Öğretmen Diyarı

Aday Öğretmenlerin Çalışma Programı (Nette İlk)

20156 Şubat ayında atanan 30 bin öğretmenin adaylık süreci başladı. Aday öğretmenler nasıl bir eğitim alacak? Hangi konulardan sorumlu tutulacaklar? Cevabı nette ilk Milliegitimhaber.com’da…

ADAY ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME SÜRECİ

ŞUBAT 2016
Ankara

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ

 

1.BÖLÜM

 SINIF İÇİ, OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI FAALİYETLER

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ

GİRİŞ

 GENEL AMAÇLAR
Bu programın uygulanma sürecine katılan aday öğretmenler,

1.Bir dersin ön hazırlık, işleniş ve değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir.

2.Ders materyali hazırlama ve kullanma sürecini izler ve katılır.

3.Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili problem alanlarını tanır ve çözümüne yönelik kanaat edinir.

4.Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir.

5.Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültürel etkinliklerin uygulanma süreçlerini tanır.

6.Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir.

7.Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.

8.Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark eder.

9.Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olur.

10.Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve değerlendirme raporu hazırlama becerisi kazanır.

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi ve danışman tarafından adaya verilecek çalışma programı (Form-1) doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2.İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri programın uygulanmasında çevre şartlarını ve eğitim imkânlarını dikkate alarak okul dışı faaliyetleri hafta içi uygun görülen günlere dağıtır.

3.Eğitim öğretim döneminde, aday öğretmenler 14 hafta süresince haftada dört (4) gün sınıf ve okul içi uygulamalara, bir (1) gün okul dışı faaliyetlere katılır.

4.Aday öğretmen, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde farklı günlerde farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerini de izleyecektir.

5.Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan öğretmenler izleme ve uygulama faaliyetlerini bu kurumlarda gerçekleştirirler.

 

C. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okul içi ve okul dışı faaliyetler kapsamında yapılan çalışmaların izleme, ölçme ve değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

 

1.Aday öğretmen okul içi ve okul dışı her tür faaliyeti ile ilgili standart formları doldurur.  Bu çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formlar kişisel ve mesleki gelişim dosyasında saklanır. Bu dosya Performans Değerlendirme sürecinde ve sözlü sınavda veri olarak kullanılabilir.

2.Danışman öğretmen ve yönetici,  aday öğretmenin yetiştirme programı boyunca okul içi ve okul dışındaki her tür faaliyetini göz önünde bulundurarak ve gerektiğinde adayın hazırlamış olduğu kişisel ve mesleki gelişim doyasını da kullanarak performansını puanlar. (Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği)

 

BÖLÜM – HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI
GİRİŞ

GENEL AMAÇLAR
Bu programı alan aday öğretmenler,

1.Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir,

2.Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temellerindeki eğitim anlayışının farkında olur,

3.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimser,

4.Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark eder,

5.Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir,

6.Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir,

7.Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar.

8.Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.Eğitimler merkezden talimatlı mahallî faaliyetler olarak uygulanır.

2.Aday öğretmenlerin tamamının katılacağı uygun eğitim ortamları tercih edilir.

3.Eğitimler faaliyetlerinde üniversiteler, STK’lar ve alan uzmanlarından yararlanılır.

4.Aday öğretmenler 14 haftalık okul içi ve okul dışı uygulamaların sona ermesinden sonra, toplam 10 hafta  (300 saat) sürecek olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar.

 

 

 

ADAY ÖĞRETMEN ÇALIŞMA PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Kaynak:Milliegitimhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol