Öğretmen Diyarı

Haydi Memuröğretmenler İyi Dersler...
Öğretmenlik yapma hakkını kazandıran lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip kamu personelinin  VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devlet için maalesef ki çok büyük bir iş gücü kaybı, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.
   
Devletin maaş ödemediği ve memuröğretmenler gibi KPSS ile memurluk da kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan 5000 dershaneci meslektaşları göz önüne alındığında gerçek işlerine geçme istekleri Devlet için de oldukça rasyonel bir çözümdür! 
 
Memuröğretmenler yüksek puanlarına rağmen öğretmenliğe atamaları malum nedenlerle olmayınca yine on binlerce kişi arasından büyük bir emek sarf edip KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanarak bir iş sahibi olmayı başarabilmiş kamu personelidir
 
Aralarında MEB Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış asil öğretmenlerin bile olduğu düşünülürse idari ve halkla ilişkiler yönüyle de zengin donanım kazanmış öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının maliyetsizce MEB'e öğretmen olarak aktarılması eğitim sistemi içinde okullarımızda öğrencilerimize de pozitif anlamda ciddi bir  ivme kazandıracaktır.
 
MEB, Sayın Ömer Dinçer zamanında  kurumlar arası ve kurum içi ilk atama başvurularına 1 gece kala yapılan yönetmelik değişikliği ile mağdur edilen gerçek meslekleri öğretmenlik olan kamu personeline asıl mesleklerine geçiş yolunu açmayı 1 Eylül 2016'da yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararname’de gözden kaçırmıştır.Şöyle ki:
Anayasa Mahkemesinin 3121 dershanecinin devlete sınavsız geçirilmesini geçen sene iptal etmesinin ardından bu kez de Memur Olmayan 5000 dershaneciye KPSS’siz ÖABT’siz Devlet Öğretmenliği Yolu Açılırken KPSS ile Memurluk Kazanmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin MEB'e Aktarılmaları 4 Yılın Ardından 674. KHK’de unutulmuştur!
 
Memuröğretmenlerin içlerine sindiremediği diğer durumlarda akıllarsa oluşan ortak kanaat :
 
PKK ile bağlantısı belirlenen 14000 sözde öğretmenden biri kadar bile değerimiz yok mudur?
 
O-HAL Döneminde MEB  İçin En GÜVENİLİR Seçenek MEMURÖĞRETMENLERDİR.Sicilleri Tertemiz Memuröğretmenler MEB Sistemine Alınmıyor ama PKK ile İlişkili Öğretmenler Yıllardır MEB Okullarında!..
 
O-HAL döneminde devletimizin  okulları ve öğrencilerimiz için en GÜVENİLİR seçenek MEMURÖĞRETMENLER olmasına rağmen; hukuku-adaleti-vicdanı zorlayan garip, mantıksız bir uygulamayla karşı karşıyayız.
 
BİMERden MEMURÖĞRETMENLERin başvurularına gönderilen kendi içinde tutarsız MEB cevapları, haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken hukuken fazlaca sıkışmış MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLERin mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli, sorumluluktan kaçmamalıdır! Çünkü
 
MEB 31.08.2012 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Değişikliği ile 4 senedir mağdur edilmiş MEMURÖĞRETMENLERİN kadrolarının ÖĞRETMEN Olarak MEBe aktarılması beklenirken ve hala gerçekleşmemişken ; 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmenin KPSSsiz ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına atanmaları sağlanacaktır.
 
Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir! O halde:
 
Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya  “SSKlı MEB özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlik & öğreticilik süreleri” ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalı isteyen tüm memuröğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe okullarında öğrencileriyle kavuşturulmalıdır!
 
15 Temmuz 2016 sonrası yaşananlar sonucunda Olağanüstü Hal Döneminde bu denli öğretmen açığı da doğmuşken olağan bir şekilde öğretmenlik yapma hakkı bulunan ancak yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden (memuröğretmenler) isteyenlerin kadroları gerekirse son bir kez güvenlik soruşturulmasından geçirildikten sonra halen görevli oldukları illerde ve ilçelerde aile birlikleri korunarak zorunlu hizmetsiz MEB devlet öğretmeni kadrolarına  aktarılmalıdır!
 
Gerçek işleri olan öğretmenliğe atamaları yapılmayıp kamuda KPSS ile kazandıkları memur kadrolarında unutulan, Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarını 2016-17 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrencilerine kavuşturmalıdır.4 yıllık FETÖ-yönetmelik değişikliği mağduriyetinin memuröğretmenler ile ailelerinin yaşamlarını daha fazla alt-üst etmesine izin verilmemelidir. 
 
Eğer bu mağduriyet giderilip memuröğretmenlerin gönülleri alınırsa hem onlar öğrencilerine kavuşacak hem de hükümet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca-maliyetsizce verimli ve güvenilir kişilerle kapatacaktır!
 
02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde :
"Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir.Yani yürürlükteki bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar aslında kapalı değildir.
 
Zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır.
 
Memuröğretmenlere "tekrar KPSS'ye girin , ÖABT'ye girin ; yeni mezun ve kamu personeli olmayanlarla yarışın!" denip, 31 Ağustos 2012'den beri hizmet süresiyle kurumlararası geçiş yönetmelikle kapatılırken; KPSSsiz ve ÖABTsiz öğretmen alımları sürmektedir: 
 
*Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım var.
*Sadece bir dilekçeyle 28 Şubat Mağduru olarak adlandırılanlar için KPSS ve ÖABT şartı olmadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş var! 
*KPSSsizve ÖABTsiz, milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı var! 
*KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle KPSSsiz ÖABTsiz alım var! 
*Suriyeli öğretmenlerin bile Türkiye'de mesleklerini icra edebileceklerine dair yalanlanmamış haberler ve yine Suriyeli sığınmacılarla ilgili MEBin KPSSsiz ÖABTsiz üç dalda öğretmen alım haberleri basında yer almaktadır! 
*MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun gördüğü unutulmamalıdır! Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır! 
 
Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, 4 yıl önce Sayın Ömer Dinçer döneminde POMEM’lerdeki FETÖcülerin MEB'e geçişlerini önleme amaçlı çıkarıldığı bilinen Yönetmelikten kaynaklanan, Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarının Mağduriyetini Bitirmelidir.
 
Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.
 
Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da  toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları il ve ilçelerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf  tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
GARSLAN 1 yıl önce

Desteğiniz için ilginize teşekkürler ÖğretmenDiyarı...Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları il ve ilçelerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.

Avatar
Ayşe Pervin iŞLER 1 yıl önce

Teşekkürler öğretmen diyarı.

Avatar
Neslihan 1 yıl önce

Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları il ve ilçelerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.

Avatar
Ahmet Güzel 1 yıl önce

Haber için site yönetimine çok teşekkür ederiz.

Avatar
Ahmet Y 1 yıl önce

Artık Meb den gerekli adımları atmasını bekliyoruz

Avatar
Mehmet Efe 1 yıl önce

Dersanecileri atayanlar Memur Öğretmenlere kayıtsız kalamazlar..

Avatar
Memur Öğretmen 1 yıl önce

Atama için daha neyi bekliyorsun MEB?Sn yetkililer artık KHK da bizlere yer vermelidir.

Avatar
Sensey 1 yıl önce

Bu bir sorun.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim