Öğretmen Diyarı

MEB’den Aday Öğretmenlere Önemli Duyuru
  …………….VALILIĞINE
 (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

 ilgi: a) Milli Savunma Bakanlığının 28.12.2015 tarih ve 627 sayılı yazısı

 b) Milli Eğitim Temel Kanunu

c) MSB Sevk Tehiri işlemleri Yönetmeliği

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında aday öğretmen olarak göreve başlayanlann askere sevkleri göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıl sure ile tehir edilmekte iken, ilgi (b) Kanunun 43'üncü Maddesine eklenen 5tinci fıkra ile (Ek Fıkra 1/3/2014-652815 md) "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve Performans değerlendirilmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak yazılı veya yazılı sözlü sınava girmeye hak kazanırlar."Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olmayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tabi tutulurlar." Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir."hükmü getirildiğinden aday öğretmenlik süresinin azami iki yılı olduğu tespit edilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında ilgi (c) Yönetmelik esaslarına göre sevk tehiri teklifinde bulunulması halinde aday öğretmenliğe başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları, bu suçlardan adli ceza almamış olmaları ve 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla askere sevkleri bir yıl süre ile tehir edilecek. Bunlardan aday öğretmenlik sonunda yapılacak sınavda başarılı olmadığı belirtilerek bir yıl daha sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulması halinde bir yıl daha sevk tehiri işlemi yapılacağına dair Milli Savunma Bakanlığının ilgi (a) yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bekir ERDOĞAN

 Bakan a.

Daire Başkanı V. 

Kaynak: www.turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim