Öğretmen Diyarı

"Çocuk istismarı çocuk koruma politikalarıyla önlenebilir"
 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, çocukların ihmal ve istismardan korunmasında "birincil koruma"nın, tüm çocuklara yönelik koruma programları geliştirilmesini gerektirdiğini belirterek, çocukların tümünü kapsayacak "sosyal koruma" çerçevesinin kurulmasının, geleceği belirlemede yaşamsal bir değer taşıdığını kaydetti.

Yolcuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ihmal ve istismarlarının önüne geçilmede insani ve toplumsal görevler olduğuna dikkati çekti.

Çocuk ihmalini, "çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun gelişimi için gerekli her türlü gereksinimini karşılamaması veya bunları dikkate almaması" şeklinde tanımlayan Yolcuoğlu, çocukların gereksinimlerinin, sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartları alanlarında ortaya çıkabildiğini anlattı.

Yeterli gözetimin sağlanmaması veya mümkün olduğu halde çocuğun zarar görmekten korunmamasının da çocuk ihmali olduğunu kaydeden Yolcuoğlu, çocuk istismarının, çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen bir yetişkinin, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan tüm davranışları kapsadığını aktardı.

Yolcuoğlu, toplumda en sık rastlanan tür olan "duygusal istismar"ı, "çocuğa gelişimsel olarak uygun, destekleyici bir çevrenin sağlanmaması, genel olarak çocuğa karşı reddedici ve düşmanca tavır, katı biçimde cezalandırma, çocuğun ruhsal sağlığını tehlikeye atacak tarzda ağır sözlü tehditler, alay etme ve küçük düşürücü davranış ve yorumlarda bulunma, aşırı ve sürekli eleştirme, aşağılama, çocuğu her konuda suçlayarak günah keçisi haline getirme" şeklinde anlattı.

Fiziksel istismarın, çocuğun tıbbi bakımının yapılmaması ya da geciktirilmesi, terk edilmesi, evden kovulması, uzun süre başkalarının yanına bırakılması, bakımından kaçınmak amacıyla sık sık kaldığı yerin değiştirilmesi, uzun süre yalnız başına bırakılması, evdeki tehlikelere karşı korunmaması, beslenme-giyim, temizlik ve güvenliğin sağlanmaması, tehlikelere maruz bırakılması olduğunu kaydeden Yolcuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kişiler, aileler, kurumlar veya bütünüyle toplum olarak yapılan veya yapılamayan eylem ya da eylemsizlikler sonucunda oluşan koşullar, çocukların eşit hak ve özgürlüklerinden mahrum kalmalarına ve/veya maksimum gelişimleriyle ters düşen durumlar olan, ihmal ve istismar eylemleri ortaya çıkarmaktadır. 

Ailelerin ve toplumun; çocuğa sevildiğini, değerli olduğunu, istendiğini, güvende olduğunu hissedeceği deneyimler yaşatmak görevi vardır.  Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddeleri; çocuk istismarı ve ihmali konusunda düzenleyici olup, 'Bu sözleşmeye taraf devletler, çocuğun her türlü bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar ve çocuğa karşı her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler' şeklinde düzenlenmiştir. Sözleşmeye taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederek, çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğunu kabul ederler. Bu devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, ana-babaya, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve destek programları uygularlar."

Doç. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, çocukların ihmal ve istismardan korunmasında "birincil koruma"nın, tüm çocuklara yönelik koruma programları geliştirilmesini gerektirdiğine işaret ederek, "Bu programlar, tüm çocukların ve ailelerinin içinde bulundukları koşulları iyileştirme, yaşam kalitesini artırma, risklerin oluşmasını önleme amacını taşır. Etkili ve kapsamlı çocuk koruma politikalarının oluşturulması, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, kamu sağlığı programlarının geliştirilmesi, işsizlik oranının düşürülmesi ve ulusal gelirin artırılması zorunludur. Çocuklarımızın tümünü kapsayacak 'sosyal koruma' çerçevesinin kurulması, geleceğimizi belirlemede yaşamsal bir değer taşımaktadır." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Anadoluajansı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim