Öğretmen Diyarı

Sürgün Edilen 9 Öğretmen Okullarına Geri Dönüyor..
Eğitim Sen Balıkesir Şubesi'nden konuyla ilgili basın açıklaması ve ayrıntılar:

Balıkesir Merkez Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlköğretim Okulunda görev yapan sendikamız üyesi 9 öğretmeningörev yerleri 01.11.2012 tarihinde Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim denetmenlerininsoruşturma raporu gerekçe gösterilerek değiştirilmiştir. Sendikamız üyesi 9öğretmene sadece uyarma cezalarıverilmesine rağmen bu arkadaşlarımız farklı okullara sürgün edilmişlerdir. Balıkesir kamuoyunun yakından takip ettiği busüreçte sendikamız üyelerimiz adına disiplin cezalarının iptali için ve yapılan yer değiştirme işlemleri için Balıkesir İdare Mahkemesine 18 dava açmıştır. Yakın süreçteüyelerimize verilen uyarma cezaları Balıkesir İdare Mahkemesince hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiş ve davalar üyelerimizin lehine sonuçlanmıştır.

Yer değiştirme atama işlemleri için açtığımız davadan Balıkesir İdare Mahkemesi sendikamız üyelerinin aleyhine karar vermiştir. Sendikamız bu aşamadan sonra Balıkesir İdare Mahkemesinin kararına Bursa Bölge İdare Mahkemesine temyiz etmiş neticede Bursa Bölge İdare Mahkemesi temyiz istemimizi haklı bulmuş ve üyelerimizin görev yerlerinin Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değiştirilmesi işlemlerinin tamamını iptal etmiştir. Mahkeme gerekçeli kararında üyelerimizin demokratik haklarınıkullandıklarını, suç işlemediklerini açıkça yazmıştır. Soruşturma raporunun tanık anlatımlarının değerlendirilmesi sonucunda üyelerimizin kendilerine isnat edilen fiili işlemediklerini net ifadelerle belirtilmiştir.

30.10.2011 tarihinde yapılan okul aile birliği genel kurulu sırasında ve öncesinde sendikamıza üye öğretmenlerin seçme hakkı ve demokratik seçim bağlamında soruşturmaya konu faaliyetlerin demokratik bir hukuk devletinde hayatiyet kazanan demokratik propaganda ve bu bağlamda seçim hakkına ilişkin olduğundan bu sırada meydana geldiği şikayetçiyle şikayetçi tarafından tanık olarak gösterilen öğretmen ve veliler tarafından ileri sürülen olayların demokratik tepki sınırlarını aştığı yolunda delil olmadığı bu iddiaların eğitim senli öğretmenlerin kendileri gibi düşünmeyen öğretmenlere baskı yaptıkları kurumun çalışma düzenini bozduklarına kanıt olacak nitelikte bulunmadıkları kanaatine ulaşılmaktadır ifadesiyle yapılan işlemin hukuka uygun olmadığını kararında açıklamıştır.

Sonuç olarak dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmetin gereğine uygun olarak tesis edildiğinden söz edilemeyeceğini belirtmiştir.

Üyelerimiz hakkında açılan soruşturmanın ilk gününden olmak üzere bütün süreçte üyelerimizin suç işlemediklerini hem il milli eğitim müdürlüğünde hem disiplin kurulunda hem de valilik makamında yazılı ve sözlü olarak defalarca ifade etmemize rağmen haklılığımızı anlatamadık.

Üyelerimize hukuka uygun olmayan işlemler tesis ederek üyelerimizi 1 yıl boyunca okullarından ayıran, öğrencilerini öğretmenlerinden koparan, öğrencileri gözü yaşlı bırakan, öğretmenleri psikolojik olarak sıkıntıya sokan,maddi,manevi derin sıkıntılara sebebiyet verenlerle olan mücadelemizi kazanmış olmanın haklı sevincini yaşamaktayız.

Eğitim Sen olarak hep söylediğimiz gibi ADALET HERKESE LAZIM. En önemlisi de ADALETLİ OLMAK LAZIM.

9 öğretmen arkadaşımıza yapılan haksız ve hukuksuzluklarla ilgili hukuk süreci henüz sona ermemiştir. Üyelerimize haksız ve hukuksuz işlem tesis edenlerle ilgili TAZMİNAT DAVALARI açacağımızı da açıkça belirtmek isteriz.

Eğitim Sen bir sendikadan öte bir ailedir. Bugün bu aile bireylerimize karşı yapılan haksızlıkları hukuki süreçte kazanmış olmak üyelerimizin haklılığının mahkeme kararıyla tescillenmesi bizleri Eğitim Sen ailesini mutlu ettiği kadar hukuksuz işlem yapanları da düşündürmelidir. 
 
personelmeb

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim