Öğretmen Diyarı

Yaşadığımız Coğrafyanın Karakteristik Özelliklerimize Yansıması

İnsanın doğduğu yerin, psikolojisi üzerinde hatırı sayılır etkisi vardır. Bu doğrultuda Türkiye, geniş bağlamlı ve çok kültürlü bir ülke olması hasebiyle içersinde çok çeşitli coğrafik-kültür öğeleri barındırmaktadır. Her bir yöresi farklı coğrafik ve siyasi olaylara tanık olmuştur. Bu olaylar kısa mesafede bile farklı etkilerin nüfuz etmesine neden olmuştur. Coğrafi bölgelerimizi ele alacak olursak aşağıdaki değerlendirmeleri yapabiliriz:

DOĞU ANADOLU BÖLGESI: Bu bölgemiz tarih boyunca savaşların, ayaklanmaların, göçlerin yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Günümüzde bile bu olayların izleri görülür. Bir çok farklı etnik yapının aynı coğrafyada yaşıyor olması yöre insanı üzerinde çeşitli izler bırakmıştır. Doğu Anadolu kentlerinde, Orta Asya ve İlk Türk-İslam devletlerinin aile gelenekleri, göçebe yaşam tarzı, toplumsal kuralları görülür. Karasal iklimin hakim olduğu bölgede, iklimin yansıması insanlardar kararlı yapı olarak gösterir kendini. Genel olarak Doğu Anadolu insanının karakteristik özellikleri şöyle sıralanabilir:

Gelenekçi yaklaşım, hoşgörü, zor koşullara dayanıklılık, topluma uygun davranma, manevi değerlere öncelik verme, net konuşma tarzı, misafirperverlik, vb.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESI: Bölgede etkili olan sıcak ve kurak iklim, insanları su kaynaklarına yaklaştırmakla kalmamış sosyal yakınlaşmaya da ön ayak olmuştur. Kalabalık sofralar, yakın komşuluk ilişkileri, samimi ve doğal yaklaşımlar Güneydoğu Anadolu’ da göze ilk çarpanlar arasındadır. Ayrıca bölgenin Orta Doğu’ya olan yakınlığı Arap kültüründen izlerin taşınmasına vesile olmuştur. Bölgede farklı dinlere mensup insanlar birarada yaşarlar. İnanç hoşgörüsünün toplumsal hayatta belirleyici rolü vardır. Bölge insanının ön plandaki özellikleri:

etnik değerlerine düşkünlük, misafirperverlik, sosyal çevreye bağlılık, aile hiyerarşisine uygun davranma,

hoşgörülü olma, koyu esmer ten rengi, vb.

AKDENİZ BÖLGESİ: Akdeniz Bölgesi, doğanın nimetlerini sunarken oldukça cömert davrandığı bir coğrafyadır. İklimin sıcak ve tarıma elverişli olması, bölge insanının rahat bir psikolojiyle yaşamasına, yaşama sevincinin yüksek olmasına katkıda bulunmuştur. Aldığı göçlerle kozmopolit bir yapıya dönüşen Akdeniz kentlerinde yemek kültürü adeta Türkiye sentezi gibidir. Akdeniz insanına bakacak olursak:

samimi, sıcağa dayanıklı, cömert, rahatına düşkün, yeme-içmeye önem verme gibi özellikler görürüz.

EGE BÖLGESI: Toprağının verimli, bitki örtüsünün zengin olduğu bölgelerimizdendir. Bölgede göze ilk çarpan şey, halkının çok üretken olmasıdır. Doğal yaşam ile sanayileşme birbirine paralel olarak sürdürülür. İnsanları doğaya oldukça bağlıdır. Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bu bölgede insanlar genelde “Avrupalılaşma” eğilimindedir. Aileler daha çekirdek, komşuluk ilişkileri daha mesafeli olmakla birlikte bireysellik daha ön plandadır. Egelilerin özellikleri:

çalışkan, girişken, konuşkan,rahat davranış biçimi, bireysellik, sebze yemeklerine düşkünlük, bitki yetiştirme eğilimi, kozmopolit yapı, vb.

İÇ ANADOLU BÖLGESI: Ülkemizin kavşak noktası konumunda olan İç Anadolu, kapalı havza özelliği göstermektedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu bölgemiz toplumsal yapısında genellikle İlk Türk İslam medeniyetlerinin etkilerini barındırmaktadır. Bu yöre insanının başlıca özellikleri:

Kendi sosyal çevresi içerisinde rol alma eğilimi, gelenekçi aile yapısı, çalışkan, kanaatkar, vb.

KARADENIZ BÖLGESI: Yıllarca çeşitli saldırılara uğramış, bir çok yabancı ülke için giriş kapısı özelliği olan bu bölge; Türkiye’nin en zengin bitki örtüsüne sahip bölgesidir. Sürekli yağış alan bu bölgede insanlar “yağmur geliyor” endişesiyle işlerinde hızlı ve acele hareket ederler. Bu hız konuşmalarına da yansır. Zor şartlara rağmen çalışkan olan Karadeniz insanı aynı zamanda sağlıklı ve dinçtir. Daha çok açık tenli ve renkli gözlü olurlar. Karakteristik özelliklerini sayacak olursak:

üretken, dirençli, sabırsız, çalışkan, zeki, neşeli, samimi ve balıksever oldukları görülür.

MARMARA BÖLGESI: Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi olmasının yanı sıra en fazla göç alan bölgesidir. İstanbul gibi bir dünya kentini barındıran bu coğrafyada çok çeşitli kültürler, farklı ırktan olan insanlar birarada yaşar. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Marmara kentleri, insanına;

farklı kültürlere karşı hoşgörü gösterme, uyumlu, bireysel ama toplumdan kopmama, eğitim seviyesi yüksek, çalışkan, duyarlı olma, toplumda etkin olma, zaman yönetimi gibi modern yaşam zorluklarıyla baş edebilme gibi özellikler katmıştır.

Yazan: FUNDA KIRAT

 

Kaynak: www.psikolojiportali.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim