Öğretmen Diyarı

24 KASIM'DA MEMUR ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞACAK MI?
Memuriyeti esnasında ilgili diplomaya sahip olarak öğretmenlik hakkına kavuşmuş kamu personeli ve memuriyet öncesi MEB özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış kamu personeli; kamuoyunda-medyada "memuröğretmenler, öğretmenmemurlar, öğretmen ama kamu personeli, düz memur ama öğretmen... “ şeklinde yaygın olarak da "memuröğretmenler" adıyla anılmaktadır Memuröğretmenler yüksek puanlarına rağmen öğretmenliğe atamaları çeşitli nedenlerle olmayınca yine on binlerce kişi arasından büyük bir emek sarf edip KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanarak bir iş sahibi olmayı başarabilmiş kamu personelidir. Öğretmenlik yapma hakkını kazandıran lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, gardiyan, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli, ...vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devlet için maalesef ki çok büyük bir iş gücü kaybı, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

Aralarında MEB Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, hatta öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış asil devlet memurlarının bile olduğu düşünülürse idari ve halkla ilişkiler yönüyle de zengin donanım kazanmış öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının Devlet Bütçesine ek yük getirmeden MEB'e öğretmen olarak aktarılması tam gün eğitim sistemi öncesinde, okullarımızda öğrencilerimize de pozitif anlamda ciddi bir ivme kazandıracaktır.

Devletin maaş ödemediği ve KPSS ile memurluk da kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan 5000 dershaneci meslektaşları göz önüne alındığında KPSSli kamu personelinin gerçek işleri öğretmenliğe geçme istekleri Devlet için de oldukça rasyonel bir çözümdür! MEB yetkilileri Sayın Ömer Dinçer zamanında kurumlar arası ve kurum içi ilk atama başvurularına 1 gece kala yapılan yönetmelik değişikliği ile mağdur durumuna düşen, gerçek meslekleri öğretmenlik olan kamu personeline asıl mesleklerine geçiş yolunu açmayı 1 Eylül 2016'da yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararname’de gözden kaçırmıştır. Şöyle ki: Anayasa Mahkemesinin 3121 dershanecinin devlete sınavsız geçirilmesini iptal etmesinin ardından memur olmayan 5000 dershaneciye KPSS’siz ÖABT’siz Devlet Öğretmenliği yolu açılırken KPSS ile Memurluk Kazanmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin MEB'e Aktarılmaları 4 Yılın Ardından 674. KHK’de unutulmuştur! Ayrıca: Olağanüstü Hal döneminde okullarımız-öğrencilerimiz için GÜVENİLİR tek seçenek tüm güvenlik soruşturmalarından, incelemelerinden, araştırmalarından geçmiş MEMURÖĞRETMENLERdir.

Sicilleri tertemiz Memuröğretmenlerin MEB öğretmen kadrolarına geçirilmesi unutulurken terör örgütüyle bağlantılı olduğu söylenen 14000 sözde öğretmen yıllardır MEB okullarındadır. MEMURÖĞRETMENLERin başvurularına BİMER, MEB147 gibi uygulamalardan verilen tutarsız, duyarsız, kopyala-yapıştır hazır kalıp cevaplar, yapılan başvuruların cevap gönderen birim çalışanından öteye MEB üst bürokrasisine ve kanun yapıcılara ulaşılamadığını göstermekte ve memuröğretmenleri fazlasıyla üzmektedir. Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğrenim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir! Bugüne kadar memuröğretmenlere tek çıkar yol olarak hiç kamu personeli değillermiş gibi 657 Sayılı Kanun’un iç mevzuatını ilgilendiren memuriyette sınıf değiştirme, diplomaya dayalı unvan değişikliği, kurumlar arası geçiş gibi konular bile göz ardı edilerek yeni mezun ve kamu personeli de olmayan kişilerle birlikte sıfırdan tekrar KPSS’ye girerek sadece ilk atama yoluyla öğretmenliğe geçiş olasılığı bırakılmıştır ki bu da pratikte sıfıra yakın bir ihtimaldir. 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde : "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir. Yani yürürlükteki bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar aslında kapalı değildir.

Zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır. Memuröğretmenlere "tekrar KPSS'ye girin , ÖABT'ye girin ; yeni mezun ve kamu personeli olmayanlarla yarışın!" denip, 31 Ağustos 2012'den beri hizmet süresiyle kurumlararası geçiş yönetmelikle kapatılırken; KPSSsiz ve ÖABTsiz öğretmen alımları sürmektedir: # MEB, 5000 dershane öğretmeninin KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun gördüğü unutulmamalıdır! Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır! #KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle KPSSsiz ÖABTsiz alım vardır! #Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım vardır. #Sadece bir dilekçeyle 28 Şubat Mağduru olarak adlandırılanlar için KPSS ve ÖABT şartı olmadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş yapılmıştır! #KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı vardır!


Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, 4 yıl önce Sayın Ömer Dinçer döneminde POMEMlerdeki FETÖcülerin MEB'e geçişlerini önleme amaçlı çıkarıldığı söylenen Yönetmelikten kaynaklanan, Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarının Mağduriyetini Bitirmelidir. Sayın Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat... Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya “SSKlı MEB özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlik & öğreticilik süreleri” ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla gerçekleşebilir. Bu işlem ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları il ve ilçelerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir. Gerçek işleri olan öğretmenliğe atamaları yapılmayıp kamuda KPSS ile kazandıkları memur kadrolarında unutulan, Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarını 2016-17 Eğitim-Öğretim Yılı içinde öğrencilerine kavuşturmalıdır.4 yıllık FETÖ-yönetmelik değişikliği mağduriyetinin memuröğretmenler ile ailelerinin yaşamlarını daha fazla alt-üst etmesine izin verilmemelidir.

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları çalışma yaşamında olması gereken yerleri değildir. Memuröğretmenlerin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışarak, yapmak istedikleri gerçek mesleklerinin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır! Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazanmak zorunda bırakıldığı kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan “İİBF'nin kamu yönetimi, iktisat, işletme, ... “ bölüm mezunlarına kalması için memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu personelinin kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!

Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır! Eğer bu mağduriyet giderilip memuröğretmenlerin gönülleri alınırsa hem onlar öğrencilerine kavuşacak hem de hükümet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca-maliyetsizce verimli ve güvenilir kişilerle kapatacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
mehmet 1 yıl önce

Öğretmen açığı KPSS'ye girip gerekli puanı alan atama bekleyen öğretmen adaylarının hakkıdır.Memur öğretmenmiş hadi ordan hadi siz zaten hayata atılmış memur olmuşsunuz birde diş kirası istiyorsunuz.

Avatar
Sema öz 1 yıl önce

Asıl mesleği öğretmenlik olan kamuda hizmetli memur şoför kadrolarında çalışan memur öğretmenlere haksızlık son bulmalı. Eğitimini aldığımız alanda çalışmak insani haktır

Avatar
Rabia Ercelik 1 yıl önce

teşekkür ederiz

Avatar
Sezaa 1 yıl önce

Değerli sayfa yöneticileri sesimizi duyurdugunuz için teşekkür ediyoruz.

Avatar
İshak 1 yıl önce

Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim.

Avatar
Emre 1 yıl önce

Uğradığımız haksızlığı dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım en kısa sürede elimizden alınan hakkımız geri verilir. Umutla bekliyoruz.

Avatar
Sümeyye 1 yıl önce

Vazife şuuru ve öğretmenlik aşkıyla bu mesleği yerine getirmek isteyen Memur Öğretmenlerin sesi olduğunuz için çok teşekkürler

Avatar
Murat20 1 yıl önce

Öğretmen açığı için en mantıklı çözüm

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim