Öğretmen Diyarı

Kredi Masraflarını Geri Almak İçin Dilekçe Örneği

Bankaların kredi kullanan müşterilerinden kestikleri ya da talep ettikleri

dosya masrafı, kredi masrafı adı altındaki tutarlara itiraz edenler açtıkları

davaları kazandılar.  Daha önce de bu konu ile ilgili çok kez gelen haberleri sizlerle paylaşmıştık.  

 

Yargıtay ve yurdun çeşitli yerlerinden yerel mahkeme, bankaların kredi

müşterilerinden aldığı dosya ve diğer masrafların 10 yıl geriye dönük olarak

ödenmesine dair hüküm verdi. Ancak bunun için son 10 yılda kredi kullanan

yaklaşık 12 milyon kişinin bir dilekçe ile bankaya başvurması gerekmektedir.

İşte bu yazımızda o dilekçe örneğini sizlerle paylaşıyoruz.

Banka Dosya Masrafı İade Dilekçesi – Boş Örnek

Banka Dosya Masrafı İade Dilekçesi – Doldurulmuş Örnek

 

Hükümet Tüketici Kanun Taslağı’yla bankaların aldığı masrafların

kaldırılması için gerekli çalışmalara başlamıştı.

Taslak kredi kartı aidatı, hesap işletim ve dosya ücreti gibi 31 farklı

kategoride alınan ücretlerin kaldırılmasını öngörüyor.

Yargıtay da zaten kredi kullanılırken vatandaştan alınan dosya

masrafının haksız olduğuna karar vermiş,

10 yıl geriye dönük ödenmesine hükmetmişti.

 

12 milyonu ilgilendiren haber

 

Yargıtay kararına rağmen dosya masrafı adı altında aldığı paraları geri ödemeyen bankalara

yerel mahkemelerden de tokat gibi bir karar daha çıktı. Yerel mahkemeler verdikleri kararlarda

her türlü kredi kullanıcısının geriye dönük olarak 10 yıllık kredi masraflarının ödenmesine dair

hüküm vermeye başladı. Başvurdukları halde 10 yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaş haktan yararlanacak.

\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar ‘dava açın’ diyor

Bankalar bu kararlara kulak tıkamaya devam ederek işlem ücretlerine her gün yenisi ekliyor.

Kastamonu’dan Yozgat’a, Isparta’dan Adana’ya kadar son bir yılda birçok tüketici mahkemesinden

masrafların iadesine yönelik onlarca karar çıktı. Bazı bankalar yapılan itirazlarla aldıkları kredi

masraflarını iade etmeye başladı. Bazı bankalar ise ‘dava açın’ diyerek, müşteriyi kapıdan çeviriyor.

 

Masraf isteyen var

 

Bazı bankalar müşterilerine tüketici hakem heyetine itiraz etmeleri gerektiğini söylüyor.

Bazıları ödeme için geriye dönük ücret ve komisyon dökümlerini, çıkarmak için ücret istiyor.

Çünkü bankalar dökümanları saklamak zorunda. Bankalar, kredi sözleşmesinde masraf

alınacağına dair hüküm yoksa ve istediği masrafın nedenini ispatlayamıyorsa vatandaştan

aldığı ücretleri geri ödemekle yükümlü.

 

 

 

Finansbank Kredi masraflarını geri almak için dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Garanti Bankası Kredi masraflarını geri almak için dilekçe örneği için tıklayınız.

 

İş Bankası Kredi masraflarını geri almak için dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Yapı ve Kredi Bankası Kredi masraflarını geri almak için dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Akbank Kredi masraflarını geri almak için dilekçe örneği için tıklayınız.

 

 

\"dosya

 

 

 

 

\"dosya

 

 

BANKAYA VE HAKEM HEYETİNE GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1. BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE

 

………………………….. Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne

Konu: Kredi masrafları iadesi.

Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;

1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

 

Saygılarımla,

…./…../2012

Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA

 

2. HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

 

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikayet Eden :

Adres :

E- Posta&Telefon :

Şikâyet edilen :

Adresi :

Şikayetin parasal değeri :

Şikayetin tarihi :

Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –

TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

Açıklamalar:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde

………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği

bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için

sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin

bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi

bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı

olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi

yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.

Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir

(4077/6. Madde).

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya

hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması

ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi

şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,

c) Yıllık faiz oranı,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların

ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan

………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince

hakem heyeti yetkisindedir.

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,

posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin

tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)

  • dosya masrafı iade dilekçe
  • dosya masrafı iade
  • kredi masrafları iadesi
  • banka dosya masrafı dilekçe örneği
  • tüketici kredisi dosya masrafı iadesi

 

iskur.us

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim