Öğretmen Diyarı

Üstün Yetenekli İnsanların Genel Özellikleri

1- Anlama, yeni ve pratik anlama yöntemleri geliştirip uygulama kabiliyeti,

2- Bilme ya da kavrama kapasitesi,

3- Var olan durumdan yeni durumlarla karşılaştırıp yeni problemleri çözerken kullanabilme kabiliyeti,

4- Problemleri önceden görme ve alışılmamış bir tarzda çözebilme kabiliyeti,

5- Garip, alışılmadık ve farklı bağlantılar görebilme kabiliyeti,

6- Çabuk öğrenme becerisi,

7- Öğrenilenleri kullanabilme becerisi,

8- Tecrübelerden faydalanma kapasitesi,

9- Fizyolojik ve psikolojik özelliklerini şahsî ve sosyal gelişimde etkili kullanabilme becerisi.

10- Mekanik hüner, buluşçuluk, sanat becerisi, fizikî kabiliyet,

11- Fizikötesi olayları düşünme konusunda yaşıtlarına göre daha önceden ilgilenme, felsefî tavırlar, garip düşünceler,

12- Bilgi birikimi çok olmasına rağmen bunları unutmama,

13- İleri seviyede anlayış kabiliyeti,

14- Alışılmadık seviyede farklı konularda ilgi ve merak, çok soru sorma,

15- Hızlı düşünme, çabuk sonuca ulaşma, hızlı ilerleme kabiliyeti,

16- Genelleme yapma, sonuçları hissetme, soyut düşünme ve alternatifler üretme konusunda erken ve hızlı gelişme,

17- Yeni dünyalar plânlayıp yeni ufuklara açılma seviyesi,

18- Bilinmeyen üzerinde kafa yorma ve müşahhas sonuçlar elde etme kabiliyeti,

19- Geçmişteki ve bugünkü keşiflere özel merak ve ilgi,

20- Hayal kurma ve hayallerini projelendirme kabiliyeti,.

21- Zihnî egzersizlerle esnek düşünme kabiliyetini geliştirme, olmayacak bir senaryoyla ilgili çok sayıda çözüm üretme becerisi,

22- Belli bir eğitim almasa bile güzel sanatlardan birine; meselâ müziğe, resme, şiire, çeşitli sanat dallarına ilgi,

23- Kendine aşırı güven, korkusuzca riske girebilme,

24- Derin tefekkür kapasitesi,

25- İlginç, orijinal ve faydalı buluşlar ortaya koyma; farklı fikir ve çözümler üretebilme becerisi,

26- Farklılıklara uyum sağlama,

27- 5 N, 1 K’nın (Ne, Niçin, Neden, Nasıl, Nerede, Kim?) doğru cevaplarını arayıp bulma becerisi,

28- Zengin kelime ve kavram hazinesine sahip olma, kelimelerin köklerini ve kaynaklarını araştırıp kelime ve kavram bilgisini kuvvetlendirme becerisi,

29- Lisan kullanımında ve dil yeteneğinde üstünlük,

30- İstatistiklere mukayeseli, tenkit ve tahlil edici bir gözle bakabilme kabiliyeti, ustun-zekalilar

31- Dikkatini birşeye güçlü şekilde yoğunlaştınp yönlendirebilme kabiliyeti; yüksek konsantrasyon, ciddiyet,

32- Belli bir konuda uzun süre düşünebilme kabiliyeti,

33- Sembolleri ve ilişkileri yeni bağlantılar kurmada kullanma becerisi,

34- Yerinde, kaliteli ama bazen başkalarını rahatsız edecek boyutta espri yapma,

35- Zıtları uzlaştırma becerisi,

36- Benzerlik kurma ve bilgileri geniş çaplı sentezleme kabiliyeti,

37- Benzer kavramlar arasında ayrım yapabilme kabiliyeti,

38- Özellemelerden genellemelere ulaşabilme kabiliyeti,

39- Estetik güç ve simetrik şeylere ilgi,

 

40- Muhatabın söylediklerinin yanı sıra gerçekte söylemek istediklerini de anlama kabiliyeti,

41- Kendisini karşısındakinin yerine koyabilme becerisi,

42- İnsanlarla çok yönlü iletişim kurabilme kabiliyeti,

43- Diğer insanların bakış açılarından yeni bir görüş meydana getirebilme kabiliyeti,

44- Çevreyi idrâk etme, çevreyle iyi münasebet kurma ve ona uyum sağlama kabiliyeti,

45- Başarılı olmuş kişileri tanıma, onların basan sırlarını öğrenme merakı,

46- Bir hedefe doğru ilerleme becerisi,

47- Uyanıklık, kendisinin ve hâdiselerin farkında olma,

48- Akıl yürütme mekanizmasını şuurlu şekilde kullanabilme kabiliyeti,

49- İradesine hâkim olma,

50- İnatçı, kararlı, hedefe dönük ve bazen maceracı davranışlar sergileme,

51- Disiplinli, bağımsız ve çoğu zaman isyankâr davranışlar gösterme,

52- Çabuk sıkılma, yapacak bir şeyler arama, boş duramama,

53- Kompleks, karmaşık şeyleri tercih etme; tartışmalardan zevk alma,

54- İlgi bekleme, takdir edilmekten hoşlanma,

55- Yerinde duramama, aşırı hareket etme,

56- Başkalarına karşı son derece hassas olma, muhatabın ne düşündüğünü çabuk hissetme,

57- Farklı olduğunu kendisi hissettiği gibi başkalarına da hissettirmeye çalışma,

58- Küçük yaşlarda beliren bir idealizm,

59- Hissî derinlik, duygusallık,

60- Mükemmelcilik yüzünden kendini ve başkaları beğenmeme,

61- Belli derslerde veya alanlarda olağanüstü basarı gösterme,

62- Bilinmeyen, esrarlı konulara büyük alâka duyma,

63- Başkalarının ne diyeceğine pek aldırış etmeme,

64- Tutkuyla bağlandığı bir konuyu her yerde gündeme getirme,

65- Duyularda aşırı hassasiyet (renkler, sesler, kokular vs. üzerinde),

66- Fizikî ve entelektüel gelişmede farklı bir ilerleme hızı kaydetme,

67- Başarılı olamadığı fizikî faaliyetlerde yer almayı istememe, yarışmacı fizikî faaliyetlerden kaçınma,

68- Şairâna ifadeler, güzel ve edebî sözlerden hoşlanma,

69- Girişimcilik ve mücadele gerektiren konularda üretkenlik,

70- İç dünyasında derinlik ve bunun getirdiği yalnızlık.

71- Aşk, şevk, istek ve içten gelen gayretin yüksek seviyede olması,

72- Sık sık düşüncelere dalma, hayal gücünün kuvvetli olması,

73- Kendi isteklerini yerine getirme ve kişilik konusunda erken gelişme,

74- Zaman zaman kendi kendisiyle yüksek sesle konuşma,

75- Sosyal problemleri doğru teşhis edip anlayabilme, bunlara güzel ve doğru çözümler teklif etme,

76- Liderlik, grup kurma, ekip oluşturma ve yönlendirme,

77- Toplumun adalet, güzellik, doğruluk gibi yüksek ihtiyaçlarıyla ilgilenme,

78- Yüksek ahlâkî özelliklere sahip olma,

79- Haksızlığa ve hukuksuzluğa asla tahammül edememe, yüksek düzeyde adalet duygusuna sahip olma,

80- Kendinden büyüklerle arkadaşlığı tercih etme.

 

pdrgunlugu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol