Öğretmen Diyarı

EKSİK OLAN DERS SAATLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ZİHİNSEL ENGELLİLER KURSU

Sayı : 43501582/774.01/3924194                           20/12/2013

Konu: Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Kursu.

........... VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilgi: a) Talim ve Terbiye Kurulunun 12.02.2012 tarihli ve 5510 sayılı mütalaası.

b)   Talim ve Terbiye Kurulunun 05.12.2013 tarihli ve 198 sayılı karan.

c)   Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2013 tarihli ve 43501582/774.01/993869 sayılı yazısı.

d)   Danıştay 2. Dairesinin 12,04,2013 tarihli ve E: 2012/12121, 25.09.2013 tarihli ve E: 2012/1 1933 sayılı kararları.

e)   İnsan Kaynaklan Gcııcl Müdiirlüğü'ni'm 11.12.2013 tarihli ve 68898891/903/3794336 sayılı yazısı.

2012 yılında 6287 sayılı Kanun ile eğitim sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda sıınf öğretmenliğinde oluşan fazlalığın giderilmesine yönelik olarak Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karan ile 12/02/2012 tarihli vc 5510 sayılı mütalaası çerçevesinde sınıf öğretmenlerine istemeleri halinde ve daha sonra hizmetİçi eğitim yoluyla yetiştirilmek üzere Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine veya Teknoloji vc Tasarım öğretmenliğine alan değişikliği imkanı verilmiştir.

Bu amaçla ilgi (c) yazımız ile alan değişikliği yapan öğretmenlerimizin hizmetjçi eğitimleri planlanarak gerçekleştirilmiştir.

Ancak bu işleme karşı açılan davalar sonucunda: Danıştay ikinci Dairesinin 12/04/2013 tarihlî vc E: 2012/12121 sayılı kararıyla il içinde alan değişikliği Kılavuzunun bıı bölümünün, Danıştay ikinci Dairesinin 25/09/2013 tarihli ve E: 2012/11933 sayılı kararıyla da iller arasında özür durumundan yapılan alan değişikliği işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 05/12/2013 tarihli ve 198 sayılı karan ile 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına eklenen Geçici 9 uncu maddede “Sııuf Öğretmeni olarak görev yapmakta İken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı”m başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı alanına, öğretmen olarak görev yapmakta İken 90 saatlik “Teknoloji vc Tasarını Öğretmenliği Eğitim Progranıf’m başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım alanına eğitim kumullarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.” denilmektedir.

Bu itibarla alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin mağdur olmamaları için eksik kalan eğitimlerinin 2013 - 2014 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili itibariyle başlatılması çalışmaları devam etmekte olup düzenlenecek eğitim programının içeriği ile uygulama esasları daha sonra duyurulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Omer BALIBEY Bakan a. Genel Müdür


 

mebpersoneli.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol