Öğretmen Diyarı

Yeni Torba Yasadan Öğretmenlere NE ÇIKACAK?

 PERSONEL MEB NET/ÖZEL HABER

KPDK toplantısı ardından yeni bir torbayasa hazırlanacağı kesinleşti. Yetkilisendikanın hükümetten taleplerine baktığımızda öğretmenin mali haklarının artırılacağını görmekteyiz. Aslında aşağıda yazılı haklı taleplerden bir ya da bir kaçını kazanım olarak elde eden kim olur ise olsun eğitim camiası olarak sonuna kadar destekleriz. Ancaköncelikli gündemde olması gereken bir husus yine unutuldu. Sendikalar yalnız çalışanların değil emeklilerin ya da emekliye ayrılacakların da haklarını savunmalıdır! 3600 ek gösterge talebi ileilgili madde de ÖĞRETMEN VE TAŞRAYÖNETİCİLERİ de yer almalıydı.

 

1) Sınav görev ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulanSınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince sınav görev ücretiödenmesi.

 

“Oturum başına verilen 5 saat ek ders ücreti yerine yine oturum başına 100TL üzerinde ücret gelebilir.Böyle bir uygulama her merkezi sınav öncesi ve sonrasında yapılab tartışmaları sona erdirecektir.”

 

2) İlave eğitim-öğretim tazminatı

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanDevlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı Bölümünün II nci sırasında yer alanilave eğitim öğretim tazminatının, alanları değişenlere yeni alanlarıalan adları değişenlere eski adları dikkate alınarak ödenmesi;

 

Yeni belirlenen ve Kararda yer almayan alanlarda bulunanların ilave eğitim öğretimtazminatlarının, Kararda yer alan alanlara kaynak olan yüksek öğrenimliler içinöngörülen en yüksek oran emsal alınarak ödenmesi.

 

“Tüm meslek öğretmenlerine zam düzenlemesi değil, farklı alanlar nedeni ile ilave tazminat alamayan öğretmenlere zam anlamına gelmektedir.”

 

3) Nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti

İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilenyerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek dersücreti ödenmesi.

 

“Nöbet görevi yapan öğretmenlere nöbet başına 32TL ücret demektir.”

 

4) Öğretim yılına hazırlık ödeneği

 

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylültarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i oranında öğretimyılına hazırlık ödeneği ödenmesi.

 

Eylül ayında tüm sendikaların talepleri yine tüm eğitim çalışanlarına öğretimehazırlık ödeneği verilmesidir. Böyle bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağını hep birlikte göreceğiz.”

 

5) Kariyer Basamakları

Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgilimevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmalarınbaşlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılmalı; yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali haklarını alan öğretmenlerinde,  kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmeli.

“Kariyer basamakları MEB’in kanayan yarası! Önemli bir problem çözülecektir.”

 

6) Aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

 

“Öğretmenler bir gün okula gelmediklerinde ek derslerinin nerdeyse tamamına yakını kesilmektedir. Ayrıca dini bayramlarda ücret alamamaktadırlar. Böyle bir uygulama ek ders ücretlerinin öğretmenler açısından sabitlenmesi demektir.”

 

Ama hepsinden önemlisi; 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan teklifte öğretmen ve MEB yöneticilerinin bulunmamasıdır. Oysa 3600 ek gösterge demek öğretmenlerin ve yöneticilerin emekliye ayrılması demektir. Bu durum istihdamı olumlu etkileyeceği gibi emekliye ayrılan öğretmenlere insanca yaşama hakkını da verecektir. Sendikalar yalnızca çalışanların sorunları ile ilgilendiklerini bir kez daha gösterdiler.

11) Ek gösterge        

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

Cengiz ŞAHİN

\"\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol