüzel kişilerin kendileriyle veya kamuyla ilgili, dilekçeyle usulüneuygun bir şekilde yaptıkları başvuruların il/ilçc milli eğitim müdürlükleri ve okulmüdürlükleri tarafından geciktirilin eksizin cn kısa sürede cevaplandırılmasını, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine yasal süresi içerinde cevap verilmesini rica ederim.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim