Öğretmen Diyarı

Mutlu çocuk yetiştirmede 10 önemli nokta

Bu benzersizliğe rağmen ebeveynler ya kendi otoriter yetiştirilme yöntemlerini çocuklara uyguluyor ya da tüm kontrolü onlara bırakıyorlar. Her iki tutum da sorunlara neden oluyor.

 

Günümüzde sık rastlanan iki ebeveynlik tipinden bahsedebileceğini belirten Yaşam Tasarım Merkezi'ndenNLP Uzmanı ve Öğrenci Koçu Oğuz Akyıldız, bunları şöyle açıkladı: "İlkinde, özellikle çalışan ebeveynler, çocuklarına yeterince vakit ayıramadıklarını düşündükleri için beraber geçirdikleri zamanı tamamen onların kontrolüne bırakıyorlar. Diğer ebeveynlik mode-linde ise bunun tam zıddı olarak anne babalar cocuklarını son derece baskıcı bir şekilde, kendi

 

çizgileri doğrultusunda yetiştirmeye çalışıyorlar. Elbette her iki durum da son derece sakınca-lı. Sürekli baskı gören çocuk, bir noktadan sonra ailenin doğru yönlendirmelerini de reddedi-yor. Sağlıklı bir iletişim ve paylaşım mümkün olamıyor." Akyıldız anne babalara 10 madde-de mutlu çocuk yetiştirmenin kurallarını aktardı...

 

KENDİ CEVAPLARINI KENDİSİ BULMALI

 

Çocuğunuza güvenin, onu olduğu şekilde kabul edin ve her türlü seçimine saygı duyun.

 

ONU KENDİNİZE BENZETMEYE ÇALIŞMAYIN

 

Anne babanız size rol model olmaya çalıştıkları için siz de kendi anne-babanızın yolundan gitmeyin. Sizin için doğru olanlar çocuklarınız için doğru olmak zorunda değil, çünkü o siz-den tamamen farklı bir birey.

 

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA SORUMLULUK VERİN

 

En başta kendi hayatının sorumluluğunu... Çocuk kendi hayatının sorumluluğunu alırsa hayatla barışık olur, olanlardan başkalarım sorumlu tutmaz.

 

ÖZBENLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA ÇABA SARF EDİN

 

Mutlu ve tatminkar bir hayatın temeli kişinin kendini tanımasıyla başlar, onun için çocuğu yönlendirmeden ve sabırla kendi gerçeklerinin, yeteneklerinin, kısacası kendi yaşam "özg-ünün ortaya çıkmasına zemin hazırlayın.

 

ONA CEVAPLAR DEĞİL SORULAR YÖNETLİN

 

Ona cevaplar sunmaktansa çocuğunuza soru bilincini aşılayın, onu doğru sorularla yönlendi-rin, ancak bu şekilde çocuğunuz kendine özel cevapları keşfederek hayatı doğru şekilde anla-yacak ve yaşayabilecektir.

 

HAYATI BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK ÇERÇEVELEYİN

 

Çocuğunuza hayatı, sürekli peşinden koşulacak hedeflerin olduğu sonuç odaklı bir yolculuktan ziyade, sadece "şu an"da gerçekleştiğini ve onu hiçbir zaman kaçırmaması gerektiği konusunda liderlik edin.

 

ÇOCUĞUNUZA SEVGİ VE GÜÇ AŞILAYIN

 

Ço-cu-ğa özel-lik-le an-ne ta-ra-fın-dan su-nu-lan sev-gi son-suz ol-ma-lı ve as-la ko-şu-la da-yan-dı-rıl-ma-ma-lı-dır. Ço-cuk bu sev-gi-den hiç-bir za-man şüp-he duy-ma-ma-lı-dır. Ba-ba ise ço-cu-ğu ha-ya-ta ha-zır-la-ma-da güç, oto-ri-te ve ada-le-ti tem-sil et-me-li-dir.

 

DUYGU VE SEZGİLERİNE GÜVENMESİNE ÖN AYAK OLUN

 

Karşılaşacağı problemlerde sadece aklını kullanarak değil, duygularına ve sezgilerine de güvenerek çözüme ulaşmasına destek olun. Akıl genellikle fayda sağlama peşinde koşarken sezgiler ruhunuzun sesini duymanızı sağlar.

 

ONU ELEŞTİRMEYİN SUÇLAMAYIN, YARGILAMAYIN

 

Bu onun her yaptığının doğru olduğunu kabul etmeniz anlamına gelmez, onun kendi hatalarının kendi farkına varmasına ve derinde yatan sebepleri keşfetmesine yardımcı olun. Hatalar ancak bu şekilde içselleştirildiği takdirde çözülebilir.

 

ÇOCUĞUNUZLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN

 

Ona ve-re-bi-le-ce-ği-niz en de-ğer-li he-di-ye, onun ken-di-ni keş-fet-me-si-ni sağ-la-mak-tır, onun-la bu doğ-rul-tu-da va-kit ge-çi-rin.

 

SERDA KIVILCIM

\"Bugün\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol