Öğretmen Diyarı

ÖĞRETMENLERE YENİ BİR YÜK GELDİ

personelmeb.net/özel haber


18.1.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 22.03.2012 tarih 28241 sayılı Resmî Gazete'de yapılan ek ve değişikliklerle son şekli verilen Taşınır Mal Yönetmeliği'nde Sorumluluk bendinde


 

Madde (2) Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.


Madde (5) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Madde (6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.


(7) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.


hükümlerine yer verilmektedir. Okullardaki harcama yetkilisi okul müdürüdür. Ve okullarda bulunan eşyalar (masa, sıra, sandalye, bilgisayar,...) okul eşyaları tarafından  öğretmenler üzerine zimmetlenmektedir.  Eğitim için çok güzel düşünülmüş ve derslere çok katkısı olan FATİH projesinin uygulamaya geçirilmesiyle sınıflara kurulan akıllı tahtalar da, o sınıfın sınıf rehber öğretmeni üzerine zimmetlenmektedir. Ortaokul ve liselerde bilindiği gibi sınıf rehber öğretmeni öğrencilerin dersine kendi branşının özelliğine göre 2-3 saat girmekte haftada 1 saat de rehberlik derslerine girmektedir. Öğrencilerin ortaokullarda haftada 35, liselerde ise 40 saat eğitim aldığını düşünürsek sınıf rehber öğretmenlerinin bu okullarda, ilkokuldaki gibi sabahtan akşama kadar değil, sadece üç-beş saat  kendi sınıfıyla beraber olabildiği ortadadır. Bu durumda sınıftaki öğrencilerin kullandığı sınıf rehber öğretmeninin ise sadece kendi derslerinde kullandığı sınıf eşyalarının, özellikle de akıllı tahta gibi maliyeti çok yüksek olan, zarar görmesi halinde öğretmenin karşılamakta çok sıkıntı çekeceği ders araç-gereçlerinin sınıf rehber öğretmenleri üzerine zimmetlenmesi öğretmenleri kara kara düşündürmektedir. Zira akıllı tahta, o sınıfın dersine giren bütün öğretmenler ve o sınıfta eğitim gören bütün öğrenciler tarafından, teneffüs ve öğle arası gibi serbest zaman dilimlerinde ise okuldaki bütün öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Akıllı tahtaların kilidi vardır, ekran kilitlenebilmektedir. Ancak derse giren ve akıllı tahtayı kullanan bütün öğretmenlerin derse her giriş- çıkışlarında akıllı tahtayı açıp kapamaları demek  akıllı tahtaların sadece bir  haftada 35- 40 defa açılıp kilitlenmesi anlamına gelir ki bu kilitlerin kısa sürede bozulması demektir. Ayrıca bu tahtaların kilitlenmesi sorunu tam olarak da çözmemektedir. Zira özellikle ortaöğretim öğrencileri bu kilitleri açmanın çeşitli yollarını bilmekte ve istedikleri zamana kilitli olan akıllı tahtayı açabilmektedirler.  


Akılı tahtaların sınıf rehber öğretmenleri üzerine zimmetlenmesiyle bu tahtaların ekranının çizilmesi, bozulması gibi durumlarda Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 6. maddesindeki  "Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir."  hükmü gereğince maliyeti yüksek ve öğretmenin bütçesini çok aşan masraflar öğretmenden talep edilebilecektir.

Elif  İPEK

personelmeb.net/özel haber

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim