Öğretmen Diyarı

YÖNETİCİ KILAVUZU DEĞERLENDİRMESİ


Kılavuzda; yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıldan fazla görev yapılamayacağı belirtiliyor. Bulundukları eğitim kurumunda dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yapanlar, kendi kurumlarına yönetici olarak görevlendirilirlerse, sekiz yıl dolduğunda görevleri sona erecek. İmam Hatip Ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya alan öğretmenlerinden, yine İHL ,  mesleki ve teknik liselerin müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenlerinden seçilecek. Öğrencilerin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile yatılı kız öğrencisi bulunan kurumların en az bir müdür yardımcısı kadın adaylar arasından görevlendirilecek. Karma eğitim yapılan kurumlarda müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla ise yine en az bir müdür yardımcısı kadınlardan seçilecek. Fakat seçilecek kadınlar arasında 70 ve üzeri puan alanlar bulunmazsa durumlarının ne olacağına dair ifadeye yer verilmemiş.

Öncelikle müdür görevlendirmeleri yapılacak. Görevlendirilen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile ilgili inha listesini kendisi hazırlayacak. Müdür görevlendirmelerinin yapılması için; en kıdemli ve kıdemi az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclis başkanı belirlenip il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 30 Haziran itibariyle bildirildi. Birçok eleştiri yapılmasına rağmen, okul aile birliği başkanı ve yardımcısı ile öğrenci meclis başkanının, okul müdürüne puan vermesi garabetinden vazgeçilmemiş. Öyle haliniz var, doğrudan demokrasi uygulamasına geçeydiniz de her okul öğretmenleri kendi müdürlerini kendileri seçeydi…

14/03/2014 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında, aynı unvanla geçen görev süreleri dört yıllık sürenin hesabında dikkate alınacaktır. Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında ise; aynı unvanla 14/03/2014 tarihinden önceki geçen süre dikkate alınacak. Dört yılık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini 14/03/2014 tarihinden sonra dolduranların yöneticilik görev süreleri, 2014-2015 ders yılının bitimi tarihi ile sone erdirilecektir.

Kurucu müdürlükte geçen süreler, müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır. Fakat izinlerde geçen süreler de dört yıllık sürenin hesabında dikkate alınacaktır.

Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar; isteklerine bakılmaksızın, Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumları Müdürleri değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecekler. Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan, yapılan değerlendirme sonucu 75 ve daha üstü puan alanlar, aynı eğitim kurumunda görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Müdürlükte dört yılını dolduranlardan, görev yaptıkları eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanma şartını TAŞIMAYANLAR ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak toplam sekiz yıl ve daha fazla görev yapanlar BAŞVURUDA BULUNAMAYACAKLARDIR. Bu kişiler durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunabileceklerdir.Gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kurumunda uzatılacaktır.

Müdürlük görev süreleri aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler bittikten sonra, müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları ilan edilecektir.

Değerlendirme sonucu 75 ve üzeri puan alanlar başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunacaklar ve kendilerine on eğitim kurumunu tercih etme hakkı verilecektir. Ayrıca isteyenler tercihleri dışında da görevlendirilebileceklerdir. Görevlendirmeler puan üstünlüğüne göre, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uzatılacaktır.

Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra, müdürlüğü boş olan kurumlar ilan edilecektir.

Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile daha önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan belirtilen şartları taşıyanlar elektronik ortamda başvuruda bulunacaklar.

Başvurular; Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu Üzerinden (Ek-2) değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar SÖZLÜ SINAVA alınacaktır. Adaylar Ek-3 (Sözlü Sınav Değerlendirme Formu) üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların EK-2 PUANLARININ YÜZDE ELLİSİ İLE, SÖZLÜ SINAV PUANLARININ YÜZDE ELLİSİNİN TOPLAMI GÖREVLENDİRMEYE ESAS PUANI oluşturacak.

2011 yılı, Müdürlük Seçme Sınavı sonucuna göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları EK-2 değerlendirmesi sonucu alacakları puan da dikkate alınarak aynı şekilde belirlenecektir.70 ve üzeri puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. 10 eğitim kurumunu tercih edeceklerdir. Tercihleri dışında atanmak isteyenler bu durumu belirteceklerdir.

2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan görevlendirmesi yapılmamış olanlar da, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcığına görevlendirilebileceklerdir. Burada bir çelişkiden söz edebiliriz. Çünkü kılavuzda Görevlendirilen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile ilgili inha listesini kendisi hazırlayacak denilmektedir. 

Müdür yardımcılarından dört yıllık görev süresini tamamlayanlar aynı usulle,  aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini tamamlayanlar da aynı usulle fakat başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebileceklerdir.

Bütün bu iş ve işlemler için belirlenen takvim 19 Aralık 2014 tarihine kadar uzuyor. Bu zamana kadar açılan davalar, yürütmeyi durdurma filan derken bu süre, 2015 yılı ders kesim tarihine uzatılır. O zamana kadar da köprünün altından çoook sular akar. İnsan, bir okula müdür olacağım ama dört yıl sonra ne olacağım da belli değil şeklinde bir iş için bu kadar debelenir mi bilmem. Bu kadar uğraşıp müdür olacağına, zaten emekliliğin de gelmiş, git vekil ol bari. Hâsılı bizim oğlan bina okur döner döner bi daha okur. Ahh ah!…


                               Ömer Doğan DOĞAN      

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim