Öğretmen Diyarı

Sağlık meslek liselerinde dersler gruplara ayrılır mı

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci grup sayıları; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "(1) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31'den fazla öğrenci İçin 3,

2) 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3,33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu gruplarda, gruplar ikiye bölünür. Öğretmenlerin ayrı fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup çalışması yaptıkları makine, araç ve gereçle işledikleri dersler gruplara ayrılır, ders yükü de buna göre belirlenir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 10586335 sayılı yazılarının 39. maddesindeki; "39. Verilen bir mahkeme kararına istinaden Talim ve Terbiye Kurulunun mütalaası gereğince, alanların tamamında okutulan Mesleki Gelişim dersi ile Harita-Tapu-Kadastro alanında okutulan hukuk ile ilgili dersler (Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar ve Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra Hukuku) uygulamalı ders olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, söz konusu derslerin gruplara ayrılmadan işlenmesi ve alanların öğretmen norm kadro hesabının da buna göre yapılması gerekmektedir.

Söz konusu derslerin dışında alanların tamamında okutulan alan/dal dersleri uygulamalı ders olarak değerlendirilecek ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre gruplara ayrılarak işlenebilecektir." açıklamalarına göre de alan/dal dersleri uygulamalı ders olarak değerlendirilerek Norm Kadro Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki hükümlere göre de gruplara ayrılarak işlenebilecektir.

Ahmet KANDEMİR

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim