Öğretmen Diyarı

YASAYLA EĞİTİM UZMANI OLANLARIN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev yapmakta iken, 6528 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılan Devlet memurlarının, bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklardan yararlanmalarının sağlanması amacıyla Meclis Başkanlığına Kanun Teklifi verildi.

 

657 sayılı KHK ve 6528 sayılı Kanunla kadroları kaldırılmış olan ve 6528 sayılı Kanunla Eğitim Uzmanı kadrosuna atanmış olan MEB personelinin, özlük haklarından kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi için Milletvekili Nur SERTER tarafından “652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” verildi.

 

Yasal düzenlemelerle Eğitim Uzmanı kadrosuna atanmış olanlara, eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının,yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmekte ve fark kapanınca da eğitim uzmanı aylık ücreti almaktadırlar. Kanun Teklifiyle, yasal düzenleme sonucu Eğitim Uzmanı kadrosuna atanmış olanların eski görevlerine ait özlük haklarından yararlanmaları öngörülüyor.

 

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu hususlar yer aldı

 

6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Merkez Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmışlardır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürlerinin kadroları, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle, mülga durumuna düşürülmüştür. Havuza alınan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürleri 6528 sayılı kanunla hiyerarşik ve mali olarak daha alt bir kadro olan “Eğitim Uzmanı” kadrolarına atanmışlardır.

 

Aynı şekilde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri 6528 Sayılı kanunla “Eğitim Uzmanı” kadrolarına atanmışlardır. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili yönetmeliklerde Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir kadroya karşılık gelmektedir.

 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürlerinin, hiçbir inceleme-soruşturmaya tabi tutulmaksızın görevlerinden alınması ve maaşlarının Eğitim Uzmanları ile eşitlenene kadar dondurulması, kadrolarının da tenzil edilmesi büyük mağduriyetlere yol açmıştır. 

 

Bu yasa teklifi ile gerekçesiz ve haksız bir şekilde kadro unvanları ile mali hakları ellerinden alınmış olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürlerine mali hakları iade edilmiş olacaktır.

 

Söz konusu Kanun Teklifi

 

652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Bu maddeye göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir.”

 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

kaynak: "memurunyeri.com"

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim