Öğretmen Diyarı

Sınıf Öğretmenleri Ortaokullara Yönetici olabilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu yöneticileri Atama ve yer değiştirme yönetmeliği, 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi gazetede yayınlandı.

 

Yönetmenlik yayınlanır-yayınlanmaz. Eğitimciler, yazarlar, akademisyenler ve sendikaların ilgili kesimlerinden konu ilgili analiz, değerlendirme ve eksiklikler bazında yazılar kaleme alındı.

 

4+4+4 Eğitim sistemi ile yan alanına geçen okul yöneticisi sınıf öğretmenleri için herhangi bir sorun yok. Keza yan alanı ile Beden Eğitimi,Müzik, İlköğretim Matematik, Din Kültürü, Fen ve Teknoloji bilgisi, Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler öğretmenliğine atananlar; ilgili alanları itibari ile tüm ortaokullara yönetici olarak atanabilirler.

 

 Çünkü okutacağı alan ile ilgili “Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders yükü bulunmak” şartına bağlı olarak istediği ortaokula yönetici olarak başvuruda bulunabilirler. Bununla ilgili önlerinde etten eften püften hiçbir şart ve engel de yoktur.

 

 Gelelim Asıl konumuza: Tüm eğitim siteleri, İl Müdürlerin Atama birimleri, ilgili şef ve şube müdürleri ile Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sanki sözleşmişlercesine; Yan alanına geçmeyen ve şuan sınıf öğretmeni olup okul yöneticisi olanların, ortaokullara yönetici olarak atamalarına sıcak bakılmadığı, ilgili mevzuata uymadığını ve  şartları taşımadıklarını söyleyerek sınıf öğreteni olan okul yöneticilerinin ortaokullara yönetici olarak gitmek isteyenlere engeller olunmakta ve  mevzuatı öne sürmektedirler.

 

Bu tür bir mazeretin doğru olamadığını ve mevzuatta yer almadığını söyleyeyim.

 

     Şöyle ki:

 

 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu yöneticileri Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin“Başvuru, Atama Şartları ve Komisyonlar” Bölümünün (c) fıkrasında aynen şöyle denilmektedir. ‘Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak' ifadesi açıkça geçmektedir.

 

 Bu fıkranın son bölümünde yer alan “veya Bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği der yükü olmak” ifadesi yer almaktadır.Bu şu anlama gelir. Bir okula yönetici olarak atanan kişinin asıl alan veya yan alanı itibari o okulda maaş karşılığı (Yöneticilerin maaş karşılığı altı saattir) dersin olması icap eder ve bu derslere girme şartı taşıması gerektiğini söylemektedir. Doğru olanda budur.

Sınıf öğretmenlerinde Bu madde kapsamında istenilen ortaokula atanabileceklerini ve bu ortaokullarda alan ve yan alanları itibari ile  maaş karşılığı derslerinin (altı saatte kadar maaş karşılığı) var olduğunu Talim Terbiye Kurulu 80 No'lu Kararında açıkça belirtilmektedir. Hatta bu kararda asıl alanı olmasa dahi, yan alanında maaş karşılığı okutacağı ders yükü varsa; ilgili kişi o kuruma-okula öğretmen olarak atanabilir demektedir.

 

      İlgili madde de şu ifade yer almaktadır:

 

      Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin  esaslar ve Talim Terbiye Kurulu 80 no'lu kararının 5.maddesinde geçen ifade:“Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yüksek öğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.” İfade aynen böyle geçmektedir.

     O halde; şuan alan değiştirmeyen ve yan alanlarına geçemeyen okul yöneticisi sınıf öğretmenleri; maaş karşılığı ders yüklerini yan alanlarına bağlı alandan karşılayarak; istedikleri ortaokula yönetici olabilirler.

 

Talim Terbiye Kurulu 80 no'lu kararının ek li çizelgesinde Sınıf öğretmenlerin maaş karşılığı gireceği ve atanacağı dersleri sıralamaktadır.

     Burada görüldüğü gibi sınıf öğretmenleri, ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan Drama, Halk Kültürü, Spor ve Sanat kültürü gibi derslere rahatlıkla girebilir ve maaş karşılığı ders yükünü bu alanlarda derse girerek karşılayabilir.

 

       Yine Talim Terbiye Kurulunun:

 

           Yazısına binaen çıkan çizelgede ortaokullarda 5.6.7 ve 8. Sınıflarda okutulan seçmeli derslerin arasında Drama, Halk kültürü, Sanat ve Sporsal etkinlikler gibi dersler yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerin de bu derslere girerek maaş karşılığı derslerini tamamlarlar. Dolayısıyla Yönetici atama Yönetmenliğinin “Bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders yükü bulunmak” şartını yerine getirmiş olur. Buda sınıf öğretmenlerin ortaokullarda yöneticilik yapabileceklerini ve atama şartlarını taşıdıklarının apaçık delilidir.

 

             Sonuç olarak: Alan değiştirmeyen sınıf öğretmenlerin sadece yan alanlarına bağlı olarak 5.6.7.8 sınıfı bulunan ortaokullarda yukarıda saydığımız gerekçelerle ve Bakanlığın ilgili yazıları binaen istedikleri ortaokullara Yönetici olarak atanabileceklerdir.

 

 

 

            İyi Bayramlar

 

            Vesselam Herkese…

 

 

 

 TEKİN ORUÇ

 

Eğitimci Yazar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim