Öğretmen Diyarı

YETİŞTİRME KURSLARI TAM GÜN TAM YIL KAPSAMINDA MIDIR?

Orta öğretim kurumları yönetmeliğinin 156 maddesinin a ve h fıkralarına göre  okullarda açılan destekleme  ve  yetiştirme kurslarının ,  tam gün tam yıl kapsamında  değerlendirilebileceğidir.

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okulda yapılan eğitim ve öğretim gibi etkinlikler yapılır.Şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak  Ek ders esaslarının tanımlar başlıklı bölümde ise  , tam gün tam yıl uygulamasının, Meslekîve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi şeklinde yazılmış olmasına karşın normlar hiyerarşisinde geçerli olan ek ders esaslar değil üst hukuk normu olan orta öğretim kurumları yönetmeliğidir.

MEB’in en kısa zamanda okullarda hafta sonu ve mesai saatleri dışında  açılacak olan yetiştirme vedestekleme  kurslarının tam gün tam yıl kapsamında olduğu şeklinde bir yazı yayınlaması veya sendikaların özelliklede yetkili Sendika Eğitim Bir senin bu konuyu MEB’le görüşerek  bir sonuca ulaştırması gerekir.

Okul müdürlerine tavsiyemiz sendikalrı ve MEB'i beklemeden ,yaptıkları yetiştirme ve takviye kurs programlarını ekleyerek okullarının tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınması şeklinde hazırlıyacakları resmi yazıyı  eylül ayı sonuna kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermeleridir.

 

Not: Tam gün tam yıl uygulaması yapılan okullarda müdür ve müdür baş yardımcısı fiilen yapıldığı sürece haftalık 30 saat ek ders ücret ödemesi yapılır ve bir ilave müdür yardımcısı kadrosu verilir.

 

 

DOKUZUNCU KISIM

Tam Gün Tam Yıl Eğitim

Tam gün tam yıl eğitim

MADDE 154-(1) Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında şartları uygun olan okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılması esastır. Bu amaçla okullar hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurulur.

Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma

MADDE 155-(1) Okul müdürlüğünce, çevrenin eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre şartları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileriyle bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okulun tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması isteği ders kesiminden eylül ayının son iş gününe kadar millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(2) Okul müdürlüğünce hazırlanan etkinlik planının uygun bulunması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilik oluruyla tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma kararı verilir.

(3) Okulun tam gün tam yıl eğitim uygulanması kapsamına alınması kararı planlanan faaliyetin fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.

(4) Uygulama kapsamında yapılacak etkinlikler her yıl okulun yıllık çalışma planında gösterilir.

 

Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler

MADDE 156-(1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

b) Okullarda yapılan ikili öğretim,

c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

ç) Telafi eğitimi uygulamaları,

d) Okulda yapılan staj çalışmaları,

e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

f) Okullarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,

g) Okullarda yapılan çıraklık ve kalfalık eğitimi ile iş pedagojisi kursları,

ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okulda yapılan eğitim ve öğretim gibi etkinlikler yapılır.

(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol