Öğretmen Diyarı

ÖĞRENCİLERE EL YAZISI ÖĞRETMENİN PRATİK YOLU
Yazar: Sınıf Öğretmeni Dilek KARAÇELİK
 Düz yazıdan bitişik eğik yazısına geçiş sürecinde gerek biz eğitimciler gerekse öğrenciler bazı güçlüklerle karşılaştık ve hala da karşılaşmaktayız. Son yıllarda bitişik eğik el yazısı eğitiminin kaldırılmasına dair yoğun tartışmalar yapılmakta ve eski sisteme dönülmesine dair istekler dile getirilmekte.
Gerçek şu ki 2005 yılından itibaren uygulanan Ses Temelli Cümle Eğitimi ve Bitişik Eğik El Yazısı Eğitimi halen uygulanmakta. Olumlu veya olumsuz pek görüş dile getirilmiş olsa da bu sistemde eğitime devam etmekteyiz. Yeni bir öğretim yöntemi kullanılacağı bilgisi bakanlıkça açıklanmadıkça bizler bu sistemi uygulamaya devam etmek durumundayız.

Zaman zaman eleştirilere maruz kalan bu sistemle ilgili karşılaştığımız ve yaşadığımız problemlerin karşısında biz eğitimciler de taşın altına elimizi koymak ve çözüm yolları aramak durumundayız. Başka bir deyişle “Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.” Buradan hareketle hazırladığım bu yazımla en çok şikayet edilen bitişik eğik el yazısı öğretimine dair ana noktaları ve öğrenmeyi kolaylaştıracak deneyimlerimi paylaşmak istedim.

Öğrencilerin nerelerde hata yaptığına dikkat çekmek ve bu hataların çözüm yollarına ilişkin siz değerli meslektaşlarım için hazırladığım bu yazı, öğrencilerimizin özellikle ilk okuma yazma faaliyetlerinde daha az zaman harcayarak hatasız yazı yazma kabiliyeti kazanmasına ve doğru ve güzel yazı yazabilen öğrencilerin de okuma ve yazma konusundaki heves ve ilgisini arttırmaya yardımcı olacağına inanıyorum.

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Öğrencilerde Hangi Problemler Görülüyor?
Genel olarak kalem tutma becerisinde yetersizlik,
Güzel yazı defterine yazı yazmaya başladıklarında harfleri konumlandırmaları gereken çizgileri sürekli karıştırmaları,
Harflerin birbiri ile olan bağlantılarını ve bitiş noktalarını doğru çizgide yapamadıkları,
Öğrendikleri bir ya da birkaç harfi güzel yazabilseler dahi aynı tutumu bütün harfler için gösterememeleri,
Öğrencilerin bu konudaki bıkkınlığı ve isteksizliği,
Yazı yazma becerisi ve isteği kazanamayan öğrencilerin diğer derslerinde de isteklendirme eksikliği,
Bitişik eğik el yazısı eğitimi görmemiş olan ebeveynler ve bu ebeveynlerin öğrencilere evde yardımcı olurken bilmeden onları yanlış yönlendirmeleri ve öğretmen-öğrenci-veli ilişkisindeki paralelliği bozmaları.
Sınıf öğretmenliğinde hem çok zevkli hem de meşakkatli olan ilk okuma yazma öğretiminde yukarıda belirtilen olumsuzluklardan ötürü öğretmenlerde de zamanla isteksizlik, yorgunluk halleri görülmektedir.
İlk Okuma Yazma Sürecinde Yaşanılan Problemleri Nasıl Çözebiliriz?
Veliler Bilgilendirilmeli
İlk okuma yazma sürecinde öğretmenlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri; velilerin evde çocuklarını çalıştırırken ünsüz harfleri yanlış bir şekilde seslendirmeleridir. Örnek; “b” harfini sadece “b “ sesi olarak değil, “be” şeklinde seslendirmeleridir. Bu durum, yazı yazmanın önemli detaylarına dikkat etmediklerinde düzeltilmesi güç problemlere sebep oluyor.

Velilerin, okuma ve yazma süreçlerinde istemedikleri halde Ses Temelli Cümle Yöntemine göre okuma yazma öğretimine aykırı olan öğretimleri, sonrasında geri dönüşü zor problemlere neden olmaktadır.
Öncelikle ilk okuma yazma çalışmalarına başlamadan önce ebeveynler ile toplantı yapılıp Ses Temelli Cümle Eğitimi ve Bitişik Eğik El Yazısı Öğretimi hakkında bilgiler verilmeli. Velilere; öğrencilere ve sınıf öğretmenine yardımcı olmaları için neler yapabilecekleri ve sakınmaları gereken durumlar detaylıca anlatılmalı. Hatta bu bu bilgiler sınıf ortamında tahtada uygulamalı olarak gösterilmeli, veli- öğretmen iletişimi ve iş birliği sağlanmalı.

Velilerin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik El Yazısı Öğretimi hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Velilerin konuya ve sınıfta gerçekleştirilecek eğitim-öğretim çalışmalarına hâkim olması, okul-ev arasında bir uyum ortaya çıkaracak, bu uyum öğretmenin okuma yazma öğretimi çalışmalarını kolaylaştıracaktır.
Öğrenciler İçin Ön Hazırlık Yapılmalı
Okula geldikleri ilk hafta hazır bulunuşluk düzeyi uygun olmayan öğrenciler tespit edilmeli ve öğrenciler arasında seviye farkı oluşturmamak için bütün öğrencilere kalem tutma ve el kaslarının gelişimine uygun serbest karalama ve serbest resim çalışması yaptırılmalı. Bu çalışma öğrencinin hem okula uyum sağlamasını kolaylaştırır hem de el ve kol becerisi gelişmemiş olan çocuklar için ön hazırlık olur.

Güzel Yazı Defteri Tanıtılmalı
İlk olarak, resim defteri ile yeni tanışan öğrenciye yazı yazılacak defterin güzel yazı defteri olduğu söylenerek, defterin çizgileri ve boşlukları tanıtılmalı. Güzel yazı defterinin 4 çizgi ve 3 boşluktan oluştuğu anlatılarak, çizgiler ve boşluklar tahtaya çizilerek hem tahtada hem de defter üzerinde öğrenciler ile beraber sayılmalı. Yazı yazarken harflerin yazılış biçimlerine göre 1. ve 4. Çizgi aralığında yazıldığı ve bu çizgilerin dışına çıkılmaması gerektiği her harfin öğretiminde tekrar edilmeli. Defter tanıtımına genişçe yer verilmesi daha sonradan öğrencilerin çizgileri taşırmadan yazı yazmalarını kolaylaştıracağı gibi bu konudaki hassasiyetlerini de arttıracaktır.

Harflerin Yazılış Şekilleri Öğretilmeli
Bitişik eğik el yazısı öğretiminde, harflerin yazılış şekilleri büyük önem taşımaktadır. Harfleri öğretirken; harflerin başlangıç yönlerine, bağlantı ve bitiş noktalarına dikkat edilmelidir. Bu şekilde öğretim öğretmenin de hiçbir detayı gözden kaçırmamasına, kısa sürede öğrenmenin sağlanmasına neden olacaktır.

Harf Yazımında Başlangıç Yönleri Neler?

Bitişik eğik el yazısında harfler küçük ve büyük harfler olarak incelendiğinde bütün harflerin kendi aralarında başlangıç yönleri açısından ortak özellikler bulunmaktadır. Özellikleri açısından gruplandırılan harfler şu şekilde öğretilmelidir.

A)Küçük harflerin başlangıç yönleri
Bitişik eğik yazı öğretiminde küçük harflerin yazımına daha çok yer veriyoruz. Nitekim Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde okuma yazma öğretimine küçük harfle başlanmıştır.

kucukharf

Harflerin başlangıç yönlerinde ortak yazılımları, her harfin yazımı için gereğinden fazla vakit harcamayı ortadan kaldırmaktadır. Örnek, küçük harflerin yazımında “a“ harfinin başlangıç yönü ile o, ö, d, ç, g, c, ğ,harflerinin başlangıç yönleri aynıdır. “ a “ harfinin başlangıç yönü “ders kitaplarında da olduğu gibi”, “deniz dalgası” şeklinin çizimine önem verilip ve iyi öğretilerek başlangıç yönleri aynı olan diğer harflerin öğretimine sıra geldiğinde “ a “ harfi ile olan yazım benzerlikleri hatırlatılarak daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir.

Adsız

Büyük harflerin bağlantı noktalarında ise N, F, P, T, V harflerinin yanlarındaki harflere bağlanmadıkları ve bu harfler dışındaki tüm büyük harflerin üçüncü çizgiye değerek yanlarındaki harfe bağlanmaları da özel bir durum olarak öğrencilere anlatılmalıdır. Küçük harflerin yazımında sadece b, f , o, ö, r ,v harflerinin bağlantı noktaları farklıdır. Bu harfler yanlarındaki harfe bağlanırken üçüncü çizgiye değmeden yukarıdan yanındaki harfe bağlanırlar. Diğer küçük harflerin hepsi üçüncü çizgiye değdikten sonra yanındaki harfe bağlanırlar. Böylelikle öğrencilerinde detaylara önem vermesini ve en az hatayla yazı yazmalarını sağlayabiliriz.

elyazisibuyukharflerbaslangic_noktalari_1

baglanti_noktalari_2

bitis_noktalari

Harflerin bitiş noktalarının öğretilmesinde ise bütün harflerin yukarıdan üçüncü çizgi üzerine konumlandıkları ve yine bitiş noktalarının yukarıdan üçüncü çizgi olduğunun öğretilmesi öğrencilerin tam olarak harflerin yazım kurallarını öğrenmelerini, okunaklı ve anlaşılır yazı yazabilmelerini sağlar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim