Öğretmen Diyarı

MEB adına açılan tüm banka hesapları hazineye bildirilecek

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği için tıklayınız.

MADDE 11 - (1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar Tebliğ kapsamı dışındadır:


a) Kamu sermayeli bankalar,


b) Vakıflar,


c) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları,


ç) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları,


d) Dernekler,


e) Federasyonlar,


f) Muhtarlıklar,


g) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve hesabına açılmış olan bankahesapları,


ğ) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları,


h) Bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedeniylekurumların yurt dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi nam ve hesaplarına açtırdıkları banka hesapları,


ı) Kurumların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nezdinde açılan hesaplar.


(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentleri kapsamındaki hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik numaralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 21.10.2013 tarihli ve 2994990 sayılı "Kamu Haznedarlığı" konulu yazısı.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol