Öğretmen Diyarı

Zorunluya resen atamada MEB ve öğretmenlerin yapması gerekenler

Milli Eğitim Bakanlığı Yapılan Resen Atamaları Geri Almalıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirebilecek olan öğretmenleri; Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerinde önce başvurusunu redderek sonra Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularında kısıtlı tercihle başvuru hakkı vererek sonrada Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde hiç başvuru hakkı vermeyip ardından 15 Ağustos 2014 tarihinde Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenleri il dışına resen atamıştır.

 

Bu atama; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar." hükümlerine aykırıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı resen atamayı iptal etmeli, hemen ardından zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere il içi ve il dışı tercih hakkı vererek tercihlere göre atamaları gerçekleştirmeli, tercih etmeyenleri ve tercihlerine atanamayanları ise resen atamalıdır.

 

MEBBİS Ekranındaki "Zorunlu Hizmet" Bilgisi Neden Önemlidir?

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü;

 

1- 08.05.2014 tarih ve 1839095 sayılı "İl içi yer değiştirmeler" konulu yazılarındaki; "... zorunlu çalışma yükümlülükleri, .... MEBBİS kayıtlarında güncellenmesi önem arz etmektedir." açıklaması,

 

2- 11.06.2014 tarih ve 2386037 sayılı "Yer değiştirmeler" konulu yazılarındaki; "Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi bakımından başvuru ve atamalarına etki edecek MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir." açıklaması,

 

3- 16.07.2014 tarih ve 3009955 sayılı "Temmuz 2014 il içi yer değiştirmeler" konulu yazılarındaki; "... zorunlu çalışma yükümlülükleri, .... MEBBİS kayıtlarında güncellenmesi önem arz etmektedir." açıklaması ile zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenleri zorunlu hizmet öngörülen okullara resen atama yapmadan önce her hangi bir hata olmaması için yetkilileri defalarca uyarmıştır.

 

4- Ayrıca; İl Milli Eğitim Müdürlüklerince 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitine yönelik MEBBİS Modülüne giriş yapılması istenmiştir.

 

Bu talimata göre; Öğretmenlerin MEBBİS bilgilerinde "Zorunlu hizmeti" bilgisinin öğretmenlerin durumuna göre okul yöneticilerince araştırılarak aşağıdaki güncellemelerin yapılması istenmiştir. (Belge-1)

 

A- 4 ve 5. hizmet alanı kurumlarında görev yapanların "Yapıyor"

 

B- 1. 2. ve 3. hizmet alanı kurumlarında görev yapanların "Zorunlu Hizmet Yükümlüsü"

 

C- Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerden 1. 2. ve 3. hizmet alanlarında görevli olanlar ile 4. 5. ve 6. hizmet alanlarında görev yaparken Sağlık ve Eş durumundan dolayı 1. 2. ve 3. hizmet alanlarındaki kurumlara atananların bu özür durumlarının devam ettiğine dair belgelerini almak kaydıyla;

 

"Ertelendi (Sağlık Durumu)"

 

"Ertelendi (Eş Durumu)"

 

D- Eşi aday öğretmen olanların "Ertelendi (Eşi aday öğretmen olduğundan)"

 

E- Kendisi veya eşi askerde olanların "Ertelendi (eşi veya kendisi askerde olduğundan)"

 

F- 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayıp 4. 5. ve 6. hizmet alanı kurumlarında Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü sürelerini tamamlayanların "Tamamladı"

 

G- 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlayanların "Zorunlu Hizmet Yükümlüsü değil" ya da "Tamamladı"

 

5- Bu güncellemelerin sağlıklı olmadığı anlayan bakanlık, bu sefer öğretmenlerin zorunlu durumlarının tespitine ilişkin olarak Bakanlıkça MEB Kontenjan Modülünde "Öğretmen Zorunlu Durum Tespiti" adında yeni bir menü oluşturmuş ve bu güncellemelerde "Okulunuz/kurumunuz idarecileri birinci derece sorumlu bulunmaktadırlar." ve "Okul idaresi tarafından yanlış işlem sonucunda resen atamaya tabi tutulup görev yeri değişen öğretmenlerin mağduriyetlerinden okul idaresi sorumludurlar." uyarılarında da ayrıca bulunmuştur.

 

6- Milli Eğitim Bakanlığının tüm uyarılarına rağmen okul yetkilileri ve MEM yetkilileri tarafından güncellemelerde de hatalar yapılmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu fark ettiğinde; "Yeni modül üzerinden giriş yapılmaya başlanmış ancak girilen kayıtlar incelediğinde hatalı kayıt girişi yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Örneğin, MEBBİS Modülünde öğretmenin eş özrü olmasına rağmen, "Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Değil" kaydı bulunmaktadır.

 

Bu durumdaki bir bilginin yeni modüle işlenirken "Ertelendi (Eş durumu özründen)" olarak düzeltilmesi gerekirken kontrol edilmeden yeni modüle aktarılması hatalı bir işleme sebep olacaktır." şeklinde girilen bilgilerin tekrar kontrol edilmesini istemiştir. (Belge-2)

 

Bu güncellemeler bittikten sonra da Milli Eğitim Bakanlığı resen atamaları gerçekleştirmiştir.

 

Fakat "Zorunlu Hizmet" bilgileri hatalı olanlarda farkında olmadan resen atamaları yapılmıştır. Bu olayda sorumluluk tamamen okul yetkililerindedir.

 

Ama eşinden dolayı zorunlu hizmet görevi ertelenecek olan bir öğretmen MEBBİS kayıtlarında "zorunlu hizmet yükümlüsü" olarak gözüktüğünden hatalı olarak resen il dışına atanma durumu ile karşılaşmıştır.

 

İşte bu nedenden dolayı MEBBİS ekranındaki "Zorunlu Hizmet" bilgisi hayati önem taşımaktadır.

 

Ama bu hatanın tek taraflı olduğu düşünülemez, çünkü öğretmenler yeterince gündemi takip etmemekte ve kendi hayatlarını derinden etkileyen konularda bilgi sahibi değillerdir.

 

Öğretmenler bu yazıyı okur okumaz MEBBİS ekranındaki "Zorunlu Hizmet" bilgisini kontrol etmelidir.

 

Bunun için; "Kimler zorunlu çalışma yükümlüsüdür?" sorusu, "Zorunlu olan hizmet bölgeleri, alanları ve okullar hangileridir?" sorusu, "Hangi hallerde zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir?" sorusu ve "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar kimlerdir?" sorusunun cevabı bilinmelidir.

 

Bu soruların cevabı için;

 

"Kimler zorunlu çalışma yükümlüsüdür?" haberimizi tıklayınız.

 

"Zorunlu olan hizmet bölgeleri, alanları ve okullar hangileridir?" haberimizi tıklayınız.

 

"Hangi hallerde zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir?" haberimizi tıklayınız.

 

"Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar kimlerdir? " haberimizi tıklayınız.

 

Ayrıca "Zorunlu hizmet yükümlülüğü ile ilgili sorulara cevaplar" haberimizi de tıklayınız.

 

Öğretmenlerimiz zaman zaman MEBBİS bilgilerine bakarak oradaki bilgileri takip etmeleri güncel olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

Öğretmenler MEBBİS Bilgilerindeki Hatalı Olan "Zorunlu Hizmeti" Bilgisinin Düzeltilmesini Talep Etmelidir.

 

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz hususlarda resen atanan öğretmenler MEBBİS bilgileri ile kendi durumlarını karşılaştırarak MEBBİS bilgilerindeki "Zorunlu hizmeti" bilgisinin düzeltilmesini talep etmelidir.

 

Örneğin eş durumu olan ve eşi zorunlu hizmetini tamamlamış, muaf veya yapıyor olanların MEBBİS bilgilerinde "Zorunlu hizmeti" bilgisinde "Zorunlu çalışma yükümlüsü" ibaresinin "Ertelendi (Eş durumu)" olarak düzeltilmesi için kurumuna acil olarak dilekçe vermesi bu durumun düzeltilmesini ve resen atamalarının iptalini istemelidirler.

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Milli Eğitim Bakanlığı "Zorunlu Hizmet" bilgileri hatalı olanların resen atamalarını bu dilekçeler üzerine iptal etmelidir.

 

Bu tür dilekçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerince alınarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi için bakanlık bir yazı çıkarmalı, hatalı atama yapılmasına neden olan yetkililer hakkında ise soruşturma açmalıdır.

 

Resen Atamadan Sonra Özür Durumu Ortaya Çıkmışsa Atama İptal Ettirilebilir

 

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "Yer değiştirme işleminin iptali" başlıklı 51. maddesi 2. fıkrasında; "(2) İl içi ya da iller arası isteğe ya da zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kapsamında görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmez. Ancak yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve istemeleri halinde eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atanırlar." hükümleri ile,

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11.06.2014 tarih ve 2386037 sayılı "Yer değiştirmeler" konulu yazıları ekinde yer alan "2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru"sunun 26. maddesindeki; "26- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır." hükümlerince söz konusu yönetmelikte yer alan özür durumlarına istinaden atama iptal edilebilecektir.

 

Bu hükümlere göre resen atamadan sonra sağlık raporu ile özür durumu ortaya çıkan veya evlilik durumu ile eş durumu özrü ortaya çıkan öğretmenler yukarıda belirtiğimiz mevzuat hükümlerini içeren bir dilekçe ile kurumlarına başvurarak "Zorunlu hizmeti" bilgilerinin yeni özür durumlarına göre güncellenmesini ve resen atamalarının iptalini istemelidirler.

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Zorunludan Resen Zorunlu Olmayan Okula Atanan Öğretmenin Durumu Ne Olacaktır?

 

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 28. maddesi 3. fıkrasında; "(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar." hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu hükümler gereğince de zorunlu hizmet alanında görev yaparken görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilmektedir. Soruşturma nedeniyle yer değiştirilenlerinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla örneğin 4 yıllık zorunlu hizmet öngörülen bir okulda 2 yıldır çalışıyor iken zorunlu hizmet alanında olmayan bir okula resen atananlar bu okulda 2 yıl daha çalıştıklarında zorunlu hizmetini tamamlamış sayılacaklarından bu durumda olan öğretmenlerden resen atanan var ise bu durumu belirten bir dilekçe ile okuluna başvurarak "Zorunlu hizmeti" bilgilerinin güncellenmesini ve resen atamalarının iptalini istemelidirler.

 

Zorunlu Dışına Çıkarılan Okuldaki Öğretmenin Durumu Ne Olacaktır?

 

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler" başlıklı 31. maddesi 5. fıkrasında cevap bulmaktadır.

 

"(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır."

 

Bu fıkraya göre; Görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanı dışına alınan bu okulda görevli öğretmenin yeni görev süreleri zorunlu hizmete sayılacağından bu durumda olan öğretmenlerden resen atanan var ise bu durumu belirten bir dilekçe ile okuluna başvurarak "Zorunlu hizmeti" bilgilerinin güncellenmesini ve resen atamalarının iptalini istemelidirler.

 

Yukarıda yer verdiğimiz konular Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin hatalı "Zorunlu hizmeti" bilgisi nedeniyle yapılan resen atamalar hakkında ve resen atamadan sonra ortaya çıkan yeni özür durumu nedeniyle öğretmenlerin neler yapabileceklerine dair bir yazıdır.

 

Bunun haricinde yani 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6.fıkrası haricinde herhangi bir hata olmadan yapılan resen atamalarla ilgili yapılacaklar hakkında yarın yayına girmek üzere geniş bir dosya ve dava dilekçesi hazırlığı içerisindeyiz.

 

Bu noktadaki öğretmenlerimizin herhangi bir yere dilekçe vermesi, Bimer vs gibi yerlere başvuru yapmasına gerek yoktur.

 

Dava açılması için ya kararnamenin bir fotokopisine veya 2014 Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenlere İlişkin Ek Atama Sonuçlarının yer aldığı MEB İnsan kaynakları Genel Müdürlüğünün Atama Sonuç Ekranının yazıcı çıktısına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Bu belgelerin herhangi birisi ile yürütmeyi durdurmalı olarak direkt dava açılmalıdır.

 

Lütfen yetişmesi halinde yarın yayına girmek üzere hazırlayacağımız dosya ve dava dilekçesini takip ediniz.

 

Ahmet KANDEMİR

 

Kaynak:"www.memurlar.net" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol