Öğretmen Diyarı

Yönetici Atamada Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

 MEB yeni kanun tasarısının mürekebi kurumadan, yargıdan peş peşe yürütmeyi durdurma kararları gelmeyi başladı. 

 

 

MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde; geçtiğimiz hafta Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada

Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Karar için tıklayınız!

 

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama;

 

4 Ağustos 2013 gün ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin, 

a)    ‘Tanımlar` başlıklı 4/1-ı maddesinde ‘müdür başyardımcısı`na yer verilmemesine ilişkin

eksik düzenleme ile Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tanımının yer aldığı 4/1-g maddesinin, 

b)    ‘Sınava başvuru ve atama şartları` başlıklı 5/1-e maddesinde yer alan "veya aylıktan kesme

veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak" ibaresinin,

c)    ‘Sınav duyuruları ve başvuru` başlıklı 6/1. maddesinde yer alan "sözlü sınav ise en az

on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince" ibaresinin,

ç) ‘Komisyonlar ve görevleri` başlıklı 7/1. maddesinde yer alan "illerde Sözlü Sınav ve

Değerlendirme Komisyonu", ibaresinin, bu komisyonun oluşum ve görevlerini düzenleyen

7. maddenin 5, 6 ve 7. fıkralarının, 7/8. maddesinde yer alan "ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna"

ibaresinin ve 7/9 maddesinde yer alan "ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu" ibaresinin,

d)    ‘Yöneticilik sınavları ve değerlendirme` başlıklı 8/1. maddesinde yer alan ‘ve sözlü sınav aşamalarından`

ibaresinin, 8. maddesinin 3 ve 4. fıkralarının, 8/6. maddesinde yer alan "Sözlü Sınav ve

Değerlendirme Komisyonu tarafından hesaplanan" ibaresinin, 

e)    ‘Sözlü sınav konuları ve puan değerleri` başlıklı 11. maddesinin,

f)    ‘Yöneticiliğe atama` başlıklı 12. maddesinin 2 ve 6. fıkralarının,

g)    ‘Kurucu müdür` başlıklı 13. maddesinde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

ğ) ‘İsteğe bağlı yer değiştirmeler` başlıklı 18. maddesinde iller arasında yer değiştirmeye

yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, 18/2. maddesinde yer alan "12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan" ibaresinin,

h)    ‘Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler` başlıklı 21. maddesinin,

ı) ‘Yöneticilik görevinin sona ermesi` başlıklı 23/1-d maddesinin, 

i)    Ek – 1 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU`nun ‘Ödüller ve Cezalar` bölümünde yer alan ‘Cezalar` kısmı ile ‘Kariyer`Bölümünün, 

j)    Yönetmelikte, eğitim yöneticiliğinden kendi isteğiyle ayrılanların yeniden yönetici olarak atanmalarına

olanak tanıyacak bir düzenlemeye yer verilmesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle yürütmesinin

durdurulması daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açmıştık.

Danıştay İkinci Dairesi`nin, sendikamıza 14 Mart 2014 günü tebliğ edilen E.2013/7729 sayılı kararıyla, 

1)     ‘Sınava başvuru ve atama şartları` başlıklı 5/1-e maddesinde yer alan "veya aylıktan kesme veya daha

ağır bir disiplin cezası almamış olmak" ibaresinin,

2)     Yönetmelikte, eğitim yöneticiliğinden kendi isteğiyle ayrılanların yeniden yönetici olarak atanmalarına

olanak tanıyacak bir düzenlemeye yer verilmesine ilişkin eksik düzenlemenin,

3)     Ek – 1 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU`nun ‘Ödüller ve Cezalar` bölümünde yer alan ‘Kariyer` Bölümünün yürütmesi durdurulmuştur.

Buna göre aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası alanlar da sınava başvurabilecek,

kendi isteği ile yöneticilikten ayrılanlar yeniden yönetici olarak atanma istemiyle başvuruda bulunabilecek,

uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ek puan verilemeyecektir.

Ayrıca şunu belirtmek isteriz. Yönetmeliğin ‘İsteğe bağlı yer değiştirmeler` başlıklı 18. maddesinde iller

arasında yer değiştirmeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması isteğimiz oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasını istediğimiz ancak Danıştay İkinci Dairesi`nce

koşullarının oluşmadığı belirtilerek reddedilen diğer hükümlerinin de yürütmesinin durdurulması istemiyle

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuracağız.

 

mebpersonel.com

 

Eğitim Sen Genel Merkezi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol