Öğretmen Diyarı

Yönetim Eğitilmeden Eğitim Yönetilemez

Öncelikle yazıma eğitim yönetimi tez danışman hocamın bu söylemiyle başlamak istedim. Yönetimin eğitilmesi birinci önceliktir. Yönetim - yönetici eğitilsin ki eğitim ideal istenen noktalara ulaştırılsın. Burada önemli olan eğitilebilen yönetim - yönetici noktasına dikkat çekmek istiyorum. Geçmişte gördüğümüz yönetici profilini göz önüne alacak olursak hocamın bu söyleminin ne kadar yerinde bir söylem olduğunu görürüz. Eğitimsiz yöneticilerin yöneticilik yaptığı okullara bakarak yöneticilerin eğitilmesi, eğitimli yöneticilerin yapacağı ilk iş ve bu yöneticilerin seçilirken konulacak kıstaslardan da bahsetmek istiyorum.

Hepimiz biliriz enkaz edebiyatının ne demek olduğunu. Bir yönetici görevine başlayınca enkaz devraldığını

söyler. Bunların bazıları gerçekten doğrudur fakat bazıları abartıdan ibarettir. Eğitimsiz yöneticilerin görev yaptığı

okullardan sonra gelen eğitimli müdürlerin gerçekten enkaz devraldığı aşikardır. Okulun ve burada görev yapan

öğretmenlerin durumunu gören eğitim aşkıyla yanan bir eğitimli bir yönetici en baştan kolları sıvayıp aldığı eğitim

bilgisiyle kurumunu, öğrenen bir örgüt durumuna getirmek için çok çaba sarf edecektir. Öğrenen örgüt, üyelerin

hedeflenen sonuçları elde etmek için kapasitelerini durmadan artırdıkları, yeni ve coşkun düşünme tarzlarının teşvik

edildiği, ortak özlemlerinin sınırlandırılmadığı ve birlikte öğrenmenin sürekli olarak öğrenildiği örgüttür. Öğrenen

örgüt haline getirilen okul, yenileşmeye açık, oradaki bulunan bütün personel birbiriyle istişareli, karşılaşılan

sorunlarda mevcut çözümlerden başka alternatif çözümler üretebilen devamlı öğrenmeye açık kurumdur. Eğitimli

yöneticilerin ilk amacı çalıştığı kurumunu öğrenen örgüt haline getirmek olmalıdır. Eğer bir yönetici kurumunu

öğrenen bir örgüt haline getirdiği zaman artık o kurumda bütün sorunlara ortadan kalkacaktır. Eğer bir sorun olursa da

o sorun bu öğrenen kurum tarafından kendi kendine ortadan kalkacaktır. Eğitimli ve başarılı müdür görev yaptığı

kurumda iz bırakandır. Gittiğinde, göreve ilk geldiği zaman olmayıp ta, gidince arkasından güzel işler yaptığı

söylenilen yöneticidir.

Peki, bu eğitim kurumlarına müdür seçilirken kıstaslarımız ne olmalıdır? Burada açıklayacağım kıstaslar

benim olmasını önerdiğim kıstaslardır. Birinci öncelik olarak bir eğitim kurumuna müdür olarak seçilecek

eğitimcilerin eğitim kariyerine yani doktorası olanlara birinci öncelik, eğitim yönetimi üzerine yüksek lisans yapanlara

ikinci öncelik, diğer alanlarda yüksek lisans yapanlara üçüncü öncelik sonra da lisans mezunlarına öncelik

verilmelidir. Bir önerim de bu öncelikler verilirken, hiç idarecilik yapmamış eğitimciler kesinlikle hemen müdür

yapılmamalıdır. Zamanımızda da gördüğümüz gibi hiç idarecilik yapmamış bazı müdürlerin bocaladıklarını

gözlemlemiş oluyoruz. Yönetici olmak için çekirdekten yetişmek gerekir. Yani ilk önce müdür yardımcılığı yapılmalı

sonra aşağıda bahsedeceğim ve önerilerde bulunacağım bazı durumlardan geçirilerek başarılı olanların müdür olarak

görevlendirilmesi yapılmalıdır.

Şimdi de idareci seçiminde olmasını önerdiğim, görevinde başarılı öğretmenler öncelikli olmak üzere idareci

olmak isteyenler yapılmalıdır. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” vecizesi bunu doğrulamaktadır. Çünkü başarılı

öğretmenler işini büyük bir şevkle yaptığı görülmektedir. İdareciliği de büyük bir şevkle yapacağı kaçınılmaz olarak

görülecektir. Tabi ki şu da düşünülebilir, her başarılı öğretmen iyi bir yönetici olabilir mi? Buradaki kıstasımız ve

önerimiz başarılı öğretmenlere öncelik verilmesidir. Başarılı öğretmen olup ta iyi bir yönetici olamayanlar nadiren

çıkacaktır. Başarılı öğretmenden seçilen müdür yardımcısı öncelikle, başarı profili üst düzeyde olan, çalışkan, seçilmiş

koordinatör bir müdür yanında staja başlatılmalıdır. Yöneticiliğe ilk adım atan başarılı öğretmen müdürü

gözlemleyerek bir takım kazanımlar elde edecektir. Bir yıl süre ile staj yapan öğretmen, müdürün vereceği rapor

doğrultusunda idareciliğe başlatılacak ya da öğretmenliğe devam ettirilecektir.

Gelelim müdür seçme aşamalarının nasıl yapılacağına. Önerim en az 3 yıl müdür yardımcılığı yapmış olan

idarecilerden seçilmesidir. Müdür olabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı' nın yapacağı 70 baraj sınırı olan mevzuat,

genel kültür ve Türkçe-dil bilgisi, resmi yazışma kuralları, hakla ilişkiler ve iletişim becerileri, okul yönetimi

yönetimde insan ilişkileri, okul geliştirme, eğitim ve öğretimde etik, Türk idare sistemi, ve protokol kuralları üzerine

yapacağı yazılı sınavın %50, Ek-2 formu (eğitim, ödül, ceza ve hizmet) % 35, mülakatın % 15 etkisi olmalıdır. Bütün

bu yapılanların ardından toplam puan üstünlüğüne göre sıralama yapılarak, müdür adaylarına 15 okul tercihi

yaptırılarak atama yapılması kanaatimce uygun olması gerekendir. Şayet müdürlük için 4 yıllık görevlendirilme

olacaksa değerlendirme puanı 75 sınırı ve değerlendirme ağırlığı okul öğretmenleri ile okul aile birliklerinin % 60, ilçe

Mem lerin % 40 etkisi olmalıdır. Yine kanaatimce müdürlük ve müdür yardımcılığı kadrolu olunması daha uygun

olduğunu düşünüyorum. Kadrolu olunca görevini tam olarak yerine getirmeyen müdürler ile ilgili yasa ve

yönetmeliğe ek madde eklenerek görevden alınmaları bir takım değerlendirilmeden geçtikten sonra olmalıdır.

Yazımı iki güzel sözle bitirmek istiyorum. Biri Ziya Paşa' dan “ Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri”.

Diğeri de Hz. Mevlana' dan '' Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser''. Bu iki güzel

sözlerden de anlaşılacağı gibi eğer görev yaptığımız yerden gidince ya da ölünce arkamızda bir eser bırakmak

istiyorsak başarılı, iz bırakacak yöneticilik ve işler yapmalıyız.

Başarı zirvede durur, yorulmadan koşan, gidip oturur. Herkes koşup yarışa katılırsa başarı artar, ülkemiz

bilginin zirvesine oturur. Bilgi sevgiyle paylaşılırsa barış, huzur, mutluluk ve refah olur. İz bırakan başarılı

yöneticilerin çoğalması ve ülkemizin eğitim açısından dünyada birinci ülke olması dileğiyle…

mail: mumin42@hotmail.com

Mümin ÜNLÜKAÇAR

Eğitim Yöneticisi

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol