Öğretmen Diyarı

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDE NÖBET ÜCRETİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


    
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde nöbet ücreti sorunu ve ek ders ücretleriyle ilgili sorunlar 3 farklı başlıkta değerlendirilebilir.
1-    İlkokul, ortaokul ve liselerde olduğu gibi mesai saatleri içindeki nöbet ücreti sorunu.
2-    Normal mesai saatleri dışındaki nöbet ücreti sorunu
3-    Tam gün tam yıl uygulaması ile oluşan adaletsizlik.

1-Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları başlığı altındaki 10. maddenin ç bendinin 4 numaralı alt bendinde müdür yardımcısının görevleri arasında “nöbet çizelgelerinin hazırlanması, müdüre onaylatılması, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin nöbet görevlerinin kontrol edilmesi” olduğu belirtilmektedir.
Yine yönetmelikte Defterler başlığı altındaki 65. maddenin 1. fıkrasının g bendinde “nöbet defteri” tutulacak defterler arasında belirtilmiştir.
Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge’nin Öğretmenler başlığı altındaki 7. maddesinin 2. fıkrasının v bendinde “Nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar.” ifadesi öğretmenlerin nöbet görevi olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.
Hem yönetmelik hem de yönergede nöbet görevi olduğu, nöbet defterinin ise tutulacak defterler arasında olduğu açık bir şekilde ifade edilmiş olup gerekli yasal düzenlemenin yapılarak halk eğitimi merkezi öğretmenlerine ve müdür yardımcılarına da nöbet ücretinin ödenmesi gerekir.
Daha önce nöbet ücreti alamayan müdür yardımcılarının sorunu nasıl yönetmelikte yapılan düzenlemeyle çözülebilmiş ise yine aynı çözüm halk eğitimi merkezleri için de geçerli olabilir. 2016 ve 2017 yılına ait Toplu Sözleşme Mutabakatı; "Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil)..." hükmü yer aldığı için, sadece örgün eğitim kurumlarında görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi hükmü bulunduğundan halk eğitim merkezlerindeki müdür yardımcıları ve öğretmenlerine nöbet tutmalarına karşılık nöbet ücreti ödenmemektedir. Bu kadar çok personel olan bir camiada (MEB’de), halk eğitimi merkezlerinde görev yapan kaç öğretmen ve müdür yardımcısı var ki nöbet ücreti ödenmekten kaçınılmış.
Halk eğitim merkezlerindeki müdür yardımcıları ve öğretmenlerine nöbet tutmalarına karşılık nöbet ücreti ödenmemesi sorununun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir.
Şayet halk eğitimi merkezlerinde öğrenci yok gibi bir yaklaşım varsa kurslarımızda 18 yaş altı birçok öğrenci/kursiyer mevcuttur. Nöbet ücretini öğrenciye bağlamanın sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum.

2-Yönetmelikte Müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları başlığı altındaki 10. maddenin 2. fıkrasının c bendinin 5 numaralı alt bendinde müdür yardımcısının görevlerini tarif ederken “Merkezlerde çalışma saatleri dışındaki nöbet görevinin yerine getirilmesi” demektedir.
Yönetmeliğin 37. 38. ve 39. maddelerinde eğitimlerin yıl boyunca; hafta içi ve hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde, mesai saatleri dışında verilebileceği belirtilmiş olup Yönergenin tanımlar başlığı altındaki 3. madde 1. fıkra g bendi, merkezin çalışma saatlerini “Merkez: Yaygın eğitim etkinliklerini hafta sonu tatilleri ve akşam saatleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yürüten halk eğitimi merkezlerini” şeklinde belirtmiştir. Ancak mesai saatleri dışında kimin nasıl bir planlama ile nöbete kalacağı ve bu nöbetlerin nasıl ücretlendirileceği yönetmelikte ve yönergede tarif edilmemiştir. Merkezin, yönergeye göre etkinlik düzenleyebileceği 07-24 saat aralığı ve cumartesi ile pazar günlerini kapsayan çalışma saatleri normal mesai saatinin 2 katını aşan bir zaman dilimini kapsamaktadır.
Mevcut durumda ise hafta içi mesai saatleri dışında, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde kurslarımız devam etmektedir. Nöbetçi olan müdür yardımcısı hafta içi sabah saat 08.00’da mesaiye başlayıp kursların bittiği saate kadar nöbet tutmaktadır. Bu saat kursların bittiği saate göre 20.00 da olabilir, 22.00 da olabilir, 24.00 da …. Yine hafta sonları merkez binada kurs açılması durumunda yine bir müdür yardımcısı nöbete kalmaktadır. Mesai saatleri dışındaki bu nöbetin herhangi bir ücret karşılığı yoktur. Bu uzun çalışma zaman aralığının şartları ve ücretlendirilmesi mevzuatta detaylı bir şekilde düzenlenmelidir. Bu haksızlığın giderilmesi için müdür yardımcılarının tutmuş oldukları nöbete hakkaniyet sınırları içerisinde ücret ödenmelidir.

3-Tam gün tam yıl uygulaması ile ilgili işlemler Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde tam gün tam yıl uygulamasının saatleri 07.00-22.00 olarak belirtilmişken Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergede 07.00-24.00 saatleri arasında etkinlik düzenleyebileceği belirtilmiştir. Tam gün tam yıl uygulamasının Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine de eklenmesi gerekir.
Tam gün tam yıl uygulamasında haftalık ek ders ücretleriyle ilgili de bir garip uygulama vardır. Normalde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görev yapan müdürler 20 saat, müdür yardımcıları ise 18 saat ek ders almaktadır. Merkez, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 154. Maddesine binaen tam gün tam yıl kapsamına alınırsa merkezlerde hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl boyunca kurslar düzenlenebilmekte ve açık bulundurulmaktadır. Tam gün tam yıl uygulamasına geçen kurumlarda müdür ve müdür başyardımcısının ek dersi; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Ekindeki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgeye göre haftalık 20 saatten 30 saate çıkarken müdür yardımcısının 18 saat olan haftalık ders saati değişmeden 18 saat olarak kalmaktadır. Müdür ve müdür başyardımcısının ek ders saatleri %50 artarken müdür yardımcısının ek dersinin aynı kalmasını adil değildir. Tam gün tam yıl uygulamasına geçen bir kurumun iş yükü ve mesai saatleri artmakta ve artan bu iş yükünü müdür ve müdür yardımcıları birlikte yapmaktadır. Tam gün tam yıl uygulamasına geçen merkezlere müdür yardımcılarının da haftalık ek ders saatlerinin %50 arttırılması gerekmektedir.

Yukarıda da görüldüğü gibi halk eğitimi merkezi öğretmen ve özellikle de müdür yardımcılarının nöbet görev ücretlerinde ve tam gün tam yıl uygulamasında müdür yardımcılarının ek ders ücretlerinde haklı talepleri olup;

Yetkililerden ve sendikalardan bu konu ile ilgili çözüme yönelik ciddi girişimler bekliyoruz.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim