Öğretmen Diyarı

Sınıf öğretmenliğinin SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ 2010-2011-2012-2013 YILLARINA YÖNELİK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE GÖRE LİSANS YERLEŞTİRME KONTENJANLARI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE EN DÜŞÜK GİRİŞPUANI TABLOSU

 

YIL

1.Öğretim Kontenjan

2.Öğretim Kontenjan

Toplam Kontenjan

2010

5233

4204

9437

2011

5649

4317

9966

2012

6504

-

6504

2013

6698

-

6698

 

YIL

Devlet Üniversiteleri İçinde Minimum LYSGiriş Puanı

Minimum LYS GirişPuanı İle Girilen Devlet Üniversitesi

2013 LYS Verilerine Göre En DüşükGiriş Puanı

2010

411,77

Artvin Çoruh Ü.

280,23

2011

393,42

Kafkas Üniversitesi

294,09

2012

354,08

Ağrı İbrahim Çeçen

294,88

2013

203,59

Bülent E. Ereğli Eğt

203,59

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yapılan Yanlışlıklar

 

 • 4+4+4 eğitim sistemiyle 5. Sınıfların sınıf öğretmenlerinden alınması, dolayısıyla onbinlerce sınıföğretmeninin norm fazlası duruma düşürülmesi.
 • Binlerce sınıf öğretmenliği mezunu boşta iken ücretli öğretmenlik sistemine devam edilmesi
 • Sınıf öğretmenlerinin ücret, atama, tayin ve yer değiştirmede yaşadıkları sorunlar
 • Toplum nezdinde öğretmenlik mesleğinin her geçen gün daha çok itibar kaybettirilmesi. Buna dayalı olarak sınıf öğretmenliğinin tarihinde ilk kez EK KONTENJAN durumuna düşmesi. (Bülent E.Ü. Ereğli Eğt 98 kontenjandan 8 i boş). Sloganımız şudur ki; “Mesleğimizi Öldürme, Gelecek Nesilleri Köreltme”

 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yapılan Yanlışlıklar

 • Sınıf öğretmenliği lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu öğretim üyesi hiç bulunmayan üniversitelere fazla kontenjan verilmesi.
 • Üniversitelerin öğretim üyesi uzmanlık alanları ve sayılarına dikkate alınarak kontenjanların belirlenmemesi.
 • 2. Öğretim programların kapatılmasına rağmen bu yıl yine kontenjanların artırılması

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yapılan Yanlışlıklar

 • 2013 LYS sınıf öğretmenliği programına tombala oynar gibi yerleştirme yapılmıştır. Örneğin; Kastamonu, Burdur ve Bülent Ecevit üniversiteleri 2013 LYS geçen yılki puanlara göre 160 puanlık bir düşüşle taban yaptığını açıkça görebilmekteyiz. 2012 yılının en düşük puan yerleşen devlet üniversitesi Ağrı sınıf öğretmenliği 2013 LYS girişinde 294 TM2 puan ile bu 3 üniversiteye 90 puanlık bir fark atmıştır. Bu durum öğrencilere 30 tane tercih hakkının tanınmasından dolayı hiç olmazsa en düşük üniversiteyi yazayım da kazanayım mantığına sürüklemesi olduğu apaçıktır. Yine Hacettepe en düşük 325 puan ile öğrenci alırken, Dicle, Sakarya, Ordu, Nevşehir, Düzce, Bozok gibi üniversiteler bu üniversiteden daha yüksek puanla öğrenci almıştır.
 • Her geçen gün birçok üniversite ve programın açıldığı günümüz Türkiye’sinde, öğrencilerin en fazla 30 tercih yapabilir gibi adil olmayan bir sınırlamanın getirilmesi. Öğrenciler niçin 50 veya 100 tercih yapamıyor? En fazla 30 tercih yapabilir sınırlaması ölçme-değerlendirme yani yerleştirme açısından ne kadar adil ve objektif? 30 tercih yapabilme sınırlamasının ürünü olarak dijital ortamda yapılan tercihlerdeki yığılmaların sistemde önceden görünüp-görünmemesi konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şüphe uyandırıcı durumlar da söz konusu olabilir.

Yapılan bu hatalara dayalı olarak, ilgili kurumlara kamuoyu önünde sorularımızı soruyor ve cevap bekliyoruz.

 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİNİN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK BELİRLEMİŞ OLDUĞU PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Problemler:

 

 • 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılan değişiklik ile uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim sistemi ile birçok sınıf öğretmeni fazlalığı ortaya çıkmış ve binlerce sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşmüştür. Bu durum sınıf öğretmenlerinde maddi ve manevi olarak sıkıntılara yol açmıştır. Norm fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenlerinin okulları değişmiş ve bu durumun sonucu olarak sınıf öğretmenlerinin kurulu düzenleri bozulmuştur.
 • 4+4+4 sisteminin başlangıç yılı olan 2012-2013 öğretim yılında 4 ve 5. Sınıf öğretmenlerinin direk norm fazlası olmaması için MEB 6 yaş grubunu da 1. Sınıfa dahil ederek, her okulda 1. Sınıf şube sayısını yaklaşık 2 kat artırmıştır. Böylelikle sınıf öğretmenliğinde geçici bir çözüm yolu üretilse de sınıf öğretmenliği yaklaşık 29.000 norm fazlası verdi. Asıl sorun ve gelecekte bizi kaygılandıran durum şu ki; 4+4+4 sisteminin ilk uygulama yılı olan 2012-2013 öğretim yılı 4. Sınıf mezunlarının 2015- 2016 eğitim-öğretim yılı sonunda 2 kat sınıf öğretmeni geri dönüşe dayalı olarak 1. Sınıfta öğretim vermek durumunda kalacaktır. Bu yönüyle oluşacak norm fazlalığına yönelik çözüm önerileri var mıdır?
  • Her 10 branş öğretmeninden 9 'u isteğe bağlı tayinlerde yer değiştirebiliyorken, sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu isteğe bağlı tayinlerde yer değiştirememektedir.
  • 3-4 yıllık branş öğretmeni yer değiştirebiliyorken, 15 yıllık sınıf öğretmeni isteğe bağlı tayinlerde yer değiştiremez hale gelmiştir. Örneğin geçen hafta yapılan sınıf öğretmenleri iller arası yer değiştirirken Kayseri’ ye 260 ve Manisa’ya 232 minimum hizmet puanları ile tayin olmuşlardır. Tayin oldukları bu hizmet puanlı yerler ise bu illerin en ücra köyleridir.
  • Sınıf öğretmenleri il içi yer değiştirmelerinde düşük puanla okul değiştirebilirlerken, il dışında yüksek puanlara sahip olan sınıf öğretmenleri iller arası yer değiştirme yapamamaktadırlar. Örneğin Elâzığ Kovancılarda görev yapan bir sınıf öğretmeni, Elazığ merkeze 180 civarı puanlarla gelebilirken, Elazığ dışında görev yapan bir sınıf öğretmeni 180 puanıyla kendi memleketi olan Elazığ’ın herhangi bir ilçesi veya köyüne dahi gelememektedir.
  • Ülkenin ücra köşelerinde çalışan ve lisansüstü eğitimini gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin öğrenim özür durumu tayinleri kaldırılmıştır. Bu durum öğretmenleri mesleki kariyer yapma ve kendini geliştirme açısından olumsuz yönde etkilemiştir.
  • Eş durumu tayinlerinde il emrinin kaldırılması parçalanmış ailelerin oluşmasına sebep olmuştur. Ailelerin maddi durumları gözardı edilip, eşinin yanına gidemiyorsan ücretsiz izin al denilmiştir. Bu durumun devlet ciddiyeti ile bağdaşır bir yanı var mıdır? Yanıtı vicdanlarınıza bırakıyorum.
  • Eşlerinden, çocuklarından ayrı kalan sınıf öğretmenleri bir taraftan ailesini ve çocuklarını, bir taraftan öğrencilerini düşünmekten mutsuz ve huzursuz bir şekilde mesleğini icra etmektedir. Bu durum nedeniyle sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun mesleki motivasyonlarının düşük seviyede kalmasına sebep olmuştur.
  • Sınıf mevcudu 30 ve üzeri olan kalabalık sınıflarda öğretim, etkili ve verimli bir öğretim açısından problem yaratmaktadır. Bu durum hem öğretmen hem de öğrenci açısından eğitimde eşitlik, hak ve adalet yönüyle tartışılabilmesi gereken bir realitedir. Kalabalık sınıflarda öğretim probleminin asıl kaynağı derslik yetersizliğidir. Öğretmen ve öğrenci açısından eğitimde eşitlik ilkesi dikkate alınarak bazı gelişmiş ülkelerde uygulanan iki öğretmenli sınıf öğretmeni eğitim modeline ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Belirtilen sıkıntılar nedeniyle öğretmenlik mesleğinin itibarı yok edilmiştir. Bu nedenle 2013 LYS de öğretmenlik puanlarında ciddi düşüşler görülmüş ve en büyük düşüş ise sınıf öğretmenliği bölümünde yaşanmıştır. MEB tam anlamıyla sınıf öğretmenliği bölümünün üzerine balyoz indirmiştir. Fakat ne hazindir ki bunun da farkında değildir. Şu anda sınıf öğretmenliği bölümünü kazanmak için barajı geçmek yeterlidir. İleride sınıf öğretmeni olarak geleceğe yön verecek olan sınıf öğretmenlerinin daha vasat düzeyde sınıf öğretmenlerinden oluşacağı bir gerçektir. Ülke menfaatleri ve çağımızın gerçekleri nasıl bir sorunla karşı karşıya kalacağımızı bize 20 yıl sonra acı bir realiteyle sunacağı muhakkaktır. Bundan dolayı sloganımız şudur ki;“Mesleğimizi Öldürme, Gelecek Nesilleri Köreltme”
  • Sınıf öğretmenlerinin yaşadığı bu sıkıntıların birinci sorumlusu 4+4+4 sisteminin mimarı Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’ dir. Sınıf öğretmenleri her zaman bu sistemi sorgulayacak ve unutmayacaktır. Yeni bakanımız Sayın Nabi AVCI’dan bu yanlışların düzeltmesini ve sınıf öğretmenlerine hak ettiği değeri vermesini istiyor ve bekliyoruz.
   •  


Çözüm Önerileri:

 • 12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 sisteminden vazgeçilerek, 5+3+4 şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 • Norm fazlası sınıf öğretmenlerine alanına uygun diğer branşlara geçişlerde kolaylıklar sağlanmalıdır.
 • Norm fazlası sınıf öğretmenlerinin ilkokul rehber öğretmeni, aile danışmanı, ilkokul eğitim koçluğu gibi görevler verilerek istihdamı sağlanmalıdır.
 • Sınıf öğretmenlerinin il içi ve il dışı yer değiştirmelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır.
 • Öğretmenlerin akademik kariyer yapmalarının önü açılmalı eğitim özrü tayini tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere verilmeli ve bu öğretmenlerin okula devamları takip edilerek kontrol altına alınmalıdır.
 • Eş durumu tayinlerinde il emri verilmelidir. Aile bütünlüğü korunmalı ve gözetilmelidir.
 • Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ek ücret verilmelidir.
 • Formasyon şartı gözetmeksizin yapılan ücretli öğretmen görevlendirme sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aile planlamacısı yönetmeliğine sınıf öğretmenlerinin de eklenmesi ve böylelikle sınıf öğretmenlerinin de bu sertifika programın da yararlanarak aile danışmanlığı yapabilmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz
 • Öğretmenliğin yan gelip yatma mesleği olmadığı, haftada sadece 15 saat çalışılan bir meslek olmadığı ve en önemlisi öğretmenlerin 3 ay tatil yaptığı yalanının doğru olmadığı belirtilerek tüm öğretmenlerden özür dilenmesi gerekmektedir.
 • Öğretmenlerin çalışma koşulları düzeltilmeli, öğretmenlik mesleğinin kaybettiği itibar tekrar kazandırılmalıdır.
 • Sınıf öğretmenliği mesleğinde tecrübeli ve başarılı sınıf öğretmenlerinin belli kriterler ve düzenlemeler doğrultusunda ilkokul rehber öğretmeni olarak görevlendirilmesi
 • Sınıf mevcutları 30 ve üzeri olan kalabalık sınıflarda 2 öğretmenli sınıf öğretmenliği modelinin getirilmesini talep ediyoruz.

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÜNİVERSİTELERE GÖRE 2010-2011-2012-2013 YILLARINA YÖNELİK LİSANS YERLEŞTİRME EN DÜŞÜK PUAN GİRİŞİ TABLOSU

 

Üniversite

 

2010

2011   

2012

2013

Kontenjan

Minimum P

Kontenjan

Minimum P

Kontenjan

Minimum P

Kontenjan

Minimum P

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

88

435,67

98

406,56

113

371,80

113

274,86

Adıyaman Üniversitesi

108

426,56

108

401,93

113

364,35

113

289,81

Afyon Kocatepe Üniversitesi

77

430,48

77

405,07

88

367,86

88

271,22

Adnan Menderes Üniversitesi

88

434,48

88

413,08

93

375,49

93

289,8

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

103

414,29

113

395,65

129

354,08

129

294,88

Ahi Evran Üniversitesi

98

424,9

98

405,69

103

366,33

103

264,71

Akdeniz Üniversitesi

77

440,66

77

420,33

82

382,82

82

311,01

Aksaray Üniversitesi

47

426,78

52

399,19

57

365,09

57

303,17

Amasya Üniversitesi

98

427,04

98

404,06

103

365,81

103

247,79

Anadolu Üniversitesi

98

446,29

98

429,08

103

387,20

103

329,3

Ankara Üniversitesi

77

448,44

77

422,04

82

385,90

82

330,59

Artvin Çoruh Üniversitesi

67

411,77

67

395,74

72

356,86

72

280,23

Atatürk Üniversitesi

103

429,60

103

412,47

108

370,42

108

297,96

Balıkesir Üniversitesi

57

441,41

57

420,17

62

380,94

62

282,96

Bartın Üniversitesi

-

-

-

-

47

361,82

47

255,88

Başkent Üniversitesi (Ücretli)

32

299,03

32

297,06

30

249,19

26

216,66

Başkent Üniversitesi (Tam Burslu)

4

421,29

4

415,72

4

379,65

4

308,79

Başkent Üniversitesi( %50 Burslu)

-

-

4

358,01

3

352,08

10

233,61

Bayburt Üniversitesi

88

413,21

88

394,93

93

356,30

93

256,99

Bozok Üniversitesi

-

-

-

-

-

-

41

334,24

Bülent Ecevit Üniversitesi

93

423,16

93

399,290

98

363,07

98

203,59

Celal Bayar Üniversitesi

103

428,66

113

403,63

118

366,91

123

279,64

Cumhuriyet Üniversitesi

103

427,64

103

409,7

108

367,43

108

270,8

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

98

436,69

108

410,14

113

374,30

123

263,52

Çukurova Üniversitesi

103

442,44

103

425,88

113

383,52

113

328,8

Dicle Üniversitesi

82

437,97

82

421,71

88

375,98

88

336,51

9 Eylül Üniversitesi

103

450,2

103

430,23

108

390,05

108

339,24

Dumlupınar Üniversitesi

57

432,07

57

413,33

62

372,71

62

253,31

Düzce Üniversitesi

-

-

-

-

-

-

72

337,93

Ege Üniversitesi

57

459,17

57

439,46

62

399,72

62

364,2

Erciyes Üniversitesi

67

442,62

67

427,8

72

383,49

72

331,95

Erzincan Üniversitesi

154

418,05

154

396,25

159

358,91

159

262,23

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

57

442,23

57

425,23

62

384,56

62

316,52

Fırat Üniversitesi

57

433,21

57

411,86

62

369,80

62

305,32

Gazi Üniversitesi

113

447,5

113

426,76

118

391,74

118

349,31

Gaziantep Üniversitesi

57

439,11

57

418,97

62

379,29

62

321,11

Nizip Eğitim Fakültesi

-

-

52

412,66

57

367,31

57

276,24

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

98

422,31

103

401,4

108

362,42

108

235,25

Giresun Üniversitesi

144

420,45

144

396,04

159

359,80

159

248,55

Hacettepe Üniversitesi

123

452,72

123

419,41

129

385,63

129

325,59

Hakkari Üniversitesi

26

412,32

26

393,71

31

353,78

31

303,41

Harran Üniversitesi

41

429,95

41

410,36

47

372,10

47

311,03

İnönü Üniversitesi

88

436,63

88

417,83

93

375,78

98

300,8

İstanbul Üniversitesi

52

464

52

441,26

57

404,22

57

375,55

Kafkas Üniversitesi

88

411,93

93

393,42

108

354,53

108

294,09

 Sütçü İmam Üniversitesi

-

-

-

-

57

367,23

57

302,81

Karadeniz Teknik Üniversitesi

123

433

123

413,43

129

374,25

129

289,77

Kastamonu Üniversitesi

123

421,08

128

396,42

133

361,74

134

206,78

Kırıkkale Üniversitesi

93

428,87

93

405,6

98

368,07

98

273,35

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

52

424,12

57

399,05

62

362,83

62

282,2

Kocaeli Üniversitesi

47

445,03

42

422,85

52

383,94

52

338,31

Marmara Üniversitesi

103

455,14

113

432,72

129

392,92

129

354,59

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

123

426,06

123

403,38

129

364,66

129

204,7

Mersin Üniversitesi

57

440,33

57

419,68

62

380,78

62

312,92

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

77

433,12

88

406,9

98

372,52

98

251,85

Mustafa Kemal Üniversitesi

103

430,98

113

407,54

129

367,58

129

274,75

Necmettin Erbakan Üniversitesi

123

440,91

123

423,678

129

377,82

129

309,28

Nevşehir Üniversitesi

-

-

-

-

-

-

41

343,87

Niğde Üniversitesi

98

426,85

103

402,48

108

364,19

108

281,42

19 Mayıs Üniversitesi

103

439,23

103

418,45

108

378,39

108

301,98

Ordu Üniversitesi

-

-

-

-

-

-

41

336,26

Pamukkale Üniversitesi

123

436,84

123

414,89

139

377,09

149

263,04

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

123

417,4

123

394,04

129

358,66

129

294,8

Sakarya Üniversitesi

57

438,72

57

417,94

62

378,44

62

332,15

Siirt Üniversitesi

88

423,58

88

401,47

93

359,99

93

290,95

Sinop Üniversitesi

77

420,04

77

394,24

82

360,52

82

242,98

Trakya Üniversitesi

103

426,72

103

407,47

108

368,48

108

265,81

Uludağ Üniversitesi

113

445,1

113

423,31

118

384,16

118

326,59

Uşak Üniversitesi

57

428,32

57

402,23

62

365,78

62

298,45

Yıldız Teknik Üniversitesi

-

-

-

-

47

390,88

47

351,76

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

77

430,14

77

411,02

82

361,38

82

315,17

Muş Alpaslan Üniversitesi

88

412,93

88

395,94

93

356,14

93

278,49

Zirve Üniversitesi (tam burslu)

10

439,58

6

426,84

6

390,04

6

365

Zirve Üniversitesi (%50 burslu)

20

368,86

12

383,44

10

340,28

25

222

Zirve Üniversitesi (%25 burslu)

-

-

42

297,73

44

274,22

29

234

Doğu Akdeniz Üniversitesi (ücretli)

56

-

55

214,25

70

197,53

30

228

DAÜ (tam burslu)

2

399,87

2

398,11

2

359

2

256

DAÜ (%50 burslu)

5

323,37

5

360,94

5

255,38

10

216

Girne Amerikan Ü. (tam burslu)

-

-

-

-

5

305,29

10

279

Girne Amerikan Ü. (%50 burslu)

-

-

-

-

5

202,94

20

204

Lefke Avrupa Üniversitesi(Ücretli)

-

-

-

-

50

222,90

30

202

Uluslararası Kıbrıs Ü. (tam burslu)

-

-

15

379,69

15

300,88

15

267

Uluslararası Kıbrıs Ü. (%75 burslu)

-

-

-

-

5

290,12

5

254

Uluslararası Kıbrıs Ü. (%50 burslu)

-

-

20

249,54

20

222,73

20

207

Yakın Doğu Üniversitesi(%50 burslu)

6

387,746

30

229,64

30

225,62

30

217

İstanbul Aydın Üniversitesi(ücretli)

99

269,66

60

283,22

68

201,69

58

201

İstanbul Aydın Ü. TAM BURSLU

12

422,25

12

420,81

12

378,34

12

331

İstanbul Aydın Ü %50 BURSLU

4

400,74

28

339,69

27

322,27

28

272

İstanbul Aydın Ü %25 BURSLU

9

319,95

20

118

8

295,09

20

200

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ 2010-2011-2012-2013 YILLARINA YÖNELİK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE GÖRE LİSANS YERLEŞTİRME KONTENJANLARI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE EN DÜŞÜK GİRİŞ PUANI TABLOSU

 

YIL

1.Öğretim Kontenjan

2.Öğretim Kontenjan

Toplam Kontenjan

2010

5233

4204

9437

2011

5649

4317

9966

2012

6504

-

6504

2013

6698

-

6698

 

 

 

 

YIL

Devlet Üniversiteleri İçinde Minimum LYS Giriş Puanı

Minimum LYS Giriş Puanı İle Girilen Devlet Üniversitesi

2013 LYS Verilerine Göre En Düşük Giriş Puanı

2010

411,77

Artvin Çoruh Ü.

280,23

2011

393,42

Kafkas Üniversitesi

294,09

2012

354,08

Ağrı İbrahim Çeçen

294,88

2013

203,59

Bulent E. Ereğli Eğt

203,

 

personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim