Öğrencilerin Okullarda Sık Karşılaştığı Sorunlar

·         Okul Fobisi

·         Ders Başarısızlığı

·         Akran İstismarı

·         Karşıt Gelme Bozukluğu

·         Sınav Kaygısı

OKUL FOBİSİ                          

Kuvvetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmeyi reddetmesi ya da bu konuda isteksiz görünmesidir.

Okul fobisi olan çocuklar, okula olan isteksizliklerini tipik bir biçimde bedensel yakınmalarla dile getirmeye çalışan, bu nedenle kendilerini evde tutumları yolunda anne babalarını ikna etmeye çalışan çocuklardır

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

·         Aşırı koruyucu aile tutumları yerine destekleyici aile tutumu sergilenmesi

·         Öğrencinin okul öncesi eğitim alması

·         Anne, baba ve sınıf  öğretmeninin ortak tutum sergilemesi

·         Ebeveynlerin kararlı olması

·          

DERS BAŞARISIZLIĞI

·         Okul başarısızlığı gösteren çocuklarda genellikle;

·         Amaç ve değer eksikliği

·         Aşağılanma sonucu oluşan duygusal örselenme

·         Olgunlaşmamış ilişkiler

·         Endişe ve huzursuzluk gibi belirtiler gözlemlenir.

OKUL BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ

·         Aileye bağlı nedenler

·         Sınıf ortamına ve öğretmene bağlı nedenler

·         Öğrencinin sağlık problemleri( görme ve duymada azlık)

·         DEHB

·         Özgül Öğrenme Güçlüğü

·         Zeka Geriliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Okul başarısızlığının nedenlerinin tespit edilmesinde öğretmen ve aile işbirliği

Okul Psikolojik Danışmanıyla ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliği

Aile ziyaretleri

Sınıf öğretmeninin sınıf içinde alacağı tedbirler.  ( Öğrencinin ön sırada oturması, motive edilmesi, güçlü yanlarının ön plana çıkartılması


AKRAN İSTİSMARI

Bir bireyin/grubun başka bir bireye yönelik olarak uyguladığı,

Tekrarlayıcı ve sürekli olan,

Gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasını içeren,

Zarar verici ve incitici saldırgan davranışlar olarak tanımlanır.

Ortaokul yıllarında akranlarını istismar eden gençlerden %60’ı en az bir kere suç işlemektedir.

Tüm Dünya’da 7 öğrenciden biri akran istismarına uğramaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Şiddet uygulayan çocuk şiddet uygulanan çocuktur.

Ailenin ihmal ve istismara dayalı tutumları tespit edilip gerekli önlemler alınmalısı

Okulda öğretmenlerin ve Okul idaresinin ortak tutum sergilemesi

Okul ortamında denetimlerin arttırılması.

Müdahalenin yetersiz olduğu durumlarda istismar uygulayan öğrencilerin Çocuk Psikiyatri uzmanına sevk edilmesi


KARŞIT OLMA KARŞIT GELME BOZUKLUĞU

KGB çocuk ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı ve aileye karşı koyması gibi davranışlarla kendini gösterir.


Birçok çocuk ve ergen gelişim sürecinde bu tip karşı koyma davranışları sergiler ki bu, belirli bir ölçüye kadar normal sayılabilir. Fakat KGB tanısı konulan çocuk ve ergenlerde bu tip davranışlar daha uzun sürer ve normalden daha ciddi boyutlara ulaşıp çocuk ya da ergenin yaşantısını ve çevresiyle ilişkisini etkileyici boyutlara ulaşır. 

DSM-IV'e göre KGB 'nin tanı kriterleri şöyledir: 

• Sık sık hiddetlenme

• Erişkinlerle sık sık tartışmaya girme

• Erişkinlerin isteklerine uymayarak karşı gelme ve bunları reddetme

• Başkalarını kızdırma ve kışkırtma isteği 

• Kendi yaptığı olumsuz davranışlar için başkalarını suçlama 

• Kolay sinirlenme

• Kolay gücenme ve içerleme

• Kin ve intikam isteği

Yukarıdaki davranışların en az dördünü altı aydır göstermekte olan çocuk ve ergenlerin bu bozukluğa sahip olduğu kabul edilmektedir.

Çocuk Psikiyatri uzmanına sevk edilmelidir.


SINAV KAYGISI

Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı denir.

Aşırı kaygı durumunda salgılanan yoğun Adrenalin, bilgi transferini engeller, bir takım fiziksel belirtilerin ortaya çıkmasına ve paniğe sebep olur.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aileler, çocukları için gerekli  ortamı hazırladıktan sonra, çocuklarına her koşulda yanlarında olacaklarını hissettirmeleri gerekir.

Okul Rehber Öğretmenince bireysel ve grupla danışmalar  yapılması

Öğretmen ve ailelerin öğrencileri kıyaslayıcı tutum sergilememesi

Gerekli motivasyonun çocuğun çevresi tarafından sağlanması

Okulda ve çevrede sosyal faaliyetlere katılımının sağlanması


GENEL OLARAK

·         Okulda problemli davranış gösteren çocukların genelinin aile bütünlüğünün zarar görmüştür.

·         Anne baba olmadan önce aile olmak kavramının tüm gençlere aktarılması  daha sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmemizi kolaylaştıracaktır.

·         Okulların sınava değil hayata hazırlayan kurumlar haline getirilmesi           

·         Ruh sağlığı merkezlerinin sayılarının arttırılması ve bilinçli anne babaların yetiştirilmesi için aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması da çocuklarımız için atılacak en önemli adımdır.

·         Aile eğitimlerinin evlenmeden önce genç çiftlere  ve ebeveyn olmak eğitimlerinin hamilelik döneminde anne baba adaylarına  Uzmanlarca verilmesi aile yapısını ve ilişkileri güçlendirecektir.

·         Her mahallenin aile hekimi olduğu gibi aile psikologu ya da aile psikolojik danışmanı da olmalıdır. Çatışma çözme yöntemleri, uzlaşma gibi konulardaki eksiklikler bugün bir çok ailenin yıkılmasına sebep olmaktadır. Uzman yardımının bir adım yakınlıkta olması  toplumun en küçük birimi olan aileyi güçlü kılacaktır.


esradandunyaya.blogspot.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim