Öğretmen Diyarı

ZORUNLU HİZMETİNİ BİTİREN YÖNETİCİ ADAYLARININ EK HİZMET PUANLARI NE OLACAK?
Bilindiği gibi, hizmetine zorunlu hizmetini bitirdiği okulda devam eden öğretmenler mevzuata göre %25 ile %100 arasında EK hizmet puanı almaktadır. Bu öğretmenler, önümüzdeki müdür yardımcılığı/baş yardımcılık atamasıyla, kendi okuluna değil de, başka bir zorunlu hizmet okuluna atanmaları durumunda, mevcut yönetmeliğe göre EK puandan faydalanmaya devam etmelidir. Lakin zorunlu hizmetini bitirdiği okuldan başka bir zorunlu hizmet okuluna yer değiştiren bazı hocalarımızdan duyulduğu kadarıyla, muhtemelen ilgili yönetmelik maddesi uygulamaya yeni geçildiğinden, "görevinize kendi okulunuzda devam etmeniz gerekir" şeklinde bazı il ve ilçe MEM’ler tarafından yanlış yorumlanmakta ve EK puanın kesilmesi suretiyle mağduriyetlere sebebiyet verilmektedir.

    İlgili Maddede (Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Madde 40'ın 6'ncı bendi):
•    “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.” denilmektedir. 

    Bu maddede tanımı “zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenler” şeklinde yapılan bir öğretmenin maddeden faydalanması için mutlaka atandığı okulda görevine devam etmek zorunda olduğu anlamı çıkarılamaz.

    Zira; 

1.    Eğer öyle istenseydi; bu doğrudan belirtilir, maddenin “zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmetini bitirdiği okulda fiilen görev yapmakta olan öğretmenler” şeklinde yazılması gerekirdi.
2.    Aynı okulda devam etmek, kazanılmış hakkın kaybolmasına sebep olabilir. Zira okulunun hizmet alanı tam da EK puan alacağı sene değiştirilen ve okulu zorunlu hizmetten çıkarılan bir öğretmen zorunlu hizmetini bitirdiği okulda devam etmesine rağmen EK puan alamayacağından, bu öğretmen kazanılmış hakkının devamı için başka bir zorunlu alan olan okula yer değiştirdiğinde bu haktan faydalanması gerekir.
3.    Zorunlu hizmetini bitirdiği okulda norm fazlası durumuna düşen öğretmenler doğrudan mağdur olur. Çünkü EK puandan faydalanıyorken, başka bir okula yer değiştirmesi emredildiğinden, yine zorunlu hizmet başka bir okulda görevine devam etse bile bu haktan faydalanamayarak mağdur olur.
4.    Zorunlu hizmetini bitirdiği okula yönetici atanmak isteyen fakat okulunda yönetici normu bulunmadığından başka bir zorunlu hizmet okuluna yönetici atanan öğretmenler de bundan doğrudan mağdur olur.

    Bu sebeplerden, tanımı “zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan” şeklinde yapılan bir öğretmen zorunlu hizmetini bitirdikten sonra herhangi bir zorunlu hizmet okulunda görevine devam ettiğinde hakkı korunmalı ve EK puan almaya devam etmelidir. Pekala bu öğretmen zorunlu olmayan alanları da yazabilecekken yine zorunlu alanı yazarak bir nevi fedakarlıkta bulunmakta olduğundan cefasının karşılığını ek puan olarak almalı, ve zorunlu hizmet alanlarının tercih edilmesi özendirilmelidir. Yukarıda maddeler halinde belirtilen olasılıklar ve mantık kuralları çerçevesinde yönetmeliğin ilgili maddesini yazanlar kapsamı geniş tutmuş, lakin bazı il ve ilçeler maalesef yanlış yorumlayarak yönetmelikte geniş tutulan bu maddeyi daraltmışlardır.

    Olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından durumun Bakanlığımıza iletilmesi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden bir bilgilendirme açıklaması yapılması, müdür yardımcılığı ve başyardımcılık tercihlerinin yapılacağı bu süreçte yönetici adaylarımızı rahatlatacaktır.

    İlgilerinize arz ederim.

EKPuan.docx

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim