YENİ EK DERS GÖRÜŞ YAZISI

Millî ve mahallî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde, eğitim kuramlarında görevli yönetici ve öğretmenlerden görevleri olmayanların bu günlere rastlayan ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacakları ile ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerden millî bayram kutlama törenlerine katılanların ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi ilgi (b) Karar’ın I6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde, ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. ” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (e) yazının, konuya ilişkin açıklamaları içeren birinci sırasında ise; ilgi (b) Karar kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta olan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 21/7/2007 tarihinden itibaren millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma vc Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir.

Bu çerçevede;

1-Yukarıda belirtilen hükümde millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasında törene katılıp katılmamaları ile okulların türleri itibarıyla herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin törene katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın söz konusu günlere rastlayan aylık kargılığı ders ve varsa ek ders görevlerini yapmi}» sayılmaları gerektiği,

2-Eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ve hazırlık çalışmalarına katılanlar ile hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarında görev yapanların, sözü edilen bayram nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerektiği, bunlar dışında kalan yönetici ve öğretmenlerin ise, salt mahalli bayram nedeniyle okulların tatil edilmesine bağlı olarak bu günlere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı,

3-Bakanlığımız öğretmen kadrolarında bulunmayan ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ücretlerinin fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ödendiği dikkate alındığında, bunların millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı,
değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Müdür V.Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim