Öğretmen Diyarı

HERKES MEMUR OLMAK İSTİYOR...PEKİ NEDİR MEMUR OLMANIN ŞARTLARI

 Günümüzde iş arayanların önemli bir kısmı öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarını tercih etmektedir. Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS sınavı ile uğraşırken Devlet Memuru olmanın şartlarını gözden kaçırmaktadırlar. Devlet Memurlarının temel kanunu olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu devlet memuru olmak isteyenler için aranan şartları GENEL ve ÖZEL şartlar olmak üzere iki başlık altında toplamıştır.

 

GENEL ŞARTLAR

Genel şartlar herkeste bulunması gereken şartlardır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde adaylardan aranan genel şartlar tek tek sayılmıştır. Bu şartlar:

 

      1.Türk Vatandaşı olmak,

             2. Genel olarak 18 yaşını tamamlamak, bunun yanında bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

 

             3. Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

              4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

                  5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

o kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

o Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

o Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

          6. Askerlik durumu itibariyle;

 

a)      Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

b)      Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

 

c)      Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


          7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

 

ekadro.com notu: Devlet memuru kadrolarında çalışmayı düşünen adaylar bu genel şartların tamamına sahip olmaları gerekir. Bu şartlardan sonra KPSS vb. sınav şartları yerine getirilmelidir. Bu şartlardan birisinde eksiklik bulunan adaylar KPSS vb. sınav şartlarını yerine getirseler bile Devlet Memuru kadrolarına atanamazlar.

 

ekadro.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim