Öğretmen Diyarı

Dikkat! Maaşınız Yanlış Hesaplanmış Olabilir  .

Memur maaş hesabında en fazla hata edilen maaş kalemlerinin başında zam ve tazminat oranları ile ek ödeme oranları ve ek gösterge rakamları gelmektedir. Bu nedenle her memurun mutlaka yılda en az bir defa bu kalemleri kontrol etmesi veya bilen birine kontrol ettirmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün e-bordro sistemindeki bordronuz sizi yanıltmasın. Çünkü, buradaki veriler elle doldurulduğu için yanlışlık yapılma olasılığı her zaman bulunmaktadır.

 

Bu uyarıları niçin yaptığımızı izah edelim

Bir okuyucumuzun bize göndermiş olduğu maaş bordrosunu incelerken yan ödeme kaleminin düşük olduğunu gördük. Yan ödeme kararnamesinde yer alan; Veteriner Hekim kökenli personelden; Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26 ve 27/a sıra numaraları ile (G) bölümünün B/6-(b) ve (c) sıra numaralarında sayılanlara 1400 puana kadar temininde güçlük zammı ödeneceği hükmü dikkate alınmamış ve kişi şube müdürü ve il müdür yardımcısı olduğu zamanlarda ilave 1400 puanı alamamış. Veteriner Hekim kökenli idarecilerde olduğu gibi yan ödeme kararnamesinde özellikli durumlar bulunmakta olduğundan hata yapma olasılığı her zaman vardır. Bu sadece bir örnek. Eğer maaş işlemlerini yapan personel yeterince deneyimli değilse vay memurun haline.

Bu nedenle bütün memurların maaş bordrolarına bakarak özellikle özel hizmet tazminatı puanı, yan ödeme puanı, ek gösterge rakamları ve ek ödeme oranı ile aile yardımı ödeneğinin eksik hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kamu kurumlarının e-bordro sistemi üzerinden işlem yapılsa dahi maaş tahakkuk birimlerinin maaş verilerini elle girdiği dikkate alındığında hata yapma olasılıklarının yüksek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tespit etmiş olduğumuz hatalar da bunu göstermektedir.

Bütün aday memurlar hala diken üstünde

Çalıştığım kamu kurumundan kınama cezası aldım yeni aday memurum. Aynı zamanda iki arkadaşım daha var biri uyarı biri kınama cezası aldı. Asaletimiz sıkıntıda. Lütfen bu haksızlığa dilbeste olunuz. (A. Ayazsin)

Torba Kanun olarak bilinen 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla aday memurken kılık ve kıyafete aykırı davrandığı gerekçesiyle uyarma cezası alıp da görevi sona erenlerin tekrar memuriyete dönüşleri sağlanmıştı. Buna göre, aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan kılık kıyafete aykırı fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanların kamuya tekrar dönüşü sağlandı.

Ancak, adaylık döneminde başka fiillerden dolayı uyarma veya kınama cezası alıp da görevi sona erdirilen aday memurların sorunu çözülmedi. Adil olan bunların da tekrar kamuya dönmesinin sağlanarak 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde değişiklik yapılarak sorunun kaynağının kurutulması gerekirdi. Ancak, bataklığın kurutulması yerine yine sineklerle uğraşıldı. Önceki mağduriyetler devam ettiği gibi yeni mağduriyetlerde artarak devam etmektedir.

Daha önceki yazılarımızda aday memurların adaylık döneminde aldıkları disiplin cezalarının memuriyetlerini sona erdireceklerini ifade etmiştik. Maalesef birçok aday memur bu nedenle memuriyetlerini kaybetmiştir ve yukarıda yer verilen örnekte bunun artarak devam ettiğini gösteriyor. Aday memurların adaylık döneminde disiplin cezası almamaları bu nedenle gelecekleri açısından oldukça önemlidir. Aksi takdirde yapacakları küçük hatalar nedeniyle alacakları disiplin cezası nedeniyle görevleri (memuriyetleri) sona erdirilecektir. Burada idarelerin de takdir hakları yoktur.

657 sayılı Kanun'un adaylık süresi sonunda başarısızlık halini düzenleyen 57'nci maddesinde; 'Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir' hükmü gereğince aday memurların adaylık döneminde çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir disiplin cezası sonucunda memuriyetle ilişikleri kesilerek gelecekleri kararacaktır. Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşleri de bu yöndedir.

Bu düzenleme 6111 sayılı Kanun'la aday memurların başına bela edilmiş ve kısa sürede ne kadar büyük sıkıntılar oluşturacağı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Meclise sunulan torba kanunlarla bu konu mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Örnekte olduğu gibi insanlar bir hiç uğruna ekmeklerini kaybediyorlar. Aday memurluk dönemi memuriyet bilgisinin en az olduğu dönem olduğu için bazen çok basit kural ihlalleri dahi disiplin cezası ile sonuçlanabilmektedir. Bir uyarı veya kınama cezasının sonucu memuriyeti sona erdirmek olmamalıdır. Bu konudaki mağduriyetler ve mağdur adayları çığ gibi büyümekte olduğundan sayın Başbakanın mağdurların gök kubbeye yükselen feryatlarını duyacağını ve ilgililere çözüm için talimat vereceği ümidimi hala yitirmedim. (Yeni Şafak / Ahmet Ünlü)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol