Öğretmen Diyarı

Avrupadaki Okullarda Beden Eğitimi Dersinin Önemi
 
Sayısız faydalarından ötürü, fiziksel etkinliklerin desteklenmesi Avrupa çapında büyük dikkat çekmiştir. 2009’daki AB Lizbon Antlaşmasıyla, AB, sporda Avrupa boyutunun geliştirilmesi ve Avrupa spor mevzularının desteklenmesi hususlarında harekete geçmek için yasal bir zemin kazanmıştır. Bu gelişmelerin ışığında, Avrupa’da beden eğitiminin durumunun daha iyi anlaşılması adına Avrupa’daki Okullarda Beden Eğitimi ve Spor adlı belge Eurydice Ağı tarafından ortaya konulmuştur.

Beden eğitimi bütün ulusal öğretim programlarında bir ders olarak yerini almaktadır

İncelenen bütün ulusal öğretim programlarında beden eğitimi hem ilköğretim hem de orta öğretim kademelerinde zorunludur. Hemen hemen bütün ülkeler için beden eğitiminin esas amacı öğrencilerin fiziksel, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemektir. İrlanda, Kıbrıs ve Finlandiya’da sağlıklı bir yaşam tarzının desteklenmesinin altı çizilmiş, sağlık eğitimi başlı başına zorunlu bir ders olarak kabul edilmiştir. Beden eğitiminin öğrenme çıktıları ana amaçlarıyla yakından ilintilidir. Almanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde beden eğitimine müfredatlar arası bir bakış söz konusudur. Böyle bir durumda, örnek vermek gerekirse, sosyal ve doğa bilimlerinin hususları beden eğitimi dersine de konu olmaktadır. Bu durumun tam tersi de söz konusu olup, derslerin birbirleriyle nasıl ilintili oldukları gösterilmektedir.

Oyunlar ve jimnastik en yaygın olarak öğretilen zorunlu etkinliklerdir

Merkezi yönetimlerin pek çoğu ilköğretimin ilk yıllarında öğretim programına yürüme, koşma, zıplama ve atma gibi temel motor faaliyetleri eklemektedirler. Bu temel etkinliklere dayanan öğretim programı zaman içinde genişler ve daha karmaşık spor disiplinlerini kapsar. En yaygın olan zorunlu etkinlikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bazı ülkeler ise etkinliklerin hangilerinin seçmeli ya da zorunlu olacağına karar verme hususunda okullara özerklik tanımışlardır. Okullardaki zorunlu beden eğitimi etkinlikleri içinde en yaygın olanı oyunlar, özellikle de top oyunlarıdır.

Avrupa’da müfredat dışı fiziksel aktiviteler ve sporlar yaygındır

Müsabaka ya da sağlıkla ders saati dışında sunulan müfredat dışı fiziksel etkinlikler, bu tür etkinlikleri daha ulaşılabilir ve cazip hale getirmek amacıyla tasarlanmaktadır. Asıl amacı okul süresi boyunca eksik kalan etkinlikleri genişletmek ya da tamamlamaktır. Bunlar ulusal, bölgesel, yerel çapta ya da okul çapında organize edilebilir. Tüm öğrenciler için mevcut olmasının yanı sıra engelli ya da özel ihtiyaç sahibi öğrenciler için de mevcuttur. Bazı müfredat dışı etkinlikler okul saati esnasında bile yapılabilir. Bazı ülkelerde beden eğitimi sadece bu dersle sınırlı değildir ve günlük okul rutinine dahil edilir. Örneğin Danimarka’daki çoğu okulda öğrenciler derse başlamadan önce sabah koşusu yaparlar. Diğer bazı ülkeler ise oyun sahası ya da spor salonunda fiziksel etkinlikler yapmak için teneffüs sürelerini uzun tutar.

Beden eğitimi dersi diğer dersler gibi değerlendirilir

Çoğu ülkede öğrencilerin beden eğitimi dersi diğer dersler gibi değerlendirilir. Yalnızca birkaç ülke bu değerlendirmeyi formal olarak yapmaz. Bu durum ilköğretimde Malta ve Norveç, hem ilk hem de alt ortaöğretimde İrlanda için böyledir. Çoğu Avrupa ülkesinde hangi değerlendirme yöntemlerinin kullanılabileceğine ilişkin öneriler vardır. Yalnızca Belçika ve İzlanda da okullar kendi değerlendirme yöntemlerini seçme konusunda özgürdür. Bazı ülkeler yılsonunda diğer derslerle birlikte bu dersin de sonuçlarını içeren nihai bir rapor sunar. Bazı ülkelerde ise öğretmenler için öğrencilerinin başarılarını değerlendirebilecekleri değerlendirme ölçekleri geliştirilmiştir. Bu ölçekler öğrenme sonuçlarının ulusal çapta kıyaslanmasına olanak sağlar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim