Öğretmen Diyarı

YENİ OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İNCELEMESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2004 TARİHLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE 2003 TARİHLİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ; 26 TEMMUZ TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI

 

Bunun yerine, iki yönetmeliği tek yönetmelik altında birleştiren yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yeni yönetmelikte Görebildiğim, Dikkat çeken genel hususlar……

 

160 maddelik İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 60 maddelik Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve her ikisi 97 maddelik tek bir yönetmelikte birleştirildi.

Anaokulu ve anasınıflarında 2 li eğitim zorunlu hale gelmiştir. Tam gün eğitim kalktı.

İlkokulda performans görevi ve proje ödevi kaldırılmıştır. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir.

İlköğretimin ve Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

Haftalık Ders Programı eski yönetmelikte yer almıyordu.

Yapılacak programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.

Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40-en çok 60 dakika olan süre en az 40-en çok 90 şeklinde düzenlenmiştir.

Süre artırımı özellikle taşımalı okullarda gerekliydi.

20 dakikalık beslenme saati kaldırılmıştır.

Her teneffüs en az 10 dakika olacağı için sorun teşkil etmeyecektir.

Derslerin blok yapılması eski yönetmelikte de vardı ancak bu yeni yönetmelikte öğretmenler kurulu kararı şartına bağlanmıştır.

Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna nakilde, ortaokulda zorunlu olmayıp imam-hatip ortaokulunda zorunlu olarak okutulan derslerden eylülde yapılacak sınavda başarılı olma şartı getirildi..

Okul çalışanları isterse kendi çocuklarının naklini kayıtlı adrese bakılmaksızın görev yaptıkları okula alabilecektir.

Sınıf mevcutları otuzun altında kalan okullar eylül ayının ilk iş gününde e-okulda ilan edilecek. Kayıt alanı dışından bu okullara başvurular 15 Eylüle kadar yapılabilecek. Başvuru kontenjandan çok olursa kura çekilecek.

Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez şeklindeyken, "Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez." şeklinde değiştirilmiştir.

Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

Davranış notu sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından verilecek, şube rehber öğretmeni diğer öğretmenlerin de görüşünü alarak değerlendirme yapacak.

Şubede derse giren her öğretmenin davranış notu    girmek zorunda olmaması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.

İlkokulda kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde verilen Öğrenci Gelişim Raporu kaldırılmıştır.

Okulda tek sınıf öğretmeni ya da alan öğretmenininzümre öğretmenler kurulu yapmaması yeni yönetmelikte yer almıştır.

Bu madde eski yönetmelikte yoktu ancak tek öğretmenin zümre yapmaması resmi yazıyla illere bildirmişti

Okul Öğrenci Kurulu kaldırılmıştır.

Aslında öğrenci meclisi ile ikilem yarattığı için 2007 yılında bir yönergeyle kaldırılmıştı.

Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu maddesinde eski yönetmelikte yer alan "Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir." Metni yeni yönetmelikte yer almamaktadır.

Öğretmenlerin nöbet görevi dersten 30 dakika önce başlar 30 dakika sonra biter, bu süre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.

Eski yönetmelikte 20 dakika olan süre uzatılmıştır.

"Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir" hükmü kaldırılmıştır.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

Başarı ve üstün başarı belgesi kaldırılmış, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere iftihar belgesi verilecektir.

Öğrencilerin uyarma cezası gerektiren davranışlara "derste cep telefonunu açık bırakmak" eklenmiştir.

Öğrencilerin kınama cezası gerektiren davranışlarına "okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek" eklenmiştir.

Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu üyeleri müdür yardımcısı, ders yılı başında gizli oyla seçilecek 3 öğretmen, okul aile birliğinin kendi üyeleri, arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşur.

Eskisiyle kıyaslandığında öğretmen üyelerin gizli oyla seçildiğini görüyoruz.

İlköğretimde yöneltme maddesi kaldırılmıştır.

Tutulacak defter ve dosyalar: Eski yönetmelikte olmayan Öğrenci nöbet defteri, 2008 yılında kaldırılan belge defteri artık yeni yönetmelikle birlikte tutulacak, bunun yanında eski yönetmelikte yer alan öğretmen ve personel izin defteri artık tutulmayacak.www.personelmeb.net

 

 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim