Öğretmen Diyarı

Yeni sınav sisteminin oturumları tamamlandı

2013-2014 öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş kapsamındaki Merkezi Ortak Sınavların Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan 1. oturumları, 28 Kasım Perşembe günü yapıldı.

29 Kasım Cuma günü de Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil şeklinde 2. oturumdaki sınavlar tamamlandı. Geçerli mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen ya da sınava girip sınav sırasında rahatsızlanarak devam edemeyen öğrencilerden mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde Mazeret Sınavları yapılacak. Geçerli mazereti olmadan ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları ise puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.
Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölümü Başkanları Yavuz Gölbaşı ve Ferda Gencel, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyledi. Sorunların müfredata ve kazanımlara uygun olduğunu ifade eden Gölbaşı ve Gencel, “Sınav soruları ayrıntılı olarak incelendiğinde, geçmiş yıllarda uygulanan SBS sınav formatıyla büyük oranda benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu da geçmiş yıllardaki SBS’lerde çıkmış soruları çözen öğrencilerin daha avantajlı olacağının bir göstergesi. Soruların ünitelere dağılımına bakıldığında, 1. ünite olan Bir Kahraman Doğuyor'dan 7 soru, 2. ünite olan 'Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler'den 13 soru sorulduğu görüldü. Bu durum bize içeriği kolay olan ünite ya da konulardan az, içeriği zor ve karmaşık olan ünite ya da konulardan çok soru çıkar şeklindeki klasik yaklaşımın doğru olduğunu gösterdi. Bununla birlikte her kazanımın önem derecesinin birbirine yakın olduğunu, hiçbir kazanımın göz ardı edilmemesini sonuç itibariyle de sınava girecek adayların tüm kazanımlara yönelik çalışma yapmaları gerektiğini ön plana çıkardı. Ayırt edici sorular olarak 17. ve özellikle 19. soru ön plana çıkmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, tarihsel kavramların bilinmesi 1, 9, 15 ve 19. sorularda olduğu gibi sorunun çözümünü kolaylaştırdı”
Soruların doğrudan bilgiyi ölçmek yerine bilginin yorumlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Yavuz Gölbaşı ve Ferda Gencel, şunları söyledi: “Bu sınav göstermektedir ki MEB ve benzeri kitaplardaki açık uçlu çalışma soruları, merkezi sınavda karşımıza çoktan seçmeli soru olarak çıkabiliyor. Ayrıca 6, 11, 15 ve 20. sorularda da görüldüğü üzere Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak gibi milli mücadelenin lider kadrosuna ait sözler sınavda soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ders kitaplarında yer alan sözlerin bu sınavda olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da üzerinde durulması gerektiğini gösteriyor.”
Fen ve Teknoloji testinin genel olarak orta düzeyde sorulardan oluştuğunu ve sorularının sadece 8. sınıf kazanımlarından geldiğini belirten Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Bölüm Başkanları Senem Ertün ve Erdem Çıplak, “9 soru ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’, 11 soru ise ‘Kuvvet Hareket Ünitesinin Kaldırma Kuvveti’ konusundan sorulmuş. Soru dağılımının ünitelerin kazanım sayılarıyla orantılı olmaması aynı bilgiyle birden fazla sorunun çözülmesini sağlamış. Ayrıca, Kaldırma Kuvveti konusundan gelen bazı sorular birbirinin cevabı niteliğinde olup test tekniğine aykırı bir durum oluşturuyor. ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’ ünitesinden 29 kazanımdan 9 soru, ‘Kaldırma Kuvveti’ konusundaki 11 kazanımdan ise 11 soru sorulmuş”
Sınavdaki 3. soruda akademik hata yapıldığını belirten Ertün ve Çıplak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orak hücreli anemi hastalığı vücut kromozomlarında aktarılmasına rağmen X kromozomunda aktarıldığı bilgisi verilerek akademik bir hata yapılmış. Fakat soru her iki yolla da çözüldüğünde cevap aynı çıkmakta. Bu nedenle soru iptal edildi. 6, 8, ve 9. sorular tartışmaya açık. 9. soruda hem B hem de D seçenekleri paragraftan çıkarılamıyor. Fakat B seçeneği tamamen paragrafa göre yanlış olduğu için doğru cevap olarak değerlendirilmiş, D seçeneği doğru bir bilgi olduğu için paragraftan çıkarılamamasına rağmen cevap olarak verilmemiş. Bu durum test tekniği bakımından doğru bir yaklaşım değil. Kaldırma Kuvveti konusundan gelen sorular çok net, anlaşılır ve kolay sorular. Sadece 14. sorunun C seçeneğindeki bilgi, sınav tarihinden sonra işlenecek kazanımı içermekte. Fakat bu durum sorunun çözülmesine etki etmiyor”
TEOG İngilizce sınav sorularının müfredata uygun olduğunu ve kazanım dışı soru bulunmadığını söyleyen Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Emel Bahçe, şunları söyledi: “Konu ve sorulan soru dağılımına bakıldığında her üniteden soru sorulduğu görüldü. Geçen yıldan farklı olarak günlük hayattaki diyalogları anlama ve uygun karşılığı veren ifadeyi bulma tarzı sorulara ağırlık verilmiş. Bu sorular zor olmamasına karşın, dikkatli okumayı ve çıkarım yapmayı gerektiriyor. Kelime bilgisini test eden sorular bu sınavda çoğunlukla metin bütünlüğü içerisinde ölçülmüş. Yazma becerilerinin test edildiği bir soru sorulmuş ve bu soruda metni tamamlayan uygun sonuç cümlesinin bulunması istenmiş”
Bu sene sorularda diğer bir ağırlığın okuma parçalarına verildiğini ifade eden Bahçe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Paragrafta doğru bilgiyi bulmanın dışında çıkarım yapmaya dayalı sorulara da yer verilmiştir. Diğer bir farklılık ise bu seneki sınavda hiçbir soruda görsel kullanılmaması”
Merkezi Ortak Sınavları’nın bugüne kadar liseye geçişte uygulanan diğer sınavlardan farklı yapısı nedeniyle öğrenci ve veliler tarafından merakla beklendiğini ifade eden Bahçeşehir Koleji Rehberlik Bölümü Başkanı Özen Yazğan ise sözlerine şöyle devam etti: “İki güne paylaştırılmış 3’er sınav şeklinde uygulanan yeni sistem, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyordu. Merakın yanı sıra, ilk defa uygulanacak olması sebebiyle bilinmeyene duyulan kaygıyı da beraberinde getirdi. İlk sınavlara okulların açılmasından 2 ay gibi çok kısa bir süre sonra girilecek olması, yanlış cevapların doğruları götürmemesi, testler arası 30 dakikalık araların olması ve öğrencilerin testler arası süre transferi yapamayacak olması bu sınavlara has yeniliklerdi”

DEVLET OKULLARINA YERLEŞMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
Anadolu, Fen, Sosyal, Anadolu Öğretmen, Teknik ve Meslek
ile Anadolu İmam Hatip Liselerine girmeyi düşünen öğrenciler için Merkezi Ortak Sınav sisteminde Kasım ve Nisan aylarında uygulanan her iki sınav da puansal olarak eşit değere sahip. Dolayısıyla, ilk sınavda istediği puanı alamadığını düşünen adaylar, Nisan ayında yapılacak sınavlarda bu kayıplarını telafi edebilecekler.

ÖZEL OKULLARA GİRİŞTE NİSAN SINAVLARI DAHA ETKİLİ
Özel Okullar Birliği Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre, özel okullar öğrenci seçiminde sadece Türkçe, Matematik ve Fen derslerindeki netler üzerinden puanlama yapacak. Yani İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin puana hiçbir katkısı olmayacak. Bununla birlikte toplam puan, Kasım ayındaki sınavlardan alınan puanın yüzde 30’u, Nisan ayındaki sınavlardan alınan puanın yüzde 70’i kullanılarak hesaplanacak. Dolayısıyla özel okullara girişte Nisan ayında yapılacak sınavlar daha fazla önem taşıyor. Yine devlet liselerine girişten farklı olarak, özel okullar sadece 8. sınıf karne ortalamasını puanlamada kullanacaklar, yani 6 ve 7. sınıftaki karne notları puanlamayı etkilemeyecek. Ancak karne ortalamaları hesaplanırken, öğrencilerin İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil merkezi sınavlarından alacakları puanlar da kullanılacak.

İHA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol