Öğretmen Diyarı

Isırgan otunun bilinmeyen faydaları

Prof. Er­dem Ye­şi­la­da, “Yıl­lar­dır bir­çok has­ta­lık için te­da­vi amaç­lı kul­la­nı­lan ısır­gan otu­nun en önem­li fay­da­sı böb­rek ve me­sa­ne ta­şı olu­şu­mu­nu en­gel­le­me­si­” dedi.
 

Yeşilada,  ısır­ga­nın ka­nı te­miz­le­me­si ve kan se­vi­ye­si­nin art­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı ne­de­niy­le kan­sız­lık problemi çekenlere iyi bir alternatif olduğunu söyledi.

Prof. Er­dem Ye­şi­la­da şöy­le ko­nuş­tu: “Isırgan otunun Pan­kre­as üze­ri­ne olum­lu et­ki­le­ri var­dır ve kan şe­ke­ri se­vi­ye­si­nin de den­ge­li ol­ma­sı­nı sağ­lar. Ka­ra­ci­ğer so­run­la­rın­da, si­ga­ra kul­la­nan­lar­da sık­lık­la mey­da­na ge­len so­lu­num sis­te­min­de­ki bal­gam prob­lem­le­ri­ne, mi­de ve ba­ğır­sak ül­ser­le­ri­ne iyi ge­lir. Ken­di­ni­zi yor­gun ve bit­kin his­set­ti­ği­niz gün­ler ısır­gan tü­ke­tir­se­niz bu so­run­la­rı ha­fif at­la­tır­sı­nız.”

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol