Öğretmen Diyarı

 Bakanlık\'tan Mal bildirimi uyarısı!

Mal bildirimi, Şubat'ın sonuna kadar verilmeli

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü

 

Sayı : 16833931/903.09.02/6838368 24/12/2014

Konu :Mal Bildirimi beyanı

 

DAĞITIMLI

 

İlgi : a) 19/04/1990 tarihli ve 3628 (04/05/1990-20508 RG) sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

b) 10/08/1990 tarihli ve 90/748(BKK) (15/11/1990-20696 RG) sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik.

 

3628 sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" ile bu Kanunun 22 nci maddesine istinaden hazırlanan "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgi (a) Kanunun 2 nci, ilgi (b) Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatı personeli mal bildiriminde bulunacaklardır.

 

Buna göre;

1- İlgi (a) Kanunun 6/a, ilgi (b) Yönetmeliğin 9/a maddesi gereğince ilk defa göreve atananlar, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal bildirimi beyannamesi vereceklerdir.

2- İlgi (a) Kanunun 7 nci, ilgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince göreve devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenileyeceklerdir.

3- İlgi (a) Kanunun 6/d, ilgi (b) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, personelin kendilerinin, eşlerinin ve velayeti altındaki çocuklarının, mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vereceklerdir.

4- İlgi (a) Kanunun 8/b, ilgi (b) Yönetmeliğin 6/b maddesi gereğince mal bildirimleri özlük işleriyle ilgili birimlere verilecektir.

5- Mal Bildiriminde bulunacak personel kapsamında bulunan eşlerin her biri ilgi (b) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereği ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirecektir.

6- İlgi (a) Kanunun 6/f, İlgi (b) Yönetmeliğin 9/e maddesi gereği görevi sona erenler, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaklardır.

 

İlgi (a) Kanun ve İlgi (b) Yönetmelik kapsamında mal bildiriminde bulunan personel, "Mal Bildirim Formu" nu kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurup, tarih ve imzasını atarak kurumlarına teslim edeceklerdir. Kurumları da üst yazı ile özlük (sicil) dosyalarının tutulduğu birimlere göndereceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Hamza AYDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim