Öğretmen Diyarı

Toplu Sözleşmenin Öğretmen Maaşlarına Etkisi

Ancak,  öğretmen  maaşlarına 75  TL  + 75  TL zam şeklinde yansıyacağı söylenen  bu artış , öğretmenlerin  tümü için aynı miktarda  maaş artışı  anlamına gelmediği gibi, yapılan artışın 2015 yılından sonra  devam edip  etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

 

Toplu sözleşmenin  ilgili  hükümleri

“Madde 17- 17/4/2006  tarihli  ve 2006/10344 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A.  Eğitim Öğretim  Tazminatı”  bölümünde   yer   alan  ”100”, “95” ve “85” oranları; 15/1/ 2014   tarihinden  geçerli olmak üzere “110,28”, “105,28” ve “95,28” olarak, 15/7/ 2014   tarihinden  geçerli olmak üzere “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.”

“Madde 3- Bu Toplu Sözleşme,1/1/ 2014 -31/12/2015  tarihleri  arasında uygulanır.”

Toplu sözleşmedeki düzenlemenin anlamı

Toplu sözleşmeye göre,  eğitim   öğretim  tazminatı oranlarının,1  Ocak   2014   tarihinden  geçerli olarak 10,28 ve 1 Temmuz  2014   tarihinden  geçerli olarak da 10,28 yükseltilmesi kararlaştırılmış ve bu karar 31.12.2015  tarihine  kadar geçerli olacaktır.

2 014  ve 2015 yıllarında uygulanacak olan  eğitim   öğretim  tazminatı oranlarından 2016 ve izleyen yıllarda da aynı  şekilde  ve kalıcı olarak yararlanabilmek için;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde bu yönde değişiklik (Kanun veya KHK ile) yapılması,

-Yapılacak yasal düzenleme sonrasında Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararnamede Bakanlar  Kurulu tarafından gerekli değişikliklerin yapılması

gerekecektir.

Bu  şekilde  gerekli değişikliklerin yapılmaması durumunda, yükseltilmiş olan  eğitim   öğretim tazminatının aynı oranlarda ödenebilmesi için 2016 ve sonraki yıllara ilişkin Toplu Sözleşmelere hüküm konulması gerekecektir.

Eğitim   öğretim  tazminatı oranları

Eğitim  ve  Öğretim   Hizmetleri   Sınıfında  öğretmen kadrosunda fiilen öğretmenlik yapanlar ve bu kadroda olup cezaevi okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür başyardımcısı, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlere ödenmekte olan eğitim öğretim tazminatı oranları,  ilgililerin  aylık aldıkları derecelere göre farklı oranlarda belirlenmiştir. 

 

AYLIK DERECELERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ORANLARI ( %)

2013 Ocak Haziran

2014 Ocak Haziran

2014 Temmuz Ağustos

2015 Ocak Aralık

(Yeni bir düzenleme yapılmazsa)

2016 Yılı ve sonrası

1-2 derecelerden aylık alanlar

100

110,28

120,56

120,56

100

3-4 derecelerden aylık alanlar

95

105,28

115,56

115,56

95

Diğer derecelerden aylık alanlar

85

95,28

105,56

105,56

85

 

 

Eğitim öğretim tazminatındaki artışın öğretmen maaşlarına net etkisi

2014 yılı için Devlet memurlarına yapılan zamdan ayrı olarak öğretmenlere yapılan eğitim öğretim tazminatı artışının, 2014 ve 2015 yıllarında öğretmenlerin maaşına yansıyacak net tutarı konusunda bilgi vermesi amacıyla  olarak yaptığımız hesaplamada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

 

DÖNEM

AYLIK MAAŞTA YARATTIĞI NET ARTIŞ

1 EKİM 2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE GİRENLER İÇİN

1 EKİM 2008 VE SONRAKİ TARİHLERDE İŞE GİRENLER İÇİN

1 Ocak 2014 - 31 Haziran 2014

74,63 TL

65,68 TL

1 Temmuz 2014 - 31 Aralık 2014

149,26 TL

131,36 TL

1 Ocak 2015 - 31 Haziran 2015

153,74 TL

135,30 TL

1 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015

158,35 TL

139,36 TL

 

 
Not: 2015 yılı için, aylık katsayısına %3 + %3 oranında artış uygulanmak suretiyle hesaplanmıştır.

 

 

memurunyeri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim