Öğretmen Diyarı

YARATICI DRAMA NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

- Drama yönteminde bütün duyu organları
etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma,
bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir.
Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını
sağlar.

- Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve
kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar
karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde
baş etmesini öğrenir.

- Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir.
Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş
güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü
geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve
sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur.
Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol
oynar.

- Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda
bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar
ve yorumlar.

- Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda
bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı
öğrenir. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme
yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden
araştırıcı olmaya yönelir.

- Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama
arcılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları
kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi
ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

- Drama grupla yapılan bir
etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma
gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini
hızlandırır.

- Yapılan etkinlikler sırasında duygular da
yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine
katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını
sağlar.

- Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini,
çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi
gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması
kolaylaşır.

- Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından
çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

-
Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği
sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve
iyimserlik duyguları yaratır.

- Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi
oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de
tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.

- Drama yukarıda sayılan yararların
hiçbirini sağlamasa en azından çocukları eğlendirir, hoşça vakit geçirmelerini
sağlar


haber kaynağı: ankaradramaegitimi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim