Öğretmen Diyarı

Eğitim Fakültesi Mezunları Kadrolu Atanmalı

 

 

Eğitim-Sen Yürütme Kurulu, 3-7 Şubat arasında Ankara’da 5’inci Demokratik Eğitim Kurultayı düzenledi. YÖK, 4+4+4 eğitim yasası, öğretmenlerin ve akademisyenlerin sorunları gibi birçok konunun tartışıldığı kurultayda, öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak, tüm eğitim fakültesi mezunlarının güvenceli ve kadrolu olarak atanması gerektiği vurgulandı. Kurultay sonuç raporundan bazıları şöyle:

 

• Öğretmenlik mesleğinin piyasa kıskacına alınmasına izin verilmemeli, mesleğin özerkliği savunulmalı,

• Performans, kariyer basamakları gibi öğretmenler arası rekabet yaratan ve iş güvencesini ortadan kaldırmaya dönük uygulamalar iptal edilmeli,

• Eğitim fakültelerinden mezun olan tüm öğretmenler güvenceli-kadrolu olarak atanmalı,

• Eğitimde ücretli, sözleşmeli, taşeron gibi tüm güvencesiz istihdam politikalarına son verilmeli. Güvencesiz çalıştırma yasaklanmalı,

• Eşit yurttaşlık temelinde tüm kültürel farklılıkların kabul gördüğü bir eğitim sistemi ve buna uygun bir öğretmen yetiştirme modeli hayata geçirilmeli,

• Temel eğitim kamusal, zorunlu ve kesintisiz olmalı. Çağ nüfusu içinde temel eğitimi örgün eğitim dışına çıkaran her türlü politika ve uygulama kesinlikle reddedilmeli,

• 4+4+4 düzenlemesinden derhal vazgeçilmeli,

• Okulu toplumsal çevresinden soyutlayan ve eğitim kurumlarındaki hizmetlerin özelleştirilmesine neden olan eğitim kampüsleri uygulamasına son verilmeli,

• Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak okul öncesi eğitim çağında bulunan 72 ay öncesi çocukların ilkokula başlatılması uygulamasına son verilmeli,

• Bir yılı zorunlu olmak üzere iki yıllık okul öncesi eğitim tüm çağ nüfusu çocukları kapsayacak şekilde kamusal, parasız ve anadilinde sunulmalı,

• Orta öğretim düzeyinde meslek kazandırıcı eğitim uygulamasına son verilmeli, mesleki ve teknik liseler kaldırılmalı. Lise düzeyinde mesleki eğitim herhangi bir mesleğin özel bilgisi yerine mesleğe hazırlık ve temel yaşam becerilerine yönelik olarak düzenlenmeli. Orta öğretim düzeyinde lise çeşitliliği ortadan kaldırılmalı,

 

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ KALDIRILMALI

• Çocuk emeği sömürüsüne yol açan her türlü eğitim uygulamasına ve eğitim çağındaki çocuklara uygulanan çıraklık eğitimine son verilmeli,

• Eğitim hakkını garanti altına almak için her tür ve düzeydeki halk/yetişkin eğitimi kamusal ve parasız olarak sunulmalı,

• Eğitim, yurttaşların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir şekilde düzenlenmeli. Bu açıdan yurttaşlar eğitimin tüm aşamasında anadillerini kullanabilmeli,

• Türkiye’nin dil hakları ve eğitimde anadilinin kullanılmasını öngören uluslararası sözleşmelere koyduğu tüm çekinceler kaldırılmalı,

• Türkiye’de azınlık okullarına yönelik tehdit algısı değişmeli ve bu okullara yönelik ayrımcı uygulamalara son verilmeli,

• Üniversitelerdeki taşeron çalıştırma ve 50/d gibi güvencesiz istihdam biçimlerine derhal son verilmeli, güvenceli çalıştırma esas alınmalı,

• Eğitim sistemi hala erişim, devam ve tamamlama bağlamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üretiyor. Kız çocuklarının okul öncesinden başlayarak eğitim sisteminin dışına iten 4+4+4 modeli bu sorunu derinleştiriyor. Acilen 4+4+4 modeli kaldırılmalı, kamusal, parasız, nitelikli, laik, bilimsel, anadilinde, ulaşılabilir ve kesintisiz eğitim sağlanmalı. Kız çocuklarının okullaşması sorununda Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.

 

Hürriyet

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol