öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

Uyku 0-3 yaş arası çocuklar için hayati önem taşıyor

Türkiye’de yapılan bir araştırma, annelerin yüzde 80’inin uykunun önemi hakkında bilgi sahibi olmadığını gösterdi. Oysa, çocukların beyin gelişimi için 0-3 yaş döneminde uyku hayati önem taşıyor…

An­ne­le­rin uy­ku­nun ço­cuk ge­li­şi­min­de­ki öne­mi­ni bil­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Hi­sar Hos­pi­tal Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Bi­rol Sa­ral “Ma­ale­sef an­ne­le­rin ço­ğu be­bek­le­ri­nin bes­len­me­si­ne aşı­rı dik­kat eder­ken, be­bek­le­rin bü­yü­me­si için uy­ku­nun ge­nel ola­rak ge­rek­li ol­du­ğu dı­şın­da, ka­li­te­li ve ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­su­nun be­bek­le­rin bü­yü­me­le­rin­de ve be­yin ge­li­şi­min­de ne ka­dar önem­li ro­le sa­hip ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil­le­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

Bey­ni ge­ri­le­ti­yor

Mü­kem­mel ge­ce uy­ku­su, be­be­ğin gün bo­yu öğ­ren­dik­le­ri­ni dü­zen­le­me­si­ni, ener­ji de­po­la­rı­nı ye­ni­le­me­si­ni ve ye­ni gü­ne mut­lu, zin­de ve en önem­li­si öğ­ren­me­ye açık ola­rak baş­la­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak zi­hin­sel ge­li­şi­mi­ni hız­lan­dı­rı­yor.

Be­bek­le­rin uy­ku prob­lem­le­ri ya­şa­ma­sı be­yin ge­li­şi­min­de ge­ri­li­ğe ne­den olu­yor ve sağ­lık­lı bü­yü­me­si­ni en­gel­li­yor. Dr. Sa­ral, “0-3 yaş dö­ne­min­de be­bek­ler çok hız­lı bü­yür ve ge­li­şir. Son­ra­ki dö­nem­ler­de bü­yü­me ve ge­liş­me hı­zı dü­şer. Özel­lik­le be­yin ge­li­şi­mi için 0-3 yaş dö­ne­mi ha­ya­ti önem ta­şır. Be­yin ge­li­şi­mi­nin yüz­de 80’i bu dö­nem­de ta­mam­la­nır ve be­yin öl­çü­sü ne­re­dey­se ye­tiş­kin­lik­te­ki bü­yük­lü­ğe ula­şır.

Ay­rı­ca bu dö­nem­de­ki ha­ta­la­rın ve ih­mal­le­rin te­la­fi­si müm­kün de­ğil­dir. Eğer 0-3 yaş dö­ne­min­de ço­cuk ih­mal edil­diy­se; ke­sin­ti­siz ve ka­li­te­li uyu­ma­dıy­sa, sağ­lık­lı bes­len­me­diy­se ve iyi ba­kıl­ma­dıy­sa bun­lar be­yin ge­li­şim­de ge­ri­li­ğe yol aça­rak ile­ri­ki yaş­lar­da te­la­fi­si ol­ma­yan du­rum­la­ra ne­den ola­bi­lir.

Bu ne­den­le ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­la­rı özel­lik­le REM uy­ku­la­rı be­be­ğin po­tan­si­yel be­yin ge­li­şi­mi­ni ger­çek­leş­tir­me­si için çok önem­li ro­le sa­hip­ti­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Bes­len­me ka­dar önem­li

Ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­su­nun bes­len­me ka­dar önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. Sa­ral şun­la­rı söy­le­di: “Be­bek­ler ger­çek­ten de uyu­ya­rak bü­yür­ler. Uy­ku sı­ra­sın­da, ka­ran­lık­ta me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­la­nır. Bu hor­mon ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­sin­de önem­li ro­le sa­hip­tir ve ay­nı za­man­da hi­po­fiz be­zi­nin da­ha faz­la bü­yü­me hor­mo­nu sal­gı­la­ma­sı­nı sağ­lar. Uy­ku sı­ra­sın­da be­be­ğin ça­lış­ma­yan kas­la­rı da ça­lı­şa­rak ener­ji de­po­la­rı ye­ni­le­nir.”

Be­bek­le­rin sağ­lık­lı uy­ku sü­re­le­ri

*Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de gün­de 11-18 sa­at uyur­lar. 3-4 kez gün­düz uyu­ma­la­rı da var­dır.

*2-3 ay­lık dö­nem­de 3-4 sa­at ara­lık­sız uyur, bes­len­mek için uya­nır. Ak­tif uy­ku yüz­de 43’e dü­şer.

*3 ay­lık ol­duk­la­rın­da be­bek­le­rin yüz­de 71’i tüm ge­ce uyur­lar.

*4 ay­lık dö­nem­de, ge­ce­le­ri uzun; gün­düz­le­ri da­ha az uyur­.

*6 ay­lık pe­ri­yot­ta 5-6 sa­at­lik uy­ku dön­gü­sün­de 1-2 kez uya­nır­lar. Gün­de 11-14 sa­at uyur­lar ve bu be­bek­le­rin yüz­de 84’ü tüm ge­ce bo­yun­ca uyu­ya­bi­lir.

*10 ay­lık be­bek­le­rin 90’ı tüm ge­ce bo­yun­ca ve gün­de or­ta­la­ma 10-13 sa­at uyur­lar.

*12 ay­lık be­bek­ler gün­de top­lam 10-13 sa­at uyur­lar.

*18-21 ay ara­sı gün­düz uy­ku­su te­ke dü­şer.

*21-36 ay ara­sı ço­cuk­la­rın bü­yük kıs­mı gün­de 1 kez ya­rım sa­at ile 3 sa­at ara­sı öğ­len uy­ku­su­na ih­ti­yaç du­yar­lar.

*2 ya­şın­da 12 sa­at uyur­lar.

*O­yun ça­ğı ço­cuk­la­rı ise gün için­de 12-14 sa­at uyur. 1-3 kez gün­düz­le­ri uyur­lar; an­cak bu­nun ak­şam uy­ku­su­na ya­kın bir dö­nem­de ol­ma­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­li­dir.

BUGÜN GAZETESİ

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...