Öğretmen Diyarı

YENİ! ROTASYON DUYURUSU

 İlgi :a)13/08/2009 tarihli ve27318 SayılıResmi Gazetedeyayımlanan MEB Eğitim KurumlarıYöneticilerinin Atama veYer Değiştirmelerine İlişkinYönetmelik.

b)09/08/2011 tarihlive 28020 Sayılı ResmiGazetede yayımlanan MEB Eğitim KurumlarıYöneticilerinin Atama veYer Değiştirmelerine İlişkinYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik.

c)İzmir2.İdare Mahkemesi’nin2012/1952 Esas sayılı dosyadaverilen02/01/2013 tarihli yürütmenindurdurulmasıkararı. d)09/05/2012 tarihlive 2012/20no’luGenelge.

İlgi (a) , (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Mahkeme kararı doğrultusunda, İlimizde zorunlu yer değiştirme suretiyle atama yapılacaktır. Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanacak olan okul/kurum müdürleri, Müdür Başyardımcıları ile Müdür Yardımcıları İlgi (b) yönetmeliğin

7. 8. 22.ve24. madde hükümlerine göreatanacaklardır.

İlgi (b) Yönetmeliğin 22.maddesi kapsamında sayılan tüm adaylarındeğerlendirilmesi EK-2 YöneticiDeğerlendirme Formuna göreyapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından adaylar, Ek-2 yönetici değerlendirme

formunda istenilen bilgi ve belgelerinin MEBBİS modülüne işletilmesinden kendileri sorumluolacaklardır.

Adaylar, elektronik ortamda, 06-10/05/2013 tarihleri arasında başvurularını yaptıktan sonra kurum onayı verecekler ardından Ek-2 yönetici değerlendirme formu için gerekli olan belgelerin onaylı birer örneğini, Ek-1 yönetici istek formuna ekleyerek vakit geçirmeden bağlı bulundukları ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri başvuru formlarının ve hizmet belgelerinin onaylı örneğini en kısa sürede İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yönetici Atama Bölümüne, alfabetik sıraya konulmuş şekilde listeleyip, klasöriçinde ulaştıracaklardır.

Adaylar tercihlerinde branş uygunluğuna dikkat etmelidir. Yönetmeliğin 8.maddesine uygun tercihte bulunmaları önemlidir. Ayrıca başvuru ve atama sürecinde, başvurularının İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanma veya reddedilmesine ilişkin işlemleri MEBBİS sistemi üzerinden takip etmelidirler. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması doğabilecek eksik ve aksaklıkların giderilebilmesi bakımından önem kazanmaktadır.

Başvuru süresi uzatılmayacağından, adaylarınbaşvurularını mümkün olduğunca erken yapmaları doğabilecek eksik ve aksaklıkların giderilebilmesi bakımından önem kazanmaktadır. Ayrıca başvuru süresinin son saatlerine gelindiğinde İlçelerimiz tarafından kesinlikle RET işlemi yapılmayacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşanması halinde İlçe Millî Eğitim Müdürlerisorumlu tutulacaktır.

Atama ile ilgili mevzuat ve atama takvimi yazımız ekinde bulunmakta olup, boş kontenjanlar ise ilgi (d) Genelge doğrultusunda düzenlenerek Müdürlüğümüze ait http://İzmir.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Duyuru ve başvuru süresince oluşabilecek gelişmeler aynı adresten takip edilmelidir.

Belirtilen takvim dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için yazımızın İlçeniz okul-kurumlarında görev yapan, 30/09/2012 tarihi itibariyle halen görev yaptığı kurumda yönetmelik kapsamında çalışma süresini dolduran tümokul/kurum yöneticilerine duyurulması hususunda gereğiniönemle rica ederim.

İZMİR 2.İDARE MAHKEMESİNİN 2012/1952 ESAS SAYILI 02/01/2013 TARİHLİYÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI UYARINCA, 2012 YILI- YÖNETMELİĞİN22.MADDESİ KAPSAMINDA- EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN(MÜDÜR- MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI )ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMABAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR1- Adaylar ve onay makamları ilgi Yönetmeliği ve özellikle ilgili yönetmelikte 09/08/2011tarihinde yapılan değişikliği dikkatle incelemeli gerek tercih ve gerekse başvuru ile ilgili iş veişlemler yeni duruma göre yapılmalıdır.2- Başvuru yapacak yöneticilerin başvuru işlemleri sırasında sorun yaşamamaları için başvuruişlemleri başlamadan önce kişisel bilgiler modülünü kullanarak bilgilerini kontrol etmelerigerekmektedir.3- Başvuru sayfası açıldığında sistemden gelen bilgilerde hata veya eksiklik olmasıdurumunda Kurum/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunularak düzeltmeyapılabilecektir.4- Yöneticiler başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edecektir. Sistemüzerinde konulamayan kontrollerden dolayı şartları taşımadıkları halde bazı adaylara başvuruekranları açılabilmektedir. Bu durumda olanların başvuruları onay birimlerincereddedilecektir. Onay birimlerini yanıltmaya çalışan adaylar hakkında yasal işlemyapılacaktır.5- Yöneticiler, ilgi Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla 25 tercihtebulunabileceklerdir.6- Başvuruda bulunan adayların tercihleri, onay makamları tarafından tercih ettiklerikurum ve yönetim kademesi dikkate alınarak değerlendirilecektir.7- Başvuruların atama yapılmak üzere değerlendirilebilmesi için kurum, ilçe ve il onayındangeçmiş olması gerekmektedir.8- Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerinebaşvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuruyapmaları gerekmektedir. Ancak bu tür işlemlerin son güne bırakılmaması başvurununsağlıklı yapılabilmesi açısından son derece önemlidir. İlçelerimiz başvuru süresinin songünü adaylar için RET işlemi yapmamalıdır.9- Adaylar Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarınagöre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmakdurumundadırlar.10- Eğitim Kurumu Müdürleri başvuru yaparken kurum tipi ve kurum türüne dikkatetmelidirler. (Aynı tipteki kurumlar tercih edilecektir.)11- Zorunlu atamaya tabi olan yöneticilerimiz Ek-2’de puanlamaya esas tüm bilgi vebelgelerinin onaylı birer örneğini eklemek zorundadırlar.12- Başvuru ekranında A-B-C KUTUCUKLARINI İŞARETLEMİŞ OLANADAYLARIN BU KUTUCUKLARI İŞARETLEMEK İÇİN DURUMLARININUYGUN OLUP OLMAYACAĞINA DİKKAT EDİLECEKTİR.13- BAŞVURACAK ERKEK ADAYLARIN ASKERLİKLERİNİ ÖĞRETMENOLARAK YAPTIKLARINA DAİR BELGELENDİRMELERİ GEREKECEKTİR.BELGELENDİRMEYENLERİN BU SÜRELERİ ASKERLİKTEN SAYILACAKTIR.İlçeler başvuruda bulunan adayların hizmet cetvellerini oldukça dikkatli bir şekildeincelemelidir.14-Anadolu Liselerine başvurularda adayların Anadolu şartı taşıması gerekmektedir.(İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin E;2011/1191,K:2011/1814 sayılı karar gereği)15- Eğitim Kurumu yöneticilerinden bir başka eğitim kurumu yöneticiliğine atamasıyapılan ya da eğitim kurumu yöneticiliği görevinden alınanların bu işlemlere karşı idariyargıya başvurmaları sonucunda verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararlarıçerçevesinde önceki görevlerine iade edilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esassürelerinin hesaplanmasında yargılama öncesi hizmet süreleri de dikkate alınacaktır.16-6287 sayılı kanun gereği zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ve eğitim kurumlarımızınyeniden yapılandırılması nedeniyle tek binada iki ayrı kurum gözükenkurumlarımızdan hangisine kesin dönüşüm yapılacaksa tercihte bulunacak adaylarınbu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. (09/05/2012 tarihli ve 2012/20sayılı Genelge)17- Başvuru ekranları çalışma takviminde belirlenen başvurunun son günü saat17:00’de kapanacaktır. Başvuru ekranları kapatıldıktan sonra tercih değişikliği ve yatercih iptali mümkün olamayacaktır. Bu durumda olanların istekleri doğrultusundaatama başvuruları reddedilecektir.

Anahtar Kelimeler:
yeni rotasyon duyurusu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim