Öğretmen Diyarı

MEB, Merkezi sistem ortak sınav çalışma takvimlerini belirledi

T.C. ,.. .... . ... MILLI EGITIM BAKANLlGI


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı : 68128140/48012463603 Konu: Merkezi SistemOrtak Sınav Çalısma Takvimleri


........... VALİLİGİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)


Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 EğitimÖğretim Yılında Türkçe, matematik, fen veteknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük,yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisiderslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sına, seklinde uygulanacaktır.


Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannın islerıisinde'Tiirkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısmatakvimine göre konu/kazanımlarm dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanrrus ve "http//ttkb.meb.gov.tr/" adresinde yayımlanmıştır.


Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannıuygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılındabirinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistemortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.


Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:


I.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretimyılının bal'ından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA V"ın yapılacağı tarihe kadar olankonu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretirr yılının bal'ından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan
tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3."BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın ve "İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV'ın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde "birinci dönem merkezi sistem ortak sınav" ve "ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav" dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

•Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Deslerin Çalışma Takvimine Göre Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri - İndirmek İçin Tıklayınız...

 
 
\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim