Öğretmen Diyarı

MEB Alan Değişikliği Başvurusu İçin Tıklayınız
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2013 yılı alan değişikliği işlemleri Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
      
Alan değişikliğine, öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararına göre; mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden, görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenimini tamamlayanlar, 2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilenlerden daha önceki alanlarına geçmek isteyenler başvurabilecek.
      
Sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayken, Zihin Engelliler Sınıfı öğretmenliğine ve herhangi bir alanda görev yapmaktayken Teknoloji ve Tasarım alanına geçenlerden, düzenlenen hizmet içi eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlar da alan değişikliğibaşvurusu yapabilecek.
      
Başvurular 16-20 Aralık'ta alınacak. Atamaların ise 24-25 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

MEBPERSONEL.COM / ÖZEL HABER


Alan Değişikliği Başvurusu için gün içinde aşağıdaki linklerden başvuru alınacaktır...

MEBBİS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İKGM MEB BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2013 yılı alan değişikliğiişlemleri Millî 
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 
80 sayılı kararına göre; 
-Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan, 
-Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden, 
 -Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren, 
 -2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilen daha önceki 
alanlara geçmek isteyen, 
-Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni olarak alan 
değişikliği yapılan ancak Danıştay İkinci Dairesinin kararına bağlı olarak sınıf öğretmenliğine 
döndürülenlerden 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla 
tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, 
-Herhangi bir alan öğretmen olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Teknoloji ve Tasarım alanına 
alan değişikliği yapılan ancak Danıştay İkinci Dairesinin kararına bağlı olarak önceki alanına 
döndürülenlerden 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla 
tamamlayanların ise Teknoloji ve Tasarım alanına 
 alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir. 
Öğretmenlerin diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutacakları derslerin 
öğretmenliğine alan değişikliği yapılmayacaktır. 
Eğitim kurumu yöneticileri de görevli oldukları kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda 
boş norm kadro bulunması halinde eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde 
bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin 
yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, 
alanları değiştirilerek başka kurumlara atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir. 
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya 
izinlerinin 17 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler , diğer şartları da taşımaları 
kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda alan değişikliği 
gerçekleştirilenlerden en geç 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal 
edilecektir. 
 Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici 
görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona 
erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır. 
Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır. 
Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1 lisans 
tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği 
başvurusunda bulunabileceklerdir. 
İl millî eğitim müdürlükleri, illerinde alanlar itibarıyla açık norm kadro bulunan eğitim kurumlarının 
tamamını sisteme yansıtacaklardır. Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru 
Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim 
kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. 
 Başvurular, 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya 
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve 
okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik 
kazanacaktır. Atamalar ise 24-25 Aralık 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır. 
Başvuruda bulunan öğretmenlerden; 
-Mezuniyetine uygun olmayan alana, 
-Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet puanı farklı olarak, 
-Gerekli şartları taşımadan, 
-Başvuru Formu dışında bir belgeyle, 
-Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle, 
- Posta yoluyla, 
- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden, 
- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular işleme 
alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir. 
 Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bilim ve sanat merkezleri ile güzel sanatlar 
ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça 
boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir. Alan değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı 
üstünlüğüne göre alanlarında açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet 
puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. 
Sonuçlar http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir. Alan değişikliği işlemi 
yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek 
ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBİS Atama Modülü üzerinden yarı yıl tatilinde 
yapılacaktır. 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 Nabi AVCI 
 Bakan 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim