Öğretmen Diyarı

YENİDEN ATAMA GERİ GELİYOR

 Danıştay 2. Dairesinin 2013/7839E sayılı dosyası ile görüşülmekte davada Yönetmeliğin

5.maddesinin1. fıkrasının (e ) bendinde yer alan “….

veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak”

hükmü ve yine yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında kendi istekleriyle yönetim görevinden ayrılanların

yeniden atanma hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.  

 

Anılan kararda Yönetmeliğin 5.maddesinin1. fıkrasının (e ) bendinde yer alan “

….veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak”

hükmünün yürütmesinin durdurulmasında gerekçe olarak “…657 sayılı Kanun’un 132.maddesinde belirli

görevler için öngörülmüş olan bir “atama koşulu” nun, alt düzeydeki bir hukuksal norm uyarınca bu

Yönetmelik kapsamında olan eğitim kurumlarına yönetici olarak atanmak isteyenler açısından da

geçerli hale getirilmesi, üst düzeydeki hukuk normunda yer almayan bir konun alt düzeydeki

bir hukuksal norm ile genişletilmesi anlamı taşıdığından, uyuşmazlık konusu düzenlemede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.” Denilmiştir.

 

Yine anılan kararda yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında kendi istekleriyle yönetim görevinden

ayrılanların yeniden atanma hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin

yürütmesinin durdurulmasında gerekçe olarak “…..kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda sınavda başarılı olma,

hizmet süreleri, performans ve yeterlilikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler

sonucunda elde ettikleri söz konusu yöneticilik niteliğini salt kendi istekleri ile eğitim kurumu yöneticilinden

ayrılmaları nedeniyle kaybetmeleri sonucunu doğuran ve bu niteliğini kaybetmeyen yöneticiler

bakımından yeniden yöneticiliğe başvurma hakkı tanımayan dava konusu eksik düzenleme hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

 

 

mebpersonel.com

 

Danıştay 2.Dairesince reddedilen yürütmeyi durdurma taleplerimiz ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraza konu edilecektir.

Anahtar Kelimeler:
yeniden atama geri geliyor

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim