Öğretmen Diyarı

Yönetici Atama Yönetmeliğine Dava Açıldı
Eğitim Sen Yönetici Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptali İstemiyle Dava Açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim KurumuYöneticileriAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 04.08.2013 gün ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarakyürürlüğe konmuştur.

Bu yönetmelikle;

- Müdür başyardımcılığının yasal güvencesiortadan kaldırılmış, bu göreve atamada tamamen keyfi denebilecek bir atama yöntemi benimsenmiş,

- Bazı disiplin cezalarını alanların yönetici olarak atanması engellenmiş, disiplin cezaları nedeniyle eksipuan verilmesi öngörülmüş,

- Yargı denetimi ve objektif bir değerlendirmeye olanak tanımayan sözlü sınav esas yönetici atama yöntemi olarak benimsenmiş,

- Kurucu müdürlük görevlendirmesinde objektif bir görevlendirme yerine sınırsız bir yetkiylegörevlendirme yöntemi belirlenmiş,

Eğitim yöneticilerinin iller arasında yer değiştirmelerine olanak tanıyacak herhangi bir düzenlemeyeyer verilmemiş,

- Kendi isteği ile eğitim yöneticiliğinden ayrılanlara yeniden atanma hakkı tanınmamış,

- Soruşturma adı altında eğitim yöneticilerinin görevlerine son verilmesi ve görev yerlerinin değiştirilmesine olanak tanınmış dolayısıyla eğitim yöneticilerinin görev güvencesi ortadan kaldırılmış,

- Yalnızca 2005-2006 yıllarında verilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları tek kariyer yöntemi olarak görülerek ek puanla ödüllendirilmiştir.

Yönetmelikle, normlar hiyerarşisi ilkesi, yüksek mahkeme kararları, kariyer ve liyakat ile kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkeleri göz ardı edilmiştir.

Bu nedenle yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık.

Yönetmeliğin iptalini istediğimiz hükümleri ise şunlar:

- ‘Tanımlar` başlıklı 4/1-ı maddesinde ‘müdür başyardımcısı`na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tanımının yer aldığı 4/1-g maddesi,

- ‘Sınava başvuru ve atama şartları` başlıklı 5/1-e maddesinde yer alan "veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak" ibaresi,

- ‘Sınav duyuruları ve başvuru` başlıklı 6/1. maddesinde yer alan "sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince" ibaresi,

- ‘Komisyonlar ve görevleri` başlıklı 7/1. maddesinde yer alan "illerde Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu", ibaresi, bu komisyonun oluşum ve görevlerini düzenleyen 7. maddenin 5, 6 ve 7. fıkraları, 7/8. maddesinde yer alan "ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna" ibaresi ve 7/9 maddesinde yer alan "ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu" ibaresi,

- ‘Yöneticilik sınavları ve değerlendirme` başlıklı 8/1. maddesinde yer alan ‘ve sözlü sınav aşamalarından` ibaresi, 8. maddesinin 3 ve 4. fıkraları, 8/6. maddesinde yer alan "Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hesaplanan" ibaresi,

- ‘Sözlü sınav konuları ve puan değerleri` başlıklı 11. maddesi,

- ‘Yöneticiliğe atama` başlıklı 12. maddesinin 2 ve 6. fıkraları,

- ‘Kurucu müdür` başlıklı 13. maddesinde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme,

- ‘İsteğe bağlı yer değiştirmeler` başlıklı 18. maddesinde iller arasında yer değiştirmeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile 18/2. maddesinde yer alan "12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan" ibaresi,

- ‘Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler` başlıklı 21. maddesi,

- ‘Yöneticilik görevinin sona ermesi` başlıklı 23/1-d maddesi,

- Ek - 1 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU`nun ‘Ödüller ve Cezalar` bölümünde yer alan ‘Cezalar` kısmı ile ‘Kariyer` Bölümü,

- Yönetmelikte, eğitim yöneticiliğinden kendi isteğiyle ayrılanların yeniden yönetici olarak atanmalarına olanak tanıyacak bir düzenlemeye yer verilmesine ilişkin eksik düzenleme

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
mehmet sevimli 2 yıl önce

Geçen gün kurum tipi güncelleme formlarını gönderdik. Altındaki açıklamalara göre okulumuz A tipi diye düşünüyorduk.Sonra Mebbise bilgi girmemiz istendi. Dün mebbise kurum tipi bilgilerini girdik. Bugün sabah baktığımızda 66 puanla ORTAOKUL olan okulumuzun B tipi olduğunu gördüm. 66 puanla ilkokul A tipi oluyor. Son anada bu değişiklik neden yapıldı.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim