Öğretmen Diyarı

Usulsüz Müdür Başyardımcılığı Ataması mı Yapıldı?


İdarecilik görevine güzide illerimizden birinde başlayan özgeçmişi çok güçlü fakat iktidar partisine görüşleri açısında uzak olan, çalışmaları ile dikkat çeken okul müdürü: kendinden önce yanında çalışan müdür başyardımcısının kararnamesinin ve atama şeklinin tuhaflığından şüphe ederek 4 Ağustos yönetmeliğine göre atanması sebebi ile bu kişiyi değiştirebileceğini düşünmüş.


Başmüdür yardımcısı hem bayan hem de bölümü, dersi ve normu olmadığı halde inha ile atanması kesin olduğu açık ama bir bakıldığında 4 Ağustos 2013 yönetici atama yönetmeliğine göre atandığı halde eski yönetmeliklerde kadrolu atanmışlar gibi bir atama kararnamesi ortaya çıkmış. Göreve başladığında müdür bey okulda görevli olan Başmüdür Yardımcısının atama kararnamesinin usulsüz ve geçersiz olduğunu tespit ederek müracaat etmiş.


Bu atamanın usulsüz olduğunu, atama kararnamesinin tamamen hukuka aykırı olarak düzenlendiğini dolayısıyla burada suç işlendiğini, 4 Ağustos 2013 yönetmeliğinin 12/6 maddesine göre ''müdür başyardımcılığına, kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile ancak görevlendirme ataması yapılabileceğini ''bunun düzeltilmesini talep etmiş. Müdür başyardımcılığı tanımlar bölümünde yönetici olarak ele alınmamıştır. Sadece görevlendirmedir.4.maddenin “ı”maddesi açıkça bunu ortaya koymaktadır. Atamalı kararname 4 Ağustos 2013 yönetmeliğine göre başmüdür yardımcısı için uygulanmaz.4 Ağustos 2013 yönetmeliğine göre başmüdür yardımcılığı bir görevdir ve inha yoluyla ile olur.4 Ağustos yönetici atama yönetmeliğine göre; 4. Bölüm, atamalar kısmında yöneticiliği atamada müdür yardımcıları arasından okul müdürünün seçimiyle müdür yardımcıları arasından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teklif ile sunulur. Valilik onayıyla görevlendirilmesi yapılır.4 Ağustos 2013 yönetmeliğinde Madde 4 ğ,h,ı fıkrası 12. Maddenin 6. Fıkrası  18. Maddenin 2 ve 4 . fıkrası baş müdür yardımcılığını ataması ile ilgilidir.


 Aynı yönetmeliğin 18. maddesine göre yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihinin esas alınacağı ve yer değiştirmelerinde her yıl Temmuz Ağustos aylarında sonuçlandırılacağı açıkça belirtilmiştir.31 Aralık 2013 tarihi sonrası atamaların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından durdurulduğundan 22 Ocak 2014 tarihli ataması yapılan kişi hukuka aykırı olarak atanmıştır. Ayrıca okul müdürünün Aralık 2014’de göreve başladığında ilgili yönetmeliğin 18.maddesinin 2.dıkrasına göre başmüdür yardımcısının boş olan bir müdür yardımcılığına geçmesi kesinken bu kişiyi atayan İl Müdürü kendisini kurtarmak için okul müdürüne müdahalede bulunmuştur. Okul müdürü yönetmeliği uygulamak istediği için soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştır. AK parti ve iktidara yakın olan başmüdür yardımcısı eşi ve ildeki etkili partililerce desteklenerek okul müdürünü linç etmeye kalkmışlardır.


Ayrıca yapılan atama evrakında atama nedeni isteğe bağlı yazmasına rağmen atama biçimi boş bırakılması sahtekârlığı açıktır. Bu hususta ayrıca evrakın aldatıcı yönünü ortaya koymaktadır. 4 Ağustos 2013 öncesinde atanan başmüdür yardımcıları ya eski bir yönetmeliğe göre sınavlı ya da geçmişteki atamalardan faydalandığı açıktır.


Atama kararnamesi olan başmüdür yardımcılarının 4 Ağustos 2013 kararnamesinden önceki yönetmeliklere tabi oldukları dolayısıyla 22.01.2014 tarihinde.................adına yapılan atama kararnamesinin  görevlileri aldatan ve resmi belge yerine geçen sahte bir belge olduğu , bu kararnamede imzası olan  İl Milli Eğitim Müdürü  sahte resmi belgeyi düzenleyerek TCK 204/1,2,3 deki suçu işlediği, başmüdür yardımcısı da bu belgeyi kullanarak kendine menfaat temin etmesi sebebiyle TCK 204/1,2,3 deki suçları işledikleri sabit olduğu ortadadır.


Başmüdür yardımcısı olan kişi 4 senelik müdür yardımcılığını tamamlamış olmasına rağmen normu dersi ve branşı okulumuzda olmadığı halde 2 senedir görevine devam etmiştir. Bu kişi, okul müdürünün haksız soruşturma geçirmesine neden oldu. Hem okulu hem öğretmen öğrencileri gerçek olmayan bir kararname ile çalışarak aldattığı ortaya çıktı. Bu sahte atamanın temel amacı başmüdür yardımcısına bir 4 sene daha normu, dersi ve branşı olmadığı halde kalmasını sağlamaktı. Kendisini başmüdür yardımcısı olma hakkına sahip olmazken birçok kişinin de hakkını yemiştir. Bunların hepsinin soruşturulması gerekmektedir fakat olayı kapatmak için yapılan sözde soruşturmalar yapılmaktadır.


Ve okul müdürünün kişilik ve amir hakları özellikle İl müdürü ve başmüdür yardımcısı tarafından ve de çevrelerince çiğnenmiştir. Bu iki kişinin psikolojik baskılarına ve özellikle İl MEB Müdürünün mobbing yoluyla görevini kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Devamlı gereksiz taraflı müfettişler gönderilerek aslında ceza almaması gerekirken okul Müdürünün 147 hattına telefon edip İl MEB Müdürünün soruşturma geçirmesine neden oldu.


Sonra İl müdürü ...... bey çok kızarak hiç suç durumu olmadığı halde dosyaları birleştirerek kendine bağlı müfettişleri etkileyerek okul Müdürünün kınama cezası verdirterek onu da idari teklifle okul müdürlüğünden aldırarak öğretmenliğe atanmasına neden olmuştur.


Mobbingden soruşturma geçiren bir amir ceza ve idari teklif verme yetkisine sahip olmadığı kanunlarda açıktır. Ayrıca şikâyetçi tarafı amir cezalandırılamaz. Kendi isteği olmadan hiç kimse bir yere verilemez. Kınama cezasının bir altı uyarı olduğu halde usulsüz soruşturmaların hiçbirinde okul müdürünün savunması alınmamıştır. Verilen idari ceza neticesiyle isteğim olmadan ikamet ettiği ve görev yaptığı il merkezden alıp 50 km uzak bir ilçeye öğretmen olarak gönderilmiştir. Yerleşik yargı kararlarına göre İl milli eğitim müdürü makamını ve yetkisini kötüye kullanmıştır.


Yetkisini kötü kullanan ......... ...... bu konuyla ilgili yaptığı işlemlerin iptali açıktır ve Özellikle başmüdür yardımcısının sahte kararnamesinin incelenmesi ve idari yaptırımların bu konuda sorumlu kişilere gerektiği teftiş işlemlerinin yapılmasını talep esilmesi gereklidir. Okul müdürünün görevden alınma işlemlerimin haksız ve hukuksuz olduğu için iptal edilmesi açıktır. İnha ile olan atamalar görevlendirmedi. Yönetici yardımcı görevlendirme kararnamesinde atama nedeni vardır ama atama biçimi kısmı yoktur. Kadrolu atamalarda atama kararnamesi yapılır. Atama nedeni ile atama biçimi kesin vardır. İkisi de yazılması gereklidir.


Her açıdan bilgisi, kültürü, özgeçmişi çok iyi bir müdürün dürüstlüğü yüzünden başka personelinin hakkı yenmesinden mücadelesinde bir anda haksız duruma düşülmesi eğitimimize çok zarar verir. Birçok güzel projeler yapıp birde Türkiye'de 12 ilde olan bir meslek lisesi bölümünü ilimize kazandırırken bir anda görevden alınması tepki ile karşılanmıştır.


Okul müdürü daha sonra açılan il dışı tayinlerde yöneticilikten ayrılanlara verilen tayin hakkı ile il dışı tayin istemiştir. Bu kadar mücadeleci insanları yöneticilikten uzaklaştıran ne özgeçmişleri nede başka bilgi kültürü olmayan siyasi iktidarla gelip görev yapan kişilerin durdurulması gereklidir.


Hizmet eden ve çalışan kişileri dürüstlükleri yüzünden görevden almak çok yanlıştır. Kendisi hırslarına yenilen yöneticiler bu ülkeye zarar verir. Birçok kere yanlışları basında ortaya çıkan İl müdürünün artık korunmaması gereklidir. Son zamandaki rotasyonda en çok tepki gören müdürlerden biridir. Kafayı taktığı yöneticileri müfettişleri ile makamını kötüye kullanarak eğitime çok zarar verdiği açıktır. Milli Eğitim Bakanlığının bu olaylara dur demesi gereklidir.


 


Kaynak:www.haberyenirota.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol